Blog Image

Referater - Orientering

Gedsted Kunstforening's BLOG

Udstilling i Bogcafeen

Udstillin i Bogcafeen Posted on Sun, November 22, 2020 14:55:23

Har du lyst til at vise dine billeder her
i Bogcafeen i Medborgerhuset i Gedsted så
kontakt Mona Dammarbejdsplanen

Kunstudvalg Posted on Wed, September 16, 2020 14:42:48

– Arrangementet blev en succes – alle børn og voksne var begejstrede –

Weekend. Uge 33.  Skaberglæde Kulturfabrikken Getama

Getamas gamle industribygning, Carl Petersensgade 3, 9631 Gedsted.

Fredag den 14. august kl. 13-17

Lørdag den 15. august kl. 10-17

Søndag den 16. august kl. 10-17

Tema: Workshop for børn og unge.

-Underviser: Poul Spanggaard. Maleri og farver på lærred

-Underviser: Kirsten Michaelsen. Drivtømmer og hvad der ellers kan findes til skulpturer

Fredag: Der tales med underviserne om hvad den enkle har lyst til at prøve at gå i gang med.

Hvis der er maleri det gælder, så er det arbejdet med farver og deres sammensætning.

Hvis det er drivtømmer og liggende materialer, så er der mulighed for selv at tage en tur til stranden for at finde de bedste materialer.

Lørdag: Her skal afprøves de forskellige muligheder, som underviserne gerne vil hjælpe og vejlede den enkle deltager.

Søndag: Lørdagens arbejdsopgaver forsætter.

Det er ikke nødvendigt at være på tilstedet alle de åbne timer.

Der stilles materialer til rådighed i form af lærred, maling, pensler, limpistol, søm og skruer m.m. Dog kan det være en meget god ide at medbringe materialer fundet ved stranden i form af træstykker og liggende.

Sideløbende med Workshop for børn og unge, vil medlemmer fra Gedsted Kunstforening udstille nogle af deres frembringelser, som kan være med til at inspirere de unge mennesker.

Arrangør: Peter Stenild og Sonja Feldt, Gedsted KunstforeningBestyrelsesmøde 15 -09 – 2020

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, September 14, 2020 21:44:09

DAGSORDEN

1  a)valg af dirigent og referent
   b)godkendelse af referat fra sidste møde
2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
4 udstilling til næsteår 2021
5 udflugt (Sonja har forslag)
6 Kontingent
7 bankgebyr
8 næste møde Generalforsamling.
9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.
10 Næste bestyrelsesmøde
11 eventuelt

REFERAT
– godkendt af fremmødte efter renskrivning
FREMMØDTE
Lene, Jane, Margit Kirsten, Mona, Poul og Sonja
1 a) valg af dirigent og referent
Dir.  Lene og  ref. Sonja
   b) godkendelse af referat fra sidste møde
referat blev godkendt ved slutningen af sidste møde

2 evaluering af udstilling 2020  som ikke blev noget af og som blev noget af (Sonja orienterer fra Getama)
Det var en frustrerende oplevelse at planlægge og påbegynde kontakterne til eventuelle udstillere i Kulturarvsmåneden på grund af corona og begrænsninger i muligheder for at forsamles i kommunens bygninger for andre end primærbrugere. Det endte med at være for sent og umuligt at få udvalgte kunstnere
Sommerudstillingen blev aflyst.
Men lysten til aktivitet forsvandt ikke og vi blev opmærksomme på at et tilskud kunne søges til aktiviteter for børn. På den måde kom workshoppen Skaberglæde i orden og blev afviklet i uge 33. Samtidig var der udstilling og arbejdende stande af Gedsted Kunstforenings medlemmer.

3 julemarked i Medborgerhuset 2020 skal vi ha det i år igen?
1. søndag i advent:  Udstilling og arbejdende værksted.

4 udstilling til næste år 2021
Der planlægges udstilling i Getama
sammen med Vesthimmerlands Kunstforening, hvis muligheden er der .

5 udflugt (Sonja har forslag)
Udflugt til SMK THY til udstillingen med
Anna Ancher  (4 november – 31 januar)
Beslutter senere / opslag på Kunstforeningens Facebook.  
 Andre forslag modtages.

6 Kontingent – ikke forslag til ændringer

7 bankgebyr
Vi skal ikke betale gebyr efter aftale med banken

8 Næste Generalforsamling.
afholdes til februar eller marts

9 Jane og Sonja fortæller fra sommermøde om den nye kulturpolitik fra Stenaldercenteret i Ertebølle.

10 Næste bestyrelsesmøde januar d. 19 kl. 19.00

11 eventuelt
evt. info aften for nye interesserede planlæggesBestyrelsesmøde 25-6-2020

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, June 24, 2020 09:26:33

Dagsorden
fremmødte: Mona Damm, Jane Bonnerup, Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Sonja Feldt Pedersen

1 . valg af dirigent og referent
Dirigent: Lene
REf.: Sonja

2. Godkendelse af sidste bestyrelsesmøde
Godkendt ved sidste møde.

3. Konstituering efter valg

Ny Bestyrelse

Mona Damm                               Formand

Poul Spanggård

Lene Flarup Kristoffersen

Sonja Feldt Pedersen                 webmaster

Jane Bonderup                           Næstformand

Suppleanter
Margit Horn
Kirsten Michaelsen

Kasserer
Margit Horn

Revisor
Niels Heebøll

4. udflugter forslag
Hver især melder ud med gode ideer til galleribesøg og udflugter
– så prøver vi at samle en flok.

5. Fastsættelse af dato til næste bestyrelsesmøde
torsdag d. 27 august 19.00

6. Evnt.
Arbejdsdag på området omkring Det gamle Getama så det holdes fint til evt, udstillinger.  tirsdag d. 30 juni kl 19.00

Vi beholder linket på hj-siden til Referater og InformationGeneralforsamling 2020

Generalforsamlinger Posted on Tue, February 04, 2020 14:42:30

Generalforsamling
Atelieret i Medborgerhuset
10-03-2020
kl 18.00

Vi spiser kl 18.00 hvor Poul har lavet mad.
Generalforsamling starter kl. 19.00

Tilmelding til mig pga. Maden

Husk Kontingent betales inden generalforsamling
konto nr.:7471 4567140798 Skriv navn i meddelelsesfeltet
voksne 300kr
unge  14-18 år 150kr
Børn ifølge med voksne 100kr
Passive 50kr /  husstand 80kr eller efter eget ønske

Forslag indsendes til mig,  Mona så det kan nå at komme på dagsordenen

Dagsorden
10-03-2020

 1.     Valg af dirigent og referent.
  Lene Flarup dirigent
  Sonja Feldt referent
  Fremmødte: Poul Spanggaard, Lene Flarup Kristoffersen, Heidi Andersen, Alice Trend, Margit Horn Nielsen, Sonja Feldt Pedersen, Carl Peter Christoffersen, Jane Bonnerup, Peter Stenild, Erna Porskjær, Mona Damm
 2.     Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.
  Beretning ved Mona Damm, formand og hun fortæller om årets gang i atelieret.
  Beretning bliver at se efter punktet Evt.
  Fra generalforsamlingen i Medborgerhuset orienterer Mona om betaling til brug af huset der nu er 1000 kr om året i stedet for de tidligere koppenge, hvor vi skulle betale pr person 5 kr. ved møder.
  Husets kassebeholdning går til de faste driftsomkostninger kommunen ikke betaler. Vi skal selv betale for småreperationer af vore egne ting og nyanskaffelser vi evt, måtte ønske.


 3.     Regnskab.
  ved Margit Horn
  Regnskabet blev godkendt.

 4.     Indkomne forslag.
  a.  Ændringsforslag til vedtægter: 
  Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
  Skal indbetalingen være fastsat eller frivillig

  Det blev bestemt at vi fremover bruger ordet Støttemedlem
  Bestemt til: 50 kr pr person – 100 kr for husstand
  Bestyrelsen tager initiativer til hvordan vi kan få flere støttemedlemmer igen. Kunne være opslag ved udstillinger ,
  eller rundt omkring på Opslagstavler.

 5.     Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
  Fremover kan budgettet lige balancere med faste udgifter og kontingent indtægter..
  Kontinget fortsætter som nu:
  voksne 300 kr
  unge  14-18 år 150 kr
  Børn ifølge med voksne 100 kr
 6.     Valg af bestyrelse

  Bestyrelsesmedlem:

  Mona Damm               modtager genvalg
  Poul Spanggård          modtager genvalg
  Angelina Damgaard   modtager ikke genvalg

  Suppleanter
  Margit Horn                 modtager genvalg
  Lene Flarup Kristoffersen  modtager genvalg

  Kasserer
  Margit Horn                  modtager genvalg

  Revisor
  Niels Heebøll                modtager genvalg
     

Ny Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer
Mona Damm               genvalgt
Poul Spanggård          genvalgt
Lene Flarup Kristoffersen nyvalg

Suppleanter
Margit Horn                 genvalgt
Kirsten Michaelsen nyvalg

Kasserer
Margit Horn                  genvalgt

Revisor
Niels Heebøll                genvalgt

 1.     Eventuelt
  Peter Stenild orienterede om Kulturfabrikken på det gamle Getama
  Og om sin kontakt til Vesthimmerlands Kommunalbestyrelse vedrørende muligheder derfor. Der er positiv indstilling til videre undersøgelser for muligheder . Det må ikke forringe det vi har i Gedsted i Medborgerhuset, skolen , Hallen osv.
  Det skal være nytænkende med nye aktiviteter og for hele kommunen og gerne udenfor Regionen.
  Peter søger tilkendegivelser og interesse fra Gedsted for at gå videre.
  – brainstorm:
  Samle foreninger på tværs så der kan søges fonde.
  Der skal være en tilsynsførende
  Varme klares ved varmepumper
  Handicapelevator i skakten
  Vand og kloak skal etableres igen – der er 2 flotte toiletter der bare skal tilsluttes.

  Der er kulturarvsmåned i juni – det er 6. år det afholdes
  Vi planlægger at holde det som vores sommerudstilling med aktiviterer og workshops osv. Flere gode kapaciteter inviteres for at lave en god udstilling, men mere om det senere.
  Det blev bestemt at det afholdes hver weekend i juni der er kulturarvsmåned.

  Der blev nedsat en gruppe til at planlægge Kulturarvsmåned inklusiv udstilling:
  Poul Spangaard
  Lene Flarup Kristoffersen
  Mona Damm
  Peter Stenild
  Jane Bonnerup
  Sonja Feldt Pedersen

  første møde tirsdag d. 17 marts kl 19.00

  Konstituerende bestyrelsesmøde d. 26 marts kl. 19.00

Beretning til Generalforsamlingen om 2019
I april blev vi inviteret  af Vesthimmerland kunstforening til at se Filmen Van Gogh Ved evighedens port. Som blev sendt i biografen i Aalestrup, Vi var nogen stykker som tog afsted og hvor det hele blev afsluttet  med en kop kaffe i Galleri Aalestrup en hyggelig aften og en god film.
Sommerudstilling:
Vesthimmerlands kunstforenings igangsætere Peter Stenild og Carl P Christensen inviteret os til at lave en fælles udstille i den  gamle Tang og madrasfabrik til Getama som er fra 1936. Det syntes vi lød spændende ud og siden vi plejer at selv lave vår udstilling var dette en rigtig fin ide at samarbejde med Vesthimmerland kunstforening og Gedsted kunstforening
Peter og Carl Peder havde lavet en lignende udstilling året før og de er begge  håndværkere, så kunne det jo ikke gå helt galt. Så Sonja og jeg sa ja til at være med i projektet. Fabrikken havde  ikke vært i brug i mange år, så det var masse repertioner  og planlægning som skulle til. Det blev arbejdet i flere uger og flere gav en hjælpende hånd med. Under udarbejdelsen var det en som fik ideen at kalde fabrikken for Kulturfabrikken det syns vi var et meget passende navn. Resultatet af vårt arbejde blev fantastisk. Udstillingen var på 2 etasjer på i alt 1000 kvadrat og det var 49 kunstner som udstillede.
Til Ferniseringen var det ca 200-300 kunstinteresserede og Gedsted drengen Erik Sommer som både komponist og musikpædagog havde sagt ja til at holde åbningstalen og spildte på sit harmonikaorgel til fællessang.
(Man kan se bildene og læse fra udstillingen på vår hjemmeside.)
Folk hygget sig både indenfor og udenfor da vejret også var på vår side.
Der har været mange rosende ord efter udstillingen så derfor håber vi på flere udstillinger.
Peter har store tanker for Kulturfabrikken Getama til kunst og kultur i Vesthimerland. Han har vært i kontakt med kommunen og han håber på grønt lys til at arbejde videre med at etablere KULTURFABRIKEN, med aktiv deltagelse fra alle tænkelige brugere i kommunen, uden at det selvfølgelig går ud over andre gode aktiviteter der i forvejen findes i Gedsted. Men det kræver at finde interesserede personer, foreninger der kan se muligheder i stedet. Spørsmålet  er så hvor stor opbakning  er fra kommunen, personer og foreninger til at få det op at stå, bla her i Gedsted.
For det er det som er det afgørende.

 I oktober var vi nogen stykker som tog afsted for at se Vesthimmerlands Kunstforenings Efterårs Udstilling i Aars museum .

Bagefter gik vi på Cafe’ hvor vi i ro og mag evaluerede udstillingens mange indtryk

Det var en fin udstilling og hyggelig eftermiddag.
1 december holdt vi også julemarked. Det var 7, Sonja, Lene, Paul,Kirsten,Margit, Bayan og Mona Vi hygget os med æbleskiver og Husmorforeningen hjemmelavet frikadeller, de havde juleudstilling nedenunder. Besøgende kunne vært bedre, men det var vist også arrangeret en udflugt, så vi tror det var årsagen. Lidt salg blev det også.

I år var vi 21 betalende medlemmer som betaler hver de 200kr i år. Af dem er 6 nye medlemmer 3 har meldt sig ud af foreningen. Som medlemmer får man mulighet til at udstille gratis. Man har tilgang til gratis maling og kan bruge bla.printer, projekter
( vi har nogen udfordringer med internettet efter at de lavet om på routeren, vi håber vi kan få det op at køre igen.)
Brug af printer tar vi 1 kr pr kopi. 
På vår hjemmeside kan man få en egen side, og fortælle lidt om sig selv, mailadresse og nogen bilder af de værker man ønsker at vise.
Det er Sonja der står for vår hjemmeside og nogen ganger er hun vist lit udfordret. Men som hun sier med lidt stædighed går det. Det er i hvertfald en fin og overskuelig hjemmeside.
I løbet af året har vi vært ca 4-6 personer som har malt hver tirsdag, snakken går gerne også over en kop kaffe og kager eller læse kunstavisen. Vi hygger os og det gir os både inspiration og ideer. Foreningen betaler nå 1000,00kr i året for leje af Atlieet. Hvor det før var koppenge, 5kr pr person
.Grunden er at Medborgerhuset får ikke økonomisk støtte længer for indvendig inventar det skal vi som foreninger selv dække. Alt som skal laves skal gå genom Husets forening og så genom kommunen .
Vi har valgt att trække os ud af  Gedeskægskomiteen,  vi vil derfor heller ikke modtage uddeling af overskuddet. Vi har valgt dette fordi  Gedeskægskomiteen ville at alle foreningerne skulle på ta sig flere opgaver. Vi var i år med til at hente ind gevinster til banko, at hjælpe til fredagen med børnedisco  samt oprydning derefter. Det syns vi ikke vi  kunne få til at hænge sammen arbejsmæssig med vår egen udstillin Vi i bestyrelsen ønsker at prioritere vår årlige udstilling og at arbejde med den. Gedeskægskomiteen så heller ikke vår udstilling som en del af  deres arrangement, men noget som gik sideløbende med Gedeskægsugen og som vi i Gedsted kunstforening selv arrangeret. Økonomisk kommer vi selvfølgelig til at mærke det på vår økonomi til næste år, i år fik vi 3000,00kr
Poul udstiller i Føtex i Skive, i Gedsted Hallen er det Jane. Sonja står for udstillingen på Plejehjemmet i Gedsted. Ellers udstille hver i sær på forskellige steder. Man er også flink til at formidle online kurser som jeg vet nogen har brugt og vært glad for.
Vår facebook er også et godt suplement , her har man blandt andet  mulighed at komme med forslag til udflugter og se om nogen vil med. 
Til sidst vil jeg takke  Dere som støtter os og har støttet os. 
Dette må blive de sidste ord fra formanden for kunstforeningen Mona Damm Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, January 29, 2020 11:21:30

 1. Bestyrelsesmøde
  Tid: onsdag d. 29/01-2020 kl 1900 Sted: TORVET 
  Fremmødte: Poul, Lene, Margit, Mona, Sonja
 2. Dagsorden
  1. Valg af dirigent Lene
  2. Valg af referent Sonja
  3. Godkendelse af dagsorden ok
  4. Godkendelse  til referat af 22- 08 – 2019 referat godkendt
  5. Siden sidst v. Mona 
   Det går godt okonomien er god.
   Sommerudstillingen gik godt. Vi har fået nye medlemmer.
   Lene, Jane og Sonja repræsenteredede foreningen ved kulturkonferencen i Aars.
   Julemarked i år også og det var hyggeligt.

             

 6  Hvad var godt og dårlig i 2019 
– atelieret går fint vi kan sagtens være her…               
 Åben debat om planlægning af årets 2020   – udstillinger  udflugter osv    
Sommerudstillingen holdes i Getama. Mona spørger  Doris Lauritsen om vi må låne bygningen, det er nemt da stande er der.
Samtidig spørger hun om routeren til nettet. Men først undersøges prisen hos Hessellund (Sonja)

Udflugter: hvis nogle får en ide kan man spontant kontakte de andre medlemmer og tage afsted i flok.        

 7. Planlægning af Generalforsamling, dato, bespisning, hvor skal det holdes osv.              
Generalforsamling afholdes d. 10-03-2020 kl.: 18 til spisning Poul laver mad
derefter generalforsamling
– det afholdes i atelieret
I Indkaldelse skrives konto nr og reminder om at der skrives navn i meddelelsesfeltet.

8.  Tid og sted for næste bestyrelsesmøde    
Besluttes på generalforsamlingen af den nye bestyrelse.          

 9. Er vedtægterne i overenstemmelse
    Ændringsforslag til vedtægter: Passiv ændres evt. til støttemedlemmer
Og om indbetalingen skal være fast eller frivillig.        

 10.  På valg 2020 er
    Bestyrelsesmedlem: Mona, Angelina, Poul
Suppleant: Margit, Lene
Revisor: Heebøll              

11 .  Mona og Sonja orienterer om  Peder Stenilds arbejde med Getama            Kulturfabrikken.
Orienteret og diskuteret.
             

12. Event.
– drejebænken blev diskuteret og blev godkendt til brug.Gedeskæg 2019

Kunstudvalg Posted on Wed, August 28, 2019 21:12:59

BYFEST STORMØDE

Mandag d. 16. september 2019 – kl. 19.00 – Torvet

Dagsorden:

• Velkomst v/Louise
• Gennemgang af regnskab v/Kasper Larsen
• Evaluering – Ris/Ros
• Komitéen – vi mangler folk?
• Fordeling af arbejdsopgaver.
• Indsats 2019 vs. 2020.
• Evt.Getama sommerudstilling

Kunstudvalg Posted on Mon, August 12, 2019 23:00:21

Kalenderplan til sommerudstillingen 2019 i
Gedsted + Gedeskægsfesten

Vesthimmerlands og Gedsted kunstforeninger

Dag Dato Fra Til GTM fabrik
Mandag 08-apr kl. 19 Planlægningsmøde
Tirsdag 14-maj kl. 14 Planlægningsmøde
Mandag 20-maj Grov oprydning
Tirsdag 21-maj
Onsdag 22-maj
Torsdag 23-maj kl. 19 Udstillermøde
Mandag 27-maj Klargøring
Tirsdag 28-maj Klargøring
Onsdag 29-maj Klargøring
Mandag 03-jun Klargøring
Tirsdag 04-jun Klargøring
Onsdag 05-jun Klargøring
Torsdag 06-jun Klargøring
Fredag 07-jun Klargøring
Tirsdag 11-jun Klargøring
Onsdag 12-jun kl. 13 kl. 17 Ophængning
Torsdag 13-jun
Fredag 14-jun kl. 13 kl. 17 Ophængning
Lørdag 15-jun kl. 13 kl. 17 Fernisering
Søndag 16-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Mandag 17-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Tirsdag 18-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Onsdag 19-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Torsdag 20-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Fredag 21-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Lørdag 22-jun kl. 13 kl. 17 Udstilling
Søndag 23-jun kl. 13 kl. 16 Udstilling
Søndag 23-jun kl. 16 ? Nedtagning
Mandag 24-jun

KUNSTUDVALGET 2019:
Carl Peter Kristensen og Peter Stenild begge Vesthimmerlands kunstforening
Mona Damm og Sonja Feldt Pedersen begge Gedsted kunstforening
med hjælp af Marie Hyldgård Vesthimmerlands Kunstforening
Lene Flarup gedsted KunstforeningBestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, August 12, 2019 14:29:49

Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset

torsdag d. 22-08 – 2019

kl. 19.00

Indkaldelse til
bestyrelsesmøde torsdag d. 22.08 2019 Kl 1900

i Medborgerhuset

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af :

Sommerudstillingen i Getama 2019 sammen med Vesthimmerland
Kunstforening.

– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før
udstillingen var den god nok.

– byfesten hvor meget skal vi være med i af opgaver.

– referat fra byfesten fordelingsnøgle, opgaver, bestyrelse

Hvad med overskud/tab

– Hvor skal vi holde sommerudstilling i 2020.

-Julearrangementet 2019

skal vi ha julemarked i 2020 ,skal det laves anderledes,
være et andet sted.

4. Fungerer Facebook og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets
bogkaffe ,

Hvem stiller ud hvor og skal det rokeres?

6. Mangler vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter , kurser, osv.

8. Hvor meget skal vi være med i prosjekt Getama bygningen
hvis det bliver et

Prosjekt.

– hvem kunne tænke sig at være med/hjælpe

-hvilke tanker har vi om brug af bygningen

-hvilke tanker gør vi ang. økonomisk.

– vil vi fortsat være der vi er i medborgerhuset.

9. Fungere vårt Atelie godt nok.

10. Skal referatet kodkendæs før den kommer på hjemmesiden.

FORSLAG:

Jonna betale en sum hver gang man kommer for dem som ikke kan komme fast, istedet for Kontigent.

Sonja har kommet med et forslag om at vi som har lagringsplads af
bilder betaler lidt mere i kontigent en de som ikke har. Sonja orientere
om dette.

Dette skal vi ta stilling til.

11. Eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.08.19.

Fremmødt: Mona,Sonja, Angelina, Poul

1. Mona dirigent, Angelina referent

2. Referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Sommerudstilling i Getama.
Der
er udtrykt tilfredshed med udstillingen. Der var mange besøgende.
Indtægter og udgifter gik op. Der var flere udgifter forbundet med
udstillingen and vi plejer at have.
Vi vil gerne udstille der igen.

Byfesten Gedeskæg
Byfestens
komite er blevet til en forening. Mona og Sonja har overværet deres
generalforsamling. Komiteen kom med en forslag om at alle foreninger
skal i fremtiden bidrage men noget arbejde i forbindelse med Gedeskæg
festen. Vi kan blive bedt om at organisere fastelavn, Skt.Hans og andet.
Vi får mindre af overskuddet og flere opgaver. Vores arbejde i
forbindelse af udstillingen bliver ikke betragtet som bidrag til
forenings arbejde.
Vi blev enige om at træde ud af byfestkomiteen.

Julemarked
Det bliver som det plejer, første søndag i advent.

4.Der er ikke så mange der benytter Facebook.
Der var ingen forslag om at ændre noget.

5. Poul udstiller i Føtex og det fortsætter han med. Der var ingen andre interesserede.

6. Farver indkøbes løbende.

7. Udflugter og kurser
Der var ikke noget på programmet.

8.
Der blev diskuteret om hvor meget vil vi involvere os hvis projekt ”
Getama” bliver til noget. Der kom forslag fra Vesthimmerlands
kunstforening om at samarbejde omkring udstillinger. Det vi kræve meget
arbejde fra vores side og vi skal være med til at dække underskud hvis
det opstå.
Vi blev enige om at vi har ikke kapacitet til at involvere os i større projekter.
Vi vil stadivæk samarbejde med Vesthimmerlands kunstforening.

9. Atelier fungerer fint.

10. Bestyrelsen har bestemt at referatet skal godkendes inden det sendes videre til andre medlemmer.

11. Vi har ikke accepteret Jonnas forslag. Man skal være medlem af kunstforeningen og betale kontingent.
Sonja
foreslår at dem som har lagringsplads af billeder skal betale højere
kontingent. Vi blev enige om at indtil videre forbliver det som det er.Sommerudstilling 2019

Kunstudvalg Posted on Mon, April 01, 2019 13:34:30

BYFEST STORMØDE Onsdag d. 3. april 2019 – kl. 19.00

Velkomst v/Louise

Programmet for
byfesten.

Drejebog og
opgavefordeling.

Kontakt
mail/telefonnummer?

– Hvordan kommer vi nemmest i kontakt med Jer? •
Fordelingsnøgle eller Fond?

– Casper Kaldal Rasmussen fortæller.

Hyrdepar 2019 –
forslag?

Fastelavn 2020 og
fremadrettet?

Evt.?Konstituerende bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder Posted on Tue, March 19, 2019 10:06:02

Konstituerende møde Torvet 27/03 kl 1900

Dagsorden
1 . valg af dirigent og referent Sonja

2 . godkendelse af referat fra sidst møde
Godkendt

3. Konstituering efter valg
Formand – Mona
Næstformand – Jane
menig Poul
Menig Angelina
menig Sonja

suppl Margit
suppl Lene

4. udflukter forslag

Åbne atlidører x Juni

Solo: Rita Kern-Larsen

Galleri Himmerland Gatten x august

Galleri NB, Viborg x vilkårlig en onsdag

næring efter tæring mht til kørsel

5. Eventuelt

Gedeskægskomite møde d. 3/4 19 kl 19.00

Budsjet over hvad foreningen skal betale af udflugter og udstilling til medlemmer.

Udstilling i Getamabygget
Vesthimmerlands Kunstforening udstilling
Sonja aftaler med Peter Stenild om samarbejdet , tidsrum, kl., fællesannoncering med gedeskægskomiteen
Mona udsender information til medl

Flagning:
Mona skriver til DorisBestyrelsesmøde 30-01-2019

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, February 20, 2019 22:38:06

Bestyrelsesmøde

Tid: onsdag d. 30-01-2019

Sted: TORVET

Dagsorden

Valg af
dirigent

Valg af
referent

Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af
referat af 29-08-2018

Åben debat om
året 2018

planlægning af
2019 som

– udstillinger
( Vesthimmerland kunstforening)- udflugter osv.

Planlægning af
Generalforsamling, bespisning, regnskab osv.

Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2019

Fremmødt Mona, Angelina, Jane, Poul

1.

Referent Jane

Dirigent Angelina

3

Dagsordenen er godkendt

4.

Referatet er godkendt

5.

Året 2018

God sommerudstilling og hyggeligt julearangement. Der var
ingen udflugter i år.

6.

Mona vil gerne forberede udflugt til Viborgs Åbne
Atelierdøre i juni.

Vesthimmerlands kunstforening planlægger en kunstudstilling
i perioden 15. Til 23 juni på Getamas gamle tangfabrik” som de skriver. De
skriver til deres tidligere udstillere at Gedsted Kunstforening måske bliver
inviteret, men vi har endnu intet hørt.

Vi er her på mødet dog blevet enige om ikke at holde
udstilling samtidig uanset om vi er inviteret eller ej.

Det er også spændende om der bliver byfest. Torvedagen
bliver nok ikke længere til noget.

7.

Planlægning af generalforsamling

Onsdag den 13. Marts

Poul vil arrangere mad til os. Der kommer nok ca 10- 12
personer.

8.

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af
generalforsamling.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes i august.

9. Evt

Angelina indkøber malingGeneralforsamling d.13-03-2019

Generalforsamlinger Posted on Thu, February 14, 2019 12:16:12

Dagsorden til
generalforsamling 13.03.2019 kl 1900 i Atlieet.

1) Valg af dirigent og referent.

2) Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning
fra udvalg.

3) Regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Budget for det kommende år, og fastsættelse af Kontigent
for 2020

6) Valg af bestyrelse.

på valg er :

-Sonja

-Jane

– Margit

-Lene

-Revisor Niels Heebøll, vides ikke

7) Orientering om Vesthimmerland kunstudstilling 15-23 juni
i Getamas gamle fabrik,

8) Åben debat om udflugter osv.

Forslag til udflugter:

• Åbne atelierer døre i Viborg i Juni (Mona tar sig af det
og laver en rute)

• Galleri Himmerland Gatten

9) Eventuelt

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
13.3.19

Fremmødt : Poul,
Kirsten, Lone, Erna, Annelise, Ingrid, Thorkild, Sonja, Angelina, Margit, Jane,
Mona, Lene

1. Valg af
dirigent og referent.

Dirigent Lene,
referent Angelina

2. Beretning og
debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

a. Vi har fået to
nye medlemmer Alice og Lone.

De nye medlemmer
blev informeret om hvornår de kan bruge atelieret og om mulighed for at få en
nøgle . Lene vil oprette facebook gruppe for medlemmer.

b. Der er enighed
om at sommerudstilling 2018 var vellykket og godt besøgt og det var også jule
arrangement med deltagelse af Margit, Sonja, Thorkild, Mona,Kirsten og Lene
også et hyggelig arrangement.

c. Der er købt en
printer , projektor og akrylmaling.

Ønskes bedre
netforbindelse, det arbejdes det på.

3.Regnskab

Margit fremlagde
regnskab for 2018. Der er underskud.

4. Indkomne
forslag.

Ingen

5. Budget for det
kommende år og fastsættelse af kontingent for 2020

a. For fremtiden
(vides ikke fra hvornår) vil kommunen ikke dække udgifter forbundet med drift
af Husets som: husleje, rengøring, indkøb af nye ting osv. De ca 20 foreninger
skal dele udgifterne. Det er ikke afklaret endnu hvem skal betale for hvad og hvor
meget.

b. Spare planer:
Vi vil kun holde kun en avis” Kunstavisen” og dropper bladet ”Kunst”. Poul
abonnerer på begge og er villig til at lægge bladet ”Kunst” i atelieret når han
har læst det.

c. Afstemning om
kontingent forhøjelse .

Der var enighed
for forhøjelse fra 200 til 300 kr. om året .

6.Valg af
bestyrelse

Sonja, Jane,
Margit og Lene fortsætter.

7. Orientering om
Vesthimmerland Kunstudstilling 15- 23 juni i Getamas gamle fabrik.

Mona har ikke hørt
noget fra dem , det har lovet at kontakte os. Sonja synes at vi skal kontakte
dem for vise at vi er interesseret i at deltage. Mona vil holde os orienteret
når hun ved mere.

8. Åben debat om
udflugter osv.

Margit foreslog at
besøge Galleri NB i Viborg.

Åbne atelier døre
i Viborg kan også være en mulighed.

9. EventueltRegler om data sikkerhed

DATA-sikkerhedsloven Posted on Tue, September 04, 2018 13:37:39

Regler for persondata i foreninger

En rådgivningsguide om databeskyttelsesforordningen (GDPR)
og regler for foreningers og frivillige organisationers behandling af
persondata og personoplysninger – herunder billeder.

Den 25. maj 2018 trådte en ny databeskyttelsesforordning
(populært kaldet persondataforordningen på dansk og GDPR på engelsk) i kraft
som dansk lov. Forordningen gælder foreninger, virksomheder og offentlige
myndigheder.

Privatpersoner er i mange tilfælde undtaget fra forordningen
– fx når de behandler personoplysninger, som led i rent personlige eller
familiemæssige aktiviteter.

Formålet med forordningen er at beskytte EU-borgeres
oplysninger og data mod uretmæssig brug og misbrug. Derudover er hensigten, at
der skal være ens regler på området i alle EU-landene. Den nye forordning
stiller en række krav til foreninger, organisationer, virksomheder og
offentlige instanser, som gør brug af personoplysninger og persondata.

I denne guide kan du læse om de regler, I som forening eller
frivillig organisation skal overholde, når I behandler personoplysninger – dvs.
når I indsamler, registrerer, opbevarer, videregiver og sletter oplysninger om
fx medlemmer, frivillige og brugere.

Hvad er behandling af personoplysninger?

Behandling af personoplysninger og persondata er en
aktivitet eller en række af aktiviteter, som involverer brug af
personoplysninger. Det kan være både indsamling, registrering, opbevaring,
sletning eller ændring, søgning i, sammenstilling, overladelse eller
videregivelse til personer, myndigheder, selskaber mv. uden for foreningen

Guiden giver også svar på, hvordan I må bruge billeder af fx
medlemmer, frivillige og brugere på hjemmesider, sociale medier og på print.
Endelig er der i guiden en liste med vigtige ord og begreber, I skal kende,
samt til sidst en oversigt over, hvad I skal gøre for at leve op til reglerne i
persondataforordningen.

Husk, at det er Datatilsynet, der er myndighed på området og
afgør, om jeres behandling af personoplysninger er i overensstemmelse med
lovgivningen.

Følg med i vores nyhedsbrev: Vi følger fortsat området tæt
og holder jer orienteret om lovgivningen, kurser, guider og andre værktøjer til
håndtering af personoplysninger i foreninger via vores nyhedsbrev, på Facebook,
LinkedIn og Twitter.

https://frivillighed.dk/guides/regler-for-persondata-i-foreninger-0

se mer på denne hj-sideBestyrelsesmøde 29-08 2018

Bestyrelsesmøder Posted on Tue, August 28, 2018 20:50:27

ændret dato 29-08-2018

Indkaldelse til bestyrelsesmøde onsdag d. 22.08 2018

Kl 1900 i medborgerhuset

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af div. aktiviteter:

I. Sommerudstilling 2018
– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den god nok.

-Julearrangementet 2017

skal vi ha julemarked i 2018 ,skal det laves anderledes.?

4. Fungerer Facebook
og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets bogkaffe ,osv hvordan
administreres det.

6. Mangler
vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter
, kurser, osv. Skal vi ha en tauholder

8. Evtuelt.

Referat kunstforeningen 29.8.2018

Fremmødt: Poul, Lene, Margit, Sonja, Mona, Jane.

1. Dirigent Lene Flarup Kristoffersen

Referent Jane Bonnerup

2. Godkendt

3. Udstillere og bestyrelse var meget tilfredse til udstilling

Det har vist sig at udstillere med træ og sten trækker de mandlige publikummer op af trappen.

Der blev solgt for 3000kr

Sonja
vil høre Asger om han stadig har teksten til han tale til
ferniseringen, den ville være god at lægge på hjemmesiden. Det var en
god tale.

Der er enighed om at udstillingen skal bevare et vist niveau.

Vi vil holde øje med byfestens øvrige program og passer ind så der f.eks ikke er åbent under optog.

Julearrangementet 2017. Det var en hyggelig dag.

Vi gør det igen i 2018. Mona finder ud af hvad dato husmoderforeningen holder det.

4. Hjemmesiden fungerer fint.

Vi beholder kontaktoplysninger på vore medlemmer på hjemmesiden med mindre medlemmer selv ønsker det slettet.

Vi bruger facebook efter bedste evne. Er ikke vildt aktive, men aktive nok.

5.
Udstillingen på Gedsted plejehjem er fremover med Kunstforeningens egne medlemmer.
Der blev hængt op midt i juli og skal
hænge i to tre måneder, så skal man selv skifte billederne ud eller
finde en anden udstiller fra foreningen.

Monas billeder hænger i Føtex og hvis andre vil udstille i stedet siger de bare til. Poul overtager.

Janes billeder hænger i Gedsted hallens cafeteria

Lene Flarup Kristoffersens billeder hænger i bogcafeen

6.indkøb:

Det kunne måske være en ide at købe en projekter til at koble til computer eller Ipad.

Lene købte en for et par år siden og vil gerne undersøge hvad sådan en koster.

Det kunne også være en ide at købe en ny printer. Vi kan ikke få nyt blæk til den vi har nu.

Sonja har gode erfaringer med labTech i Aars. Lene tager derover og ser hvad de har.

7.
Vi udnævner ikke en tovholder, men vil snakke om det på maleaftener og
evt planlægge ture ad hoc når ideer og lejligheder byder sig.

8. Evt. Der er gået sommerferie i male dage og aftener, men nu starter sæsonen igen.Generalforsamling 14-03-08

Generalforsamlinger Posted on Sat, April 07, 2018 13:32:51

Referat
Generalforsamling i Gedsted kunstforening d. 14/3 2018

Dagsorden
til generalforsamling :

1)
Valg
af dirigent og referent.

2)
Beretning
og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

3)
Regnskab.

4)
Indkomne
forslag.

5)
Budget
for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent/ ungdom 13-18 år

6) Valg af bestyrelse.

på valg er :

·
Margit
modtager genvalg som suppleant/kasser.

·
Angelina
og Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

·
Poul
– modtager genvalg som menige medlem af bestyrelsen

·
Mona
modtager genvalg som formand for bestyrelse.

·
Revisor Niels Heebøll, vides ikke om genvalg

7) Lave et Udstillingudvalg til
sommerudstillingen

8) Åben debat om udstillinger,udflugter osv.

Forslag til udflugter:

·
Åbne
atelierer døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad
er der indeni”

·
Påske
udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

·
Galleri
Himmerland Gatten

9) Eventuelt

Fremmødte:

Mona Damm, Sonja Feldt, Margit Horn
Nielsen, Annelise Sørensen, Erna Porskjær, Ingrid Sloth, Angelina Damgaard,
Jane Bonderup og Lene Flarup Kristoffersen

Ad
1.

Dirigent: Angelina Damgaard

Referent: Lene Flarup Kristoffersen

Ad
2.

Mona fremlagde beretning fra årets gang.
Beretningen er vedhæftet

Ad
3.

Margit Horn Nielsen fremlagde
regnskabet. Der var et underskud på 720,74 kr. i årets resultat, men der er
stadig en formue på 16.091,84.

Regnskabet blev godkendt.

Ad
4.

Der er fremkommet et forslag om
kontingent til en ungdomsgruppe.Dette blev vedtaget, og der er nu følgende
kontingentgrupper:

 • Aktive medlemmer
 • Unge fra 14 til
  18
  Tilføjelse: generalforsamling 2018
 • Børn ifølge med voksen
  ( ikke valgbar)
  Tilføjelse: generalforsamling 2012
 • Passive medlemmer
 • Passive husstand medlemmer

Ad
5.

Fastsættelse af kontingentet frem til
næste generalforsamling:

Aktive medlemmer
200
kr

Unge fra 14 til 18
150
kr Tilføjelse: generalforsamling 2018

Børn ifølge med voksen
100 kr ( ikke valgbar) Tilføjelse: generalforsamling 2012

Passive medlemmer, fra
50 kr

Passive husstand medlemmer
80 kr

Budgettet for 2018 forventes på samme
niveau som regnskabet 2017.

Ad
6.

Valg til bestyrelsen

 • Mona
  Damm modtager genvalg som formand for bestyrelsen
 • Poul
  Spanggaard modtager genvalg til bestyrelsen
 • Margit
  Horn Nielsen modtager genvalg som suppleant / ekstern kasserer
 • Angelina
  Damgaard modtager genvalg som suppleant
 • Lene
  Flarup Kristoffersen modtager genvalg som suppleant
 • Revisor
  Niels Heebøll modtager genvalg som revisor.

Ad
7.

Der blev besluttet, at der stadig skal
være sommerudstilling, selv om det stadigt er uklart om der kommer en eller
anden form for byfest.

Der blev valgt følgende
udstillingsudvalg:

 • Sonja
  Feldt
 • Mona
  Damm
 • Lene
  Flarup Kristoffersen
 • Mona
  vil spørge Poul Spanggaard og Thorkild Jensen
 • Der
  bliver fernisering torsdag d. 21. juni 2018.

Udstillingskomiteen holder møde d.
5/4-2018

Ad
8.

Forslag til udflugter

 • Galleri
  Himmerland
 • Udflugt
  til Fur med skitsebog
 • Midtjyllands
  Kunstcenter, Bryrup

Der tales videre om arrangementer på
maleaften.

Ad
9.

Maletid onsdag eftermiddag og onsdag
aften. Siden generalforsamlingen har Lene Flarup fået fat i en nøgle, og vil
åbne for galleriet onsdag kl. 14.00. Så må vi ændre på tidspunktet, hvis der er
behov for det.

Der er stadig åben værksted onsdag aften
19-22

Lidt spørgsmål omkring rengøring, klude,
poser m.v. Tingene bliver løst.

Spørgsmål omkring udsmykning af silo,
hvor kunstforeningen ikke er direkte involveret.

Medlemmer får rabat hos Thuesen Farver i
Viborg. 10%

Mødet blev afsluttet

Referent: Lene Flarup Kristoffersen

_____________________________________________

Året 2017 i kunstforeningen

Kære medlemmer så er året 2017 gået over til historie.

Sonja valgte at gå af som forman og jeg Mona tiltrådte som ny forman.

Jane fik næstformandsposten .

Sonja har vært forman siden 2006 ,og har valgt at være menig medlem.

Hun er grundlæggeren af vår hjemmeside og ekspert hvad computer gælder, derfor vil hun fortsat ta sig af den opgave.

Det er vi meget taknemlig for.

Jeg håber at kunne gøre et like så godt arbejde som forman som Sonja har vært for foreningen.

Hvad har så sket jo

Vi fik Facebook lavet af Lene og Kirsten

Den bliver brugt og man kan se at man er inde at kikke.

Meningen med den var at vi i bestyrelsen mente at det var Facebook
som alle kikket på og man kunne lægge bilder ind med aktiviter vi laver
eller begivenheder.

Og man kan dele med andre.

Male dagen blev ændret fra tirsdag til onsdag da det passet for flere at komme og male om aftenen.

Vi har vært 3 som har malt fast om aftenen. Vi hyggesnakker får
inspirer af hverandre fortæller noget man har set eller vært med på af
kurs osv. Vældig hyggelig.

Vi er også nogen som kommer op om dagen og svinger penslen.

Vi har haft to piger fra Syrien som har tegnet og hyggesnakke,

Foreløbig har de kun haft sine egne tegnesaker med, og Sonja har
hjulpet dem med ider til hvad de kunne lave. Formålet er også at de skal
lære dansk.

Vi har også fået nye hyller til vår maling, som gør det er nemt og overskuelig.

Galleri lister er monteret langs væggen.

Kunstforeningens aktiviter

Vi var 5 stk som rejste til Aars hvor kunstner Bigum holdt foredrag om hans opvækst,hans måde at male og hans ideer til bildene.

Det blev også købt en af hans Kunstbog som referere mye til hans foredrag hvor han har dedikeret på den første side.

Bogen ligger på atlie, det var en rigtig hyggelig aften.

Tur til Randers 21/04 Atelier 12 b

Vi var 5 stykker som tog afsted i gråvær og blæst.

I Atelie 12b er det 12 arbejdende kunstnere som arbejder med keramik, malerier.

De havde lokaler i en hyggelig gammel bygning rød tegelsten fabrik med en liten baggård.

Da vi havde vært der delte vi os, hvor tre af os tok videre in i
hjertet af Randers by til apotekergården . Det er en gammel
bevaringsværdig bygninger og gården gir en spænende kunstoplevelser af
malerier, keramik og glas ,meget inspirerende og sjovt at
se

Så kunne vi også li ta et kirkebesøg med, ( SCT Mortens Kirke. Her har vor tidligere præst, Flemming Kloster har arbejdet. red.) hvor vi kikket på altertavlen som var malet af Kirkeby.

En hyggelig dag med masse oplevelser.

Gedeskegsdagen 22/6-25/6 -2017

En fin udstilling

Godt besøgt torsdag ,fredag 84, lørdag og søndag.

Kan være at det var fordi vi sendte det over facbok så det kommer ud til flere.

Det blev serveret slik og lit frugt og vin, sodavand og kaffe.

Gæsteudstillerne virket fornøjede.

Doris Lauritzen holdt velkomsttalen.

Det var også fint at vi havde aftalt vagholdet på forhånd da det fungeret fint.

Oprydningen gik også fint, det var godt med frivillige hjælpere.

Julemarked 03/12-2017

Vi holdt igen i år julemarked i våre lokaler, en fin og hyggelig udstilling og godt besøgt.

Det blev også solgt bilder, kort og driv tømmer hus.

I 2017 var vi 11 betalende medlemmer af kunstforening.

Jeg syns vi har et dejligt Atelie med masse muligheder for bare 200 kr året.

Vi har plads til flere hvis nogen kunne tænke sig at bruge Atelie for den pris, så er de hjertlige velkommen.

Tak

Hilsen formand ( forkvinde) Mona DammBestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, February 22, 2018 01:09:06

Referat fra
bestyrelsesmøde 31/01/2018

Tilstede: Lene
Flarup Christoffersen, Mona Damm, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup, Angelina
Damgaard

1) Valg af
dirigent

Lene blev valgt
til dirigent

2) Valg af
referent

Angelina blev
valgt til referent

3) Godkendelse
af dagsorden

Dagsorden blev
godkendt

4) Godkendelse
af referat fra sidste møde.

Referat fra
sidste møde blev godkendt.

6) Diskussion:
Skal vi være med til at betale 900 kr om året for at hejse flag.

Vi blev enige
om at vi betaler i år men ikke fremover.

Mona
kontakter Dorid

7) Åben debat
om udstillinger,udflugter osv.

Forslag til
udflugter:

Åbne atelierer
døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad er der
indeni”

Påske
udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

Galleri
Himmerland Gatten

8) Planlægning
af generalforsamling

Generalforsamling
finder sted 14.3.18 kl 19.

Emner:

a) Valg af
bestyrelse.

På valg:

Margit modtager
genvalg som suppleant/kasser.

Angelina og
Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

Poul – modtager
genvalg som menige medlem af bestyrelsen

Mona modtager
genvalg som formand for bestyrelse.

b) Sommer
udstilling, gruppe bestemmes på generalforsamlingen.

c) Information
fra Mona: for fremtiden er det dirigent samt referent der underskriver
generalforsamlingsreferatet føres til vedtktene våre.

9) Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde: ikke bestemt endnu.

Bestemmes på generalforsamlingen

10) Vedtægt
ændring af punkt 6.2

Medlemskontingentet
for unge uden ledsagende voksen.

Fastsættelse af
kontingent 150 kr

11) Eventuelt

Kunstavisen og
magasinet ”Kunst” bliver sendt til Mona.

Lene vil
udstille i Medborgerhusets.

ref. Angelinabestyrelsesmøde d. 23.08 2017

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, September 11, 2017 08:57:22

Referat
bestyrelsesmøde d. 23.08 2017

Tilstede: Lene Flarup Christoffersen.
Mona Damm. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Margit Horn Nielsen. Jane Bonnerup,
Angelina Damgård


1. Valg af
dirigent og referent.

·
Angelina blev valgt til dirigent

·
Lene blev valgt til referent

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

·
Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Evaluering af div. aktiviteter:

I. Sommerudstilling
– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den
god nok.

·
Mange besøgende, og tilfredshed fra bestyrelsens side.

·
Der blev reklameret på

Ø Facebook

Ø Plakater i området

Ø Gedsted hjemmeside

Ø Avisen

Ø Via udstillerne

·
Forslag om, at udstillingen skal være åbent under optog søndag eller lige
inden optoget for at få folk ind.

·
Der blev besluttet at åbne kl. 11.00.

·
Fredag: Vente med at åbne kl. 13, hvor torvedag åbner.

·
Der blev diskuteret om, udstillingen skulle holdes nedenunder, men alle var
enige om at fortsætte på 1. sal.

II. Udflugten til Randers og foredrag i
Aars Martin Bigum.

·
God oplevelse med begge arrangementer.

·
Vedr. indkøbt bog af Martin Bigum, må den gerne lånes

Ø Skiv lånedato og navn på tavlen i
ateliet

lll. Julearrangementet , skal vi ha det til næste år , skal det laves
anderledes.?

·
Julen 2017. Kunstforeningen deltager sammen med husmoderforeningen og
bliver ovenpå.

·
Mona er tovholder vedr. udsendelse af mail og tilmelding.

4. Fungerer Facebook ok?

·
Der er rod i det, da der er 2 facebook sider, men Lene sørger for at få
ryddet op.

·
Gedsted Kunstforening er en offentlig side, og den eneste der skal anvendes
på nuværende tidspunkt.Der kan blive oprettet en lukket gruppe til medlemmerne,
når der bliver behov.

·
Alle medlemmerne bliver administratorer

·
Der var enighed om, at medlemmerne kan reklamere på facebooksiden for
arrangementer de deltager i, i andre sammenhænge.

5. Galleri lister – skal de sættes op?

·
Gallerilister sættes op – 1 i fuld længde og 1 der deles i 2

6. Hvad med udsmykning af grund når
huset ved torvet rives ned.

·
Ifølge Doris, ved man endnu ikke hvornår det sker, hvilket Mona følger op
på.

l. Sende mail til alle som har
lyst?

·
Alle medlemmer skal tilbydes at deltage.

·
Der skal undersøges nærmere vedr. økonomien i projektet – hvem skal betale
for bl.a. materialer.

ll. Nedsætte en komité?

·
Der nedsættes en komite, når der er kommet en afklaring på, hvornår huset
nedrives.

·
Forslag til medlemmer: Jane, Thorkild, Mona, Poul

7. Mangler vi noget som skal indkøbes,
er det ok med maledag onsdag?

·
Der laves en ønskeliste til indkøb af maling.

·
Der blev besluttet at finde en reol, hvor malingen kan stå for at få et
bedre overblik, når vi står og maler i atelieret. Den skal være 20 – 30 cm i
dybden. Vi vil forsøge at finde noget på genbrug.

·
Onsdag er ok

8. Udflugter f.eks. Åbne galleridøre,
osv.

·
Forslag til Galleri Nordenkær, Møborg

·
Gedsted Rejsehold har arrangeret i kombineret udflugt / kunsttur til
Nordsalling og Fur d. 14. september, hvor alle kan deltage.

·
Galleri Habsø – Der forsøges at lave en udflugt evt. en onsdag aften. Poul
Spanggaard er tovholder på arrangementet.

·
Der holdes fast i, at der skal arrangeres 2 udflugter om året. En før
sommerferien og en efter sommerferien.

9. Foredrag, er det noget i kulturaviserne.

·
Vi skal holde øje med, hvad der kommer i kulturavisen.

10. Evt.

·
Ikke noget under evt.

ref.: LeneRetningslinjer i Kunstnergruppen

Procedure-liste Posted on Mon, April 24, 2017 20:40:10

Procedurer i Kunstnergruppen

Bestyrelsesmøder x 4 om aaret

– jan /formøde

– febr/Generalforsamling

– marts/konstituert/kalender

– august

næste møde fast punkt paa dagsorden

Rengøring

-Vi kom under husets rengøring – men det kræver vi rydder gulvet i forvejen!!  – 2019
( kalender med afkrydsning for udført rengøring efter Medborgerhusets regler
hænger i atelieret.)

Procedurer ved udflugter og kurser

– Indgang/rundvisning – kan betales af foreningen eks. 700kr

– Kørsel til udflugt – 2 kr pr km / kør sammen

– Croquis – mdl. betaler 25 kr /foreningen betaler resten af 450kr pr gang –
inviteres udefra tages stilling til pris.

– Interessegruppe – mdl. betaler 40 kr pr gang til underviser

Medlemsmøder

– fast om tirsdagen kl. 19.00

– efter ønske fra medlemmer med speciel formål

Udstillingsudvalg

I. Sommerudstilling

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer med interesse for at finde udstillere og opsætte udstillingen.

Der foreligger materiale for fremgangsmåde og tidsrammer – -(som forslag.)

– Antal Mdl.

– Bestyrelsesmdl.Konstituerende bestyrelsesmøde 2017

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, April 16, 2017 10:27:50

Konstituerende
Bestyrelsesmøde d.8 marts 2017

Torvet
kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
(vedhæftet )

3. Konstituering efter valg – valg af
formand og næstformand.

Ved generalforsamlingen blev jeg genvalgt som
medlem – jeg lader mig ikke konstituere som formand igen kun som menig medlem
for at have bestyrelsesmedlemmer nok til at foreningen kan bestå og vi kan have
atelieret fremover.

4. Aktiviteter for året

– Sommerudstilling – udvalget: Angelina, Mona,
Sonja, Poul, Erna, Jane

– Tjeklister for sommerudstilling som
inspiration (vedhæftet)

– Udflugter / galleribesøg – med
uddelegering af tovholder til de enkelte arrangementer

– Bigum ( 28-2-17..vi har været til
foredrag på Aars Kunstmuseum en flok på 5 blev det til)

– I forslag er: Atelierbesøg hos Anne Margrethe, Randers

5.Evt.

Næste møder:

Udvalgsmøder i planlægning

Bestyrelsesmøde i august dato fastsættes.

REFERAT

Til stede: Lene Flarup Christoffersen, Mona Damm, Poul Spanggaard, Sonja Feldt Pedersen, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup.

1. dirigent Lene Flarup
Referent Jane Bonnerup.

2. Referat godkendt

3. Konstituering
Sonja vil ikke længere være formand.
Hun fortalte lidt om hvad formandsposten indebærer.
Hjemmesiden vil hun stadig gerne stå for, vi skal blot være ansvarlige i bestyrelsen for at hjælpe med at finde materialer, billeder og nyheder tilsiden.
Mona er ny formand.
Jane er ny næstformand.

4.
Sommerudstilling
Udstillingsudvalget holder møde straks efter dette bestyrelsesmøde.

Udflugter
Vi laver en udflugt til Anne Margrethe i Randers her i foråret
og planlægger en efterårsudflugt på næste bestyrelsesmøde i august.
Margit og angelins er tovholder på førstnævnte.

5.
EVT.

Lene og Kirsten har arbejdet videre med facebooksiden.
Vi snakkede om at det var vigtigt at være klar på hvad formålet med siden er.
Er det en købs og salgs side eller udelukkende aktiviteter og inspirationsopslag.?

Vi blev enige om at der ikke skal være køb og salg på siden, men udelukkende små indslag om aktiviteter og nyt i foreningen. Vi laver link til hjemmesiden, hvor vi i forvejen har galleri og kontaktoplysninger til interesserede købere.
Alle medlemmer kan slå op på siden og alle udefra kan kommentere.

Vi kan også overveje at oprette en lukket facebook gruppe, hvor vi nemt og hurtigt kan udveksle informationer og links med nye ideer.

næste møde er sat til 9 august.

ref.: JaneGeneralforsamling d. 21 februar 2017 kl. 19.00 på TORVET

Generalforsamlinger Posted on Thu, February 02, 2017 10:23:35

Dagsorden til generalforsamling :

1)Valg af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

3)Regnskab.

4)Indkomne forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

6)Valg af bestyrelse.

på valg er :

Formand Sonja Feldt, modtager genvalg

Jane Bonnerup, modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen, modtager genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen, modtager genvalg

Lene Maler ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll, modtager genvalg

7)Eventuelt

Referat:

dirigent Lene
Referent Jane
Fremmødt. Lene Flarup Christoffersen Mona Damm, Kirsten Michaelsen, Erna Porskjær.
Torkild Jensen. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Angelina Damgaard. Jane Bonnerup

2)
Der var lidt debat om nøgler. Og enighed om at det er meget fair at
skulle betale depositum for nøgle og at det var dejligt at kommunen
sætter lokalerne på torvet til rådighed til os i foreningerne. Det
sætter vi stor pris på.
Det vil være godt hvis alle allerede nu holder øjnene åbne for mulige udstillere til årets kunstudstilling
Angelina
har snakket med en kunstner fra Randers der deler værksted med flere
andre. De vil gerne tage imod os hvis vi har lyst til at komme forbi og
se hvad de laver.
Der er kunstudstilling i Års med Martin Bigum vi måske også kunne se sammen. På tirsdag holder han foredrag om sit kunstsyn.

3) regnskab : tallene balancerer på nær 27 kr.

4) indkomne forslag.
Nedsættelse
af udstillingsudvalget : Sonja, Mona, Angelina, Poul og jane. Erna har
tilbudt at bage kage til os når vi hænger op onsdag.
Skal vi ændre dagen for maleaften. Der er stemning for onsdag, så det er vedtaget.

5) samme kontingent som vanligt

6) Formand Sonja Feldt
Jane Bonnerup, Margit Horn kasserer og Revisor Niels Hebøll er Genvalgt
Lene Flarup supleant valgt

Evt.
Det kunne være godt at have en facebookgruppe. Lene og Kirsten vil sætte hovederne sammen for at tænke noget i den retning.
Torkild
opfordrer os til at komme frem med ideer hvis vi har nogen i forhold
til byfornyelsen. Der kommer sansynligvis ikke noget kunst hvis vi ikke
kommer med foreslag selv.

Beretning 2017 – GEDSTED KUNSTFORENING

Der er tradition for at der på generalforsamlingen bliver
fortalt om året der gik i foreningen.

Så det gør jeg også i år.

Højdepunktet i år kan nok siges at være udflugten vi havde
til KUNSTEN i Aalborg.

Det var i maj


vi havde inviteret ægtefællerne med til kunsten hele
dagen .


Kun afbrudt af brunch i cafeen i huset og frisk luft i
parken.


Nogle enkelte skulle også have det store overblik fra
Aalborg-tårnet.


Jeg hørte endda at der var nogen der smuttede over og
lyttede til musik hos træerne i Kildeparken….

En virkelig dejlig dag.

Vores Sommerudstilling hører også med til højdepunkterne.
Det var lykkedes endnu en gang udvalget der var lig med bestyrelsen, at finde
nogle spændende og dygtige kunstnere.

At vi havde fernisering torsdag kl 17-18 var en udmærket ide
også selvom det var Sct. Hans aften. Der var god tilslutning. Og her skulle jeg
egentlig kunne citere Janes velkomst, men det overlader jeg til hende om
muligt. Det kunne være fint at få et kopi men også det er umuligt da hun har
evnen til at improvisere… ud fra dagens tekst … i aviserne.

Af andre tiltag har været Åbent værksted 1. søndag i advent.
Det var hyggeligt når der kom nogle op og var interesserede, måske var det nye
medlemmer – i hvert fald overvejede nogle af dem det.

Så har vi haft et tilbud om at udstille i Galleri14. Men det
kan alle jo for en stands betaling. Men det her var gruppen som sådan og til
reduceret pris. Men ingen interesse viste sig.

Flere af os har i forvejen arrangeret udstillingssteder og
der skal også overskud og interesse til det.

Så er der lidt af det praktiske.


Rengøringen bliver varetaget af husets rengøring nu så
alle i atelieret skal holde orden og gulvet ryddet så det er til at komme til.


Nøgler skal registreres hos Sonja Jensen, Søndergade
eller Søren P. Johansen, Tyttebærvej og der betales 200kr i depositum.


Medlemstallet ligger stabilt på ca 15


Der er stadig 10% ved køb hos Thuesen i Viborg og
PlusOffice, Viborg


Der er gratis maling i atelieret


Vi abonnerer på Kunstavisen og KUNST, de ligger i
Atelieret.

Vi ser ind i fremtiden:


Sommerudstillingen bliver i uge 25 som det plejer


Vi har fernisering torsdag kl. 17-18


Torvedag på TORVET er tilbage igen og vi må se om ikke
vi kan finde på aktiviteter.


Domænet til hj-siden er ændret så jeg ikke længere kan
arbejde i Frontpage kun hvis jeg kan bruge html koder og det kan jeg ikke! Så
jeg har måttet lave en ny side med det gamle indhold. Det er spændende men det
tager tid. Og så blev jeg gjort opmærksom på at der til det tilbud kun hørte 5
sider og der er behov for mange flere. Altså blev det en ekstra udgift på 648kr
indtil nu kun 168kr for domæet. Men budgettet kan bære det.?

Tak for året
SonjaBestyrelsesmøde 21 jan 2017

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, February 02, 2017 10:20:39

Bestyrelsesmøde 21 jan 2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst.

3. Året 2016 v. Sonja

4. Planlægning ag generalforsamling

a. på valg:

formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane modtager genvalg

suppl. / kasserer: Margit Horn Nielsen modtager genvalg

suppl. Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Flarup ny suppl. på valg

revisor Niels Heebøll modtager genvalg

b. arrangementer

c. annonce om generalforsamling 21-2-2017

5. sommerudstilling 2017 med tilbageblik på 2016

a. skal der foregå noget på Torvet om fredagen

(male – slibe – sten – pølse ler op til skåle osv. )
6. aktiviteter i løbet af året

a. julemarked Torvet 2017 med tilbageblik på 2016

7. EVT.

8. Næste møde: Generalforsamling d. 21 februar kl. 19.00 på Torvet

REFERAT

1) Jane blev
Referent

der blev ikke valgt
dirigent, da vi mente det var unødvendigt da vi kun var 4 personer.

2) Referatet blev
godkendt

Der er opfølgning
på punktet om nøglen i Evt.

3) Sonja er syg

4) Planlægning af
generalforsamling

Margit foreslår at
kontonummeret står i mailen til indbydelsen til generalforsamlingen,
så man ikke behøver at slå op på hjemmesiden for at finde det når
man skal betale kontingent inden generalforsamlingen.

Dagsorden
til generalforsamling

1)Valg
af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens
arbejde samt beretning fra udvalg.
3)Regnskab.

4)Indkomne
forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.

6)Valg af bestyrelse.


valg er :

Formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane Bonnerup
modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen modtager
genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Maler
ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll modtager genvalg

7)Eventuelt

(bemærkning
til punkt 4. Vi har på forhånd to forslag . Et om at ændre
ugedagen på maleaftenen og et punkt om at danne et udstillingsudvalg
til årets udstilling)

b)
arrangement til generalforsamling.

Vi
tænker at spise smørrebrød.

Mona
kører igennem Skals og kan godt køre omkring og hente det.

Ellers
kan der måske være mulighed for at Sonja tager noget med fra Farsø

c)
generalforsamlingsindkaldelse sker ved mails til medlemmer, På
Gedsted hjemmeside.dk på beboerforeningens Facebookside og Brugsen
SMS

Jane
skriver indkaldelsen og sender til Sonja, som så sender til alle
medlemmer (Hun har en mailgruppe med alle kunstforeningens medlemmer
i) Jane fik alle mail-adr.)

Mona
hænger indkaldelse op ved Brugsen og snakker med dem om SMS besked.

Jane
sender Mail til Doris som varetager Gedsted-hjemmesiden. Og sætter
et opslag på beboerforeningens Facebookside.

5)
Flot udstilling. Vi gør det igen.

a)
det venter vi med at tage stilling til men vi tror ikke behovet er
der nu hvor torvedag har flyttet sted.

6)
julearrangementet har været hyggeligt, så vi regner med at spørge
folk i foreningen igen i år, hvem der er interesserede.

7)
evt.

Sonja
(formanden for medborgerhuset) skal have 200kr i depositum fra hver
af os med nøgle og alle nøglebærere skal registreres med navn.Hvem sponsorerer

Sponsorer Posted on Mon, December 19, 2016 13:54:36

Hvem er Sponsor… ?

Sponsorer og Tilskud

Aalestrup Kommune 2006 3500 kr.

SPAR NORD 2006 5000 kr

Trendlines Gedsted 2007 Udstillingsplader

Samvirkende Foreninger 2007 3500 kr.

Aalestrup Lokale Kulturråd 2008 2500 kr.

Samvirkende foreninger 2008 2000 kr.
Samvirkende foreninger 2009 1500 kr.

PUNKT; Aalestrup 2010 Galleriskinner og kroge til ny udstilling.

Samvirkende foreninger 2010 1500 kr.
Samvirkende foreninger 2011 1100kr
Samvirkende foreninger 2012 1937kr
Samvirkende foreninger 2013 -96kr
Samvirkende foreninger 2014 5786kr
Samvirkende foreninger 2015 2819kr
Samvirkende foreninger 2016 2232kr
Samvirkende foreninger 2017 2152kr
Samvirkende foreninger 2018 – ikke indbetalt indskud!
Samvirkende foreninger 2019 4000kr

De Samvirkende Foreninger indskyder hver 2000kr til Komiteen til Gedeskægsfesten ( Gedsteds byfest ).
De tilbagebetales af festens overskud – resten af overskuddet fordeles efter en aftalt %-sats til foreningerne – som tlf.-pengeGruppeudstilling evt.

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, September 08, 2016 13:47:05

Kære bestyrelse,

vi må have afklaret omkring punkt under evt. fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der står:

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun
havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en
rimelig leje.

Dagsorden


der skal tages stilling til evt. betaling fra foreningen eller alene
personlig betaling. Personlig betaling er betinget af hvor mange vi er
om pladsen.

– Udstillingsudvalget i Galleri14 er ansvarlig for udvælgelsen af kunsten der udstilles i galleriet.

– der er tale om et separat rum på 1. eller 2. etage
– pris pr mdr kan være 5 eller 600kr ( ca 15m )

– jeg vedhæfter en kontrakt, men betingelserne kan diskuteres.

– vi skal have fundet ud af hvem der vil være med af alle medlemmerne i www.gedstedkunstforening.dk

Fremmødte: Mona Jane og Sonja
fraværende uden afbud: Poul Angelina

Vi kan ikke afslutte og tage beslutning på medlemmernes vegne.
Diskussion om Foreningens penge til tilskud, pris og tidsrum, antal medlemmer der mon er interesseret i at deltage.
Vi lader det ligge lidt og undersøger
– hvem der er interesseret
– hvad den enkelte vil betale selv.
ref. SonjaBestyrelsesmøde d. 10 august kl. 19.00 2016

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, August 14, 2016 16:01:25

Bestyrelsesmøde 10-08-2016
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af året.

I. Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til Sct.Hans faten
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

II. Udflugten til Kunsten, Aalborg (ændring i program- vi spiste på Kunstens cafe’

4. Åbent værksted til julearrangement – salg og showroom i salen – har I ideerhertil?

5. SparNord – procedure omkring nyvalg af kasserer. Bestyrelsens underskrift på sidste 2 års generalforsamlinger samt konstituerende bestyrelsesmøder. (kopi til underskrift.)

6. Evt.

næste møde: januar 2017

REFERAT.

Til stede: Mona, Jane, Angelina, Sonja og Margit (kasserer)
Poul afbud.

1. Dirigent: Mone og ref. Jane

2. Referat fra sidst godkendt.

3. I.
-Det var ikke noget problem at udstillingen havde fernisering til sct.Hans aften. Der kom rigtig mange ca 70 pers.

-Det var en flot udstilling. Der var rigtig mange spændende gæsteudstillere
– god atmosfære
-Meget inspirerende åbningstale af Jane Bonnerup.
Godt besøgt udstilling (se afkrydsbogen) og gode tilbagemeldinger fra borgere i Gedsted.
– Børneworkshop var på et tidspunkt på idestadiet, men vi havde nok ikke overskud og mandskab og der var andre børneaktiviteter i anlægget og derfor ikke så stort behov.

3. II

God udflugt, fint med ægtefællerne med. Hyggeligt og inspirerende

4. Vi kan skrive til vore medlemmer om husmoderkredsens julearrangement 1. søndag i advent d. 27 november, så kan alle der har lyst til at møde op til åbent værksted have en lille salgsbod den dag.
Vi kan også lave udstilling i salen – ikke med de store vægge men staffelier og borde osv.

5. Bestyrelsen skrev under på referaterne fra de sidste 2 års generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøder til overdragelse af kasserer.

6. EVT.
– Sonja kunstf. vil spørge Sonja Medborgerh.om vi kan få en nøgle mere.

– Rengøring. Sonja har gjort rent nogle gange! og er næsten den eneste der gør det.
Vi kan nok lave en plan over hvem der gør det hvornår.

– Resten af huset bliver gjort rent af rengøringsfirma. Når Sonja snakker med Sonja vil hun også høre om vi kan være med i den ordning hvis vi rydder op.

Tirsdag d. 23 går vi igennem hvad vi har af spændende ting. Papir, lærreder og skrammel. Noget skal ud, og eks. lærreder kan købes til billig pris af medlemmer (evt.1/2 pris af pris hos søstrene Greene).
Og rydder op og gør rent.

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en rimelig leje.

Skrevet ind af SonjaBestyrelsesmøde d. 8-3-2016

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, March 10, 2016 14:11:18

GEDSTEDKUNSTFORENING
Bestyrelsesmøde d. 8 – 3 – 2016 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
b. finde gæsteudstillere
c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
d. aktiviteter

5. Kurser nye tiltag

6. Udflugter / galleribesøg

7. evt

Dato for næste bestyrelsesmøde i august d.

Dato for Udstillings udvalgs møder

REFERAT:

1. Valg af dirigent og referent.
Mona og Sonja

2. Godkendelse af:
– dagsorden
godkendt
– referat fra sidste møde
godkendt

3. Konstituering efter valg

Formand – Sonja Feldt

Næstformand – Mona Damm

Menige medlemmer:

Jane Bonnerup
Poul Spanggaard
Angelina Damgaard

Kasserer og suppleant – Margit Horn Nielsen
suppleant Anne Lise Sørensen

revisor Niels Heebøll

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
Foreløbig fastsat d.6 april, hvor vi medbringer ideer brochurer visitkort m.m. for at udvælge gæsteudstillere. Lave og sende invitationer.

b. finde gæsteudstillere
svar fra inviterede gæsteudstillere d. 18 maj

SVAR FRA EGNE UDSTILLERE ( Sonja)

c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
Foreløbig fastholder vi torsdag d. 23 juni til fernisering ( Sct. Hans Aften) afventer Gedeskægsfestens program.

ÅBNINGSTIDER i forslag:

Torsdag
D. 23/6-2015 fernisering kl. 17 – 18.00

fredag
12.00–17.00

lørdag
12.00-17.00

søndag 12.00-16.00

d. aktiviteter
workshop for børn i Atelier under udstillingen – garn – fiskenet – fællesmaleri – brug fantasien…

5. Kurser nye tiltag
Vi drøftede kurser under LOF bronze – træ – maleri og legeskulpturen er ikke glemt!

6. Udflugter / galleribesøg
Udflugt d. 22 maj
til det nye KUNSTEN i Aalborg med efterfølgende FROKOST i Papegøjehaven.

Der vil komme invitation ud til medlemmer senere med oplysninger om pris og tidspunkt.
Og følg med på www.gedstedkunstforening.dk
der vil være et opslag på forsiden der hedder AKTIVITETER med et link til aktiviteter og udflugter og andet socialt liv..


7. evt. ingen kommentarer.

Dato for næste bestyrelsesmøde i august – d.10 august 2016 kl. 19.00

Dato for Udstillings udvalgs møder – 6 april kl. 19.00 invitationer ud

– 18 maj kl. 19 svar fra udstillereGENERALFORSAMLING 2016

Generalforsamlinger Posted on Wed, January 20, 2016 20:47:39

Generalforsamling 23. 2. 2016 på Torvet

1. valg af dirigent og referent

2. godkendelse af referat fra generalforsamling februar 2015

3. Siden sidst beretning ved formanden

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Mona Damm
Menig mdl. Poul Spanggaard
Menig mdl. Hanne Smed (er flyttet til Viborg)
Suppleant Anne Lise Sørensen
Suppleant Margit Horn Nielsen
Revisor Niels Heebøll

5. Regnskab

6. Foreslag til brug af penge til børn
(egentligt står det i vedtægterne at byfestoverskuddet skal gå til foreninger med aktiviteter for børn)
Vi kan overføre penge til sportsarbejde for børn
Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
børn….
Vi havde oprindeligt planer om at lave legeskulpturer, men de var ikke ønskede i halanlægget.

7. sommerudstilling
a.Udstillingsudvalg
b.Ideer til aktiviteter under sommerudstillingen 2016.Vi kan evt have
materialer fremme børn kan benytte sig af. Male, lave collage eller
lign.
Det store fællesmaleri fra generalforsamlingen kan komme frem igen…..
Måske har Torkild lyst til at arbejde med sten…

8.Forslag til aktiviteter og indkøb
Alle er velkomne til at komme med foreslag til aktiviteter, kurser udflugter eller lignende
Torvets bestyrelse har planer om renovering af vores rum, men vi har måske andre ideer til vores værksted.

9. Evt.

REFERAT:
Tilstede: Poul – Mona – Sonja – Angelina – Asger – Torkild – Jane.

1. valg af dirigent: Mona Referent: Jane
2.Godkendelse af referat af generalforsamling 2015
Godkendt.
3. Beretning ved formanden (vedlagt som dokument og udleveret på skrift til alle
mødedeltagere) – findes nedenunder referat. Godkendt.
4. Valg af bestyrelse.
næstformand Mona Damm – genvalg
Poul Spanggård – genvalg
Hanne Smed er flyttet – nyvalg: Angelina Damgård
Suppleanter: Anne Lise Sørensen og Margit Horn Nielsen begge genvalgt
Revisor: Niels Heebøll genvalgt
5. Regnskab ved Jane Bonnerup
Godkendt med forbehold.
6. Forslag til brug af penge til børn. se mere ovenfor.
Løs snak om muligheder for aktiviteter, intet vedtaget, men der er åbent for forslag hvis nogle af medlemmerne finder en god ide.
7. Udstillingsudvalget:
a. Jane – Poul – Mona -Sonja
b. Torkild tænker lidt videre på ideen med at at arbejde med sten sammen med
børnene.
c. Vi finder også ud af en ide med fællesmaleriet.
8. Forslag til aktiviteter og indkøb.
a. Angelina vil gerne med til medborgerhusets generalforsamling. Der vil hun bl.a.spørge om det er muligt at flere medlemmer får nøgler.
b. Indkøb: Sonja har set en model kontorstol vi sandsynligvis køber 4 stk af.
c. Forslag om en tur til KUNSTEN i Aalborg.
d. Vi vil gerne have led armaturer i udestuen
e. Vi vil kæmpe stærkt imod at få sænket loftet
f. Ønsker varmt vand i køkkenet
g. Vinduerne i køkkenet er utætte
9. EVT.
a. Torkild har meldt sig til et bronze støbekursus. Selve støbningen foretages af proffessionelle. Det kunne måske også være en ide som aktivitet da det ikke kræver så meget at lave voksfigurerne.
b. Torkild foreslår at man laver et madhold. Hvis I hører om nogen der er interesseret i at være med er ideen at man skiftes til at komme med opskrifter m.m.
c. Vi diskuterede Gedsteds fremtid bl.a.
1. Gedsteds hjemmesides muligheder.
2. Fælleskanoer og båd.
3. Muligheden for at gøre Menighedsbladet til foreningernes talerør.
4. Det gamle Getama er erklæret for bevaringsværdigt og der vil sandsynligvis
blive fortalt om ideer til brug af huset på Beboerforenigens generalforsamling.
INTERESSEREDE opfordres til at møde op.
d. På kunstforeningens hjemmeside www.gedstedkunstforening.dk er referater og orientering åbnet for alle til læsning og kommentarer.

BERETNING OM 2015

Nu har vi haft
udstillingerne i 16 år og Kunstforeningen i 10 år.
I 2016 var vi 15 medlemmer men Hanne er flyttet og Else fra Horsens synes der
er for langt og får ikke noget ud af det når vi ikke udstiller i Pakhuset.

Meget har vi oplevet
og afprøvet og fungerer nu på den måde at en 3-4 stykker mødes tirsdag aften
nogle kommer når der spilles billard og huset er åbent. De øvrige har andre muligheder og er med når
der udstilles om sommeren til Gedeskæg.

Flere af os
udstiller flere steder hos gallerier rundt om i landet. Så det er ikke fordi
medlemmerne er inaktive i kunstneriske udfoldelser.

Vi blev inviteret
til croquis i Aars af gruppen Rammen og Jane Mona og jeg har været med en til
flere gange. Jeg nyder samværet og inspirationen. Og især undervisning af
henholdsvis Margit Høvring og Gudrun Elisabeth Kjær.
Hjemmesiden www.gedstedkunstforening.dk har jeg været nødt til at nystarte på
One.com, før var det i Frontpage, men One.com tillader det ikke mere. Så den
gamle side eksisterer ikke normalt. Er der stadig interesse blandt medlemmerne
for at fortsætte så vi der kan se tilbage på alle vore oplevelser sammen. Og
ikke mindst gøre opmærksom på det enkelte medlems virke og værker!

Udflugter har der
ikke været interesse for i fællesskab i år. Kun Jane og jeg var til en enkelt
udflugt i Lundby. Godt at komme ud omkring og se og finde nye udstillere til
sommerudstillingen
Økonomien er selvsagt fin når vi ikke har nogen aktiviteter og særlige indkøb.
Jeg har dog lige købt maling for knap 1000kr! Og jeg håber på nye kontorstole
til malerne/tegnerne.
Vi har tilbudt legeredskaber til børn i anlæget men det faldt ikke i smag i stedet blev vi foreslået at lave dem nede
ved Svanesøen, men det afslog jeg med begrundelsen at det var for farligt. Det skulle
ikke tiltrække småbørn alene til søen.

Endelig er
drejebænken kommet op i køkkenet så den kan komme i sving – måske titrækker den nye medlemmer.
Der har været lidt tumult omkring renovering af lokalerne inde hos
billardfolket og vi er blevet varslet at vores lokale også står for tur.
Vi er ikke interesseret – vores rum er udmærket og vi ønsker ikke lavere loft og
andet lys som det er blevet i de andre rum. Men jeg ved ikke om vi kan bestemme
selv.

Jeg er ikke på valg
men energien og det der skal til for at holde blusset i gang og tiltrække nye
medlemmer, er ikke den samme som engang, derfor vil jeg bede alle om at være
mere på banen med initiativer og fastholdelse af aftaler.

Vi elsker vort rum her
og sammenholdet. Det at der er nogen der lytter og fortæller. Og det skal nok
fortsætte, – men med friske kræfter på deres betingelser og med alle
erfaringerne som grundlag til en ny tid.

Venligst Sonja Feldt
Pedersen

Næste møde i bestyrelse: Konstituerende møde d. 8/3 2016 kl. 19.00Bestyrelsesmøde d. 19-01-2016

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, January 06, 2016 09:43:00

Bestyrelsesmøde d. 19 jan 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN

1. vag af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst

3. Siden sidst v. Sonja

4. Planlægning af generalforsamling.
a. på valg

Næstformand Mona Damm

Menig mdl. Poul Spanggård

Menig mdl. Hanne Smed er flyttet og udgået -Nyvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen

Suppleant Margit Horn Nielsen

Revisor Niels Heebøll

b. arrangement
c. plakat
d. annonce med Generalforsamling
samt omtale af Kunstforeningen i VesthimmerlandsAvis d. 25 januar

5. Kassebeholdningen
a. sponsorere sports-arbejde for børn med vores del af overskud fra byfest 2015
b. indkøb af nye kontorstole evt, 4 stk rimelig kvalitet.

6. Sommerudstilling 2016 med tilbageblik på 2015
a. skal der foregå noget på TORVET om fredagen
male – slibe sten – pølse ler op til skåle osv.

7. Aktiviteter i løbet af året
a.
b.

8. EVT:

9. Næste møde: Generalforsamling d. 23 februar kl. 19 på TORVET

bedste hilsen
Sonja

————————————————————————————————

REFERAT:

Bestyrelsesmøde 19. 1. 2016

fremmødte Mona og Jane

1. Dirigent Mona, Referant Jane

2. Referat godkendt

3. Siden sidst ved Sonja udebliver da Sonja er syg

4. planlægning af generalforsamling.

Der skal sendes sms til alle vore medlemmer om dato og tidspunkt for
vores generalforsamling. Samtidig kan vi minde om betaling af
kontingent. (husk svar udbedes)
Vi har erfaring for at ikke alle læser deres mails. Mona, Sonja og Jane
kan jo dele op og sendesms er til hver fem personer (det kan vi evt gøre
fremover, samme fem hver, når der sker noget impulsivt)

Vi skal have lidt godt til ganen, men Pizzamanden har lukket tirsdag
aften. Da vi ikke har andre spisesteder i byen regner vi med at købe
kiks, ost, kage og vin i Brugsen.

Næste tirsdag laver vi en plakat om kunstforeningen og generalforsamling til brugsens opslagstavle.

Jane skriver et lille opslag om kunstforeningen og generalforsamling til beboerforeningens facebookside

Hvis vi skal have annonce i avisen skal det nok være tættere på datoen
for generalforsamlingen, så folk ikke når at glemme det igen. Vore egne
medlemmer er jo varslet på mail og hjemmeside.
(og får en sms)

5. Vi har 17.000kr og 15 medlemmer

der kan nemt blive råd til kontorstole og nogle forlængerledninger og pærer til vore spots.

Punktet om at overføre penge til sportsarbejde for børn skal på generalforsamlingen.
Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
børn….

6. Sommerudstillingen gik fint. Vi havde ingen tale, men boblevin,
snacks og god stemning. Der kom ca. samme antal besøgende som der
plejer, bare fordelt anderledes. Torvedag kommer ikke tilbage til
torvet. Det vil også blive markedsdag ved hallen til sommer, så vi skal
tage stilling til om vi vil have fernisering torsdag eller om det var
fint som denne gang.

7. Vi har ikke haft mange aktiviteter i 2015
Vi har sommerudstillingen. En enkelt udflugt og indbydelse fra croquis i
Års som blev sendt til alle medlemmer og vi var 3 afsted den ene gang
og 2 næste. Vi har før været flere med at udstille i Fjends og det er
jo også en mulighed at arrangere igen.
Mona udstiller i Føtex Skive, Sonja udstiller i Bogcafeen. Jane udstiller i hallens cafeteria. Plejehjemmet har også udstilling.

8. evt.
intet at bemærke. God ro og orden ved mødet

ref. JaneUDFLUGT

Medlemsmøder Posted on Sat, December 05, 2015 00:25:41

Kulturweekend ! Lørdag d.12 og Søndag d.13 December fra 10.00 til 17.00

Lundby Kultur- og Forsamlingshus, Halkærvej 180, 9240 Nibe

Forfatter – Jounalist – TV-vært

JØRGEN PYNDT

KOMMER OG ÅBNER UDSTILLINGEN LØRD. KL.10,00

Kom og oplev de mange spændende udstillere fra hele Nordjylland og det lokale

“Cafe Galleri”. hvor der der også serveres Mad og Drikke.

KØB JULETRÆ – TOMBOLA – TEGNEKONKURRENCE FOR BØRN

**********

Vi kan følges ad som vi plejer – fyld bilen op – og der er km penge fra Foreningen.

Ingen entre

kontakt mig for tilmelding hvis i er interesseret i samkørsel

få del i foreningens goder i “Cafe Galleri”! gløg eller mad som vi bliver enige til

Ikke alle kan om lørdagen hvor Jane og jeg tager afsted.
Men tag fotos fra Søndag hvis nogen der tager afsted
Så har vi fotos til hjemmesiden og I får refusion for kørsel Gedsted – Lundby

Bedste hilsen
Sonja

Jane og jeg deltog
Vi fik mange gode ideer til sommerens udstilling i Gedsted
Og vi spiste for egen regning
SonjaBestyrelsesmøde 18 august

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, August 13, 2015 09:03:34

Bestyrelsesmøde august 2015

Gedsted
Kunstforening

PÅ TORVET d. 18 august kl. 19.00

August 18-08-2015

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til ændring i gedeskægs-arrangementet.
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

4. Åbent
atelier til jul – salg og showroom – har I ideer hertil?

5. Udflugt
– bring forslag med i lommen!

6. evt.

Mødet blev udsat p.gr.a. manglende fremmødeKonstituerende bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, April 18, 2015 13:35:17

Bestyrelsesmøde d. 21 – 04 – 2015
Dagsorden
Velkomst til: Poul, Mona, Jane og Sonja. Afbud fra: Hanne

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for året

· Sommerudstilling

· Kurser

· Udflugter / galleribesøg

. Sponsorere et legeredskab til børn i Anlægget

6. evt

REFERAT

1. Dir. Mona, Ref. Jane.

2.Dagsorden godkendt
ref. godkendt.

3. Konstituering:
Sonja formand
Mona Næstformand
Jane Kasserer
Poul Bestyrelsesmedlem
Hanne Bestyrelsesmedlem.

4.Aktiviteter for året.
. Sommerudstilling byfest. Komiteen er kontaktet ang.
åbningstider:
Torsdag: kl. 17 – 18 Fernisering på Kunstudstilling
Fredag: kl. 12 – 18
Lørdag: kl. 12- 17 Kunstudstilling
Søndag: kl. 12 – 16 Kunstudstilling

Poul rejser til Budapest søndag og ugen frem, Jane spiller revy man.+tirsd derfor kunne løsningen være at vi stiller vægge op lørdag fra kl. 15.00

. Kurser: ingen planer.
. Udflugter og galleribesøg.
Vi planlægger hen ad vejen. alle opfordres til at ringe/maile hvis de hører om/ser noget spændende – så arrangerer vi.

5. Sponsorere et legeredskab til børn i anlægget.
der var fri snak om at lave skulpturer, købe udendørs legeinstrumenter, en fiskekutter, et legehus i træerne m.m.
Vi kunne tænke os at gøre noget godt for børn, vi får jo penge fra byfesten til gavn for børneaktiviteter.
vi vil gerne lave skulpturer til de små børn – at klatre og sidde på – fantasidyr.
slanger, heste, fantasidyr i flotte farver.Mona snakker med Kristian. Han har bygget i flamingo/hønsenet og fiberbeton.
vi skal hør Torkild der har været på kursus i Make Make fiberbeton om han vil være med til at holde planlægningsmøde.
Og vi skal senere søge kulturrådet om tilskud til projektet.

Vi skal høre Emil om vi må låne kælderen når vi laver skulpturen.
vi skal høre Peter ( hallen) eller Doris Lauritsen ( beboer- og Erhvervsforeningen ) om det er OK – om de har lyst til gaven / projektet ( i anlægget ).

Vi holder skulpturmøde igen 12 maj ( tirsdag 19.00)

Sonja kontakter Emil
Jane kontakter Doris
Mona kontakter Kristian
Jane kontakter Torkild.

mvh SonjaGENERALFORSAMLING 2015

Generalforsamlinger Posted on Wed, January 21, 2015 22:37:31

Februar 2015 GENERALFORSAMLING

Tid: tirsdag d. 24 – 2 – 2015
Sted: TORVET
Kl. 19.00


Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
valgt blev Torkild Jensen og Anne Lise Sørensen

2. Beretning af Sonja Formand samt fra udvalg.
Sonja læser beretning. Årets gang = byfest, udstilling i Pakhuset i Viborg som desværre ikke var så godt besøgt.
Kursus med Hanne Skjold Knudsen fik ingen opbakning.
En tur til Horsens og besøgte en gruppe der kalder sig “slottet” . 4 var afsted.
November ” Åbent værksted” i galleriet.
Kunstforeningen har fået en drejebænk og skal finde plads til den .
I udstillingslokalet er der kommet nyt loft op. Skinnerne blev brækket ne. øv øv.
Der er sat nye skinner op ( Medborgerhuset)
Der er for lidt salg i kunstvinen, så den bliver sat til salg for indkøbsprisen.
Beretning godkendt og vedlægges som bilag.

a. Sommerudvalg – Hanne – Poul – Mona – Jane
ændring : Sonja – Jane – Poul – Mona og måske Hanne.
Jane fortalte på vegne af udvalget i Byfest: Fernisering om fredagen med Torvedag var fin.
Der var forslag om at udstille i hallen men det bliver alt for bøvlet på grund af flytning af væggene m.m.
Forslag om bedre annoncering af kunstudstillingen.
Godkendt.

b. Gedsted Ældre center – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
Udgift: 9041,85 kr Indtægt: 12.238,00 kr Balance: 3196,15 kr
Beholdning pr 31 – 12 – 14: 13.498,42 kr
Medlemmer ialt : 13
Regnskab er godkendt og vedlægges som bilag.

4. Indkomne forslag
a.Pakhuset? holder pause i år
b.
c.

5. Valg af bestyrelse.
På valg er :
Sonja Feldt Pedersen – modtager genvalg /genvalgt
Jane Bonnerup – modtager genvalg / genvalgt

Suppleanter
Margit Horn Nielsen genvalgt
Anne Lise Sørensen genvalgt

Revisor
Niels Heebøll genvalgt

6. Eventuelt.Bestyrelsesmøde d. 20 – 01 – 2015

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, January 19, 2015 23:05:08

Januar 2015 Bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag d. 20 – 01 -2015
Sted: TORVET
Kl. 19.00

Dagsorden

1. Velkomst v. Sonja

2.dirigent Mona

3.referent Jane

4.Godkendelse af dagsorden

5.Godkendelse af referat af 20 – 08 – 2014

6 Siden sidst v. Sonja

7.Åben debat om planlægning af årets forløb

udstillinger – udflugter osv.

8. Planlægning af Generalforsamling

9. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

10 EVT

Referat

fremmødte Sonja,
Mona og Jane

1. Velkomst ved
Sonja

2. Dirigent Mona

3. Referent Jane

4. Dagsordenen er
godkendt

5. referatet er
godkendt

6. Siden sidst:

Sommerudstillingen :

Udstillingen gik i
store træk godt. Der var desværre en udstiller der meldte fra i
sidste øjeblik, men Hannes søster trådte til. Vi solgte kun 21 ud
af 51 flasker Artwine.

Pakhuset:

Vi skal finde en
bedre dato. Fantastisk flot udstilling, fantastisk få besøgende.
Vores medlemmer var heller ikke godt repræsenterede som besøgende.

Kursus med Hanne
Skjold Knudsen:

Kurset blev
gennemført med kun tre deltagere.

Spontan udflugt til
Slottet i Horsens statsfængsel:

Vellykket udflugt.
God inspiration.

Vi har fået en
drejebænk fra Gedsted Skole. Den står foreløbelig i kælderen her
på Torvet.

Der er kommet nyt
loft i salen og sat nye lamper op. Vores galleriskinner blev taget
ned med brækjern. Nogle er ødelagte andre er sat op igen 10 cm fra
væggen. Taget ned igen og sat op på væggen. Der var ikke taget
højde for at de skal op igen. Loftet er sat op uden lister langs
væggen, så der ikke er noget at skrue dem op i.

7. Åben debat om
planlægning af årets forløb:

Gedeskæg. Næste år
er der snak om at flytte torvedag op på festpladsen. Det kan godt
betyde meget for fredags besøgende. Sidste år flyttede vi
ferniseringen til fredag for at få flere med. men nu kunne det være
en bedre dag torsdag, hvis torvegæsterne er langt væk fredag.

Udstillingslokalet:

Vi er nødt til at
købe nye skinner. Vi skal undersøge om der er nogle nye systemer,
der måske kunne være smartere. Mona snakker med Ingvard, som måske
har idé om hvilke systemer der ville være godt at bruge. Han har
stået for renoveringen i ålestrup Galleri og har måske erfaringer
herfra.

Pakhuset 2015

Oktober er pakhuset
optaget alle uger undtagen efterårsferien.

Det kunne være
november eller september.

Vi tager det op på
generalforsamlingen. Der skal være interesse blandt medlemmerne og
enighed om tidspunkt. Vi skal have oversigt over ledige uger klar til
mødet.

Artwine

Vi stiller de
resterende flasker op til generalforsamlingen. Fra nu af er de til
salg for medlemmer for indkøbspris: 35 kr stykket.

Udflugter:

Der er planer om at
besøge gruppen ”Rammen” i Hornum. Vi er blevet inviteret et par
gange og det kunne give lidt inspiration og ideer.

Kirsten Fredslund
Jæger i Randers (udstiller nu i plejecenteret Søndervang) inviterer
også til besøg på sin hjemmeside. Det var også en idé.

Mona har set et
kursus i Viborg i cementstøbning, som kunne være sjovt at melde sig
på.

Vi arrangerer kurser
hvis der er interesse eller noget spændende dukker op.

Derudover vil vi
gerne arrangere tegneaftener. Evt med model. Vi kan søge påklædt
model via beboersiden på facebook. Evt med betaling.

(I ”Rammen” får
modellen lov til at vælge en tegning, men vi er nok for glade for
vore egne tegninger til at give dem væk.)

8. Planlægning af
Generalforsamling.

24. 02. 2015

Vi skal have mad fra
pizzariaet. Sidste år var vi 10 til generalforsamlingen. Vi skaffer
et menukort og finder ud af hvad det skal være.

Sonja og jane er på
valg til bestyrelsen

Vi skal bestemme om
vi skal udstille i Pakhuset.

Undersøge opbakning
til de forskellige udflugter og aktiviteter.

Opfordre medlemmer
til forslag til aktiviteter.

Udstillingsudvalget:
hvem vil være med?

9. næste
bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts

andet møde 11.
august.Bestyrelsesmøde 20 – 08 – 2014

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, August 21, 2014 10:48:13

August 20-08-2014 kl. 19.00

Atelier på Torvet

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Pakhuset

· kontaktperson til Viborg kommune

· indkøb

· reklame, omtale,
plakater

·

4. Evaluering
af Sommerudstilling

o
forløb

o regnskab
– overskud / underskud

5. Information
til medlemmer pr mail i stedet for referater på hj-siden, da ingen (næsten)
læser det.

6. evt.

7. næste
møde

REFERAT

Til stede: Sonja, Poul, Mona, Hanne, Jane

1. Dirigent: Mona. Referent: Mona

2. Referat godkendt

3.
a. Sonja er kontaktperson til Viborg Kommune

b. Poul køber ind: 2 fl. hvidvin – cider – snaks – kaffe – småkager – fyrfadslys – tændstikker – rødvin har vi (artwine)

c. Plakat: Poul laver den store til bukkene. Sonja Laver A4 plakatmed navne.
Sonja laver folder med udstiller omtale 100 stk.

Reklame:Sonja deler begivenheden på Facebook.

Omtale: Jane skriver omtale med hjælp fra Sonja.
Nyhedsbrev: Sonja – send gerne videre..

Fernisering:tirsdag kl. 16.00 – 17.00 d. 9 september 2014
Sonja spørger Jytte Pedersen der er formand for Kunstforeningen på Viborg Sygehus om hun vil fernisere.

Hænger op mandag gerne fra kl. 10.00 nogle kan først senere ( eks. Jane)

Udsmykning, lygter , fyrfadslys, blomster, træer

Åbningstider: tirsdag 16-17
onsdag torsdag fredag 13-17
lørdag / søndag 11-17

Placering af udstillere:
nedenunder: Poul Else, Ingvasrd, anne Lise, Anton ( glasvitrine med smykker)
ovenpå: Margit, Sonja, Jane, Hanne,
mellemgang: Mon , Else.

4.
Fint forløb og vi synes det var godt med fernisering fredag sammen med torvedag.

Vi købte 51 flasker rødvin og solgte 21 Artwine!
købt for 35 kr og solgt for 60 stk.

Byfesten gav overskud så vi får vores indskud på 2000 kr tilbage.

5.
Der er næsten ingen der læser referat og orientering på hjemmesiden da indgangskoden skræmmer folk væk!
Sonja sender referat på mails fremover så alle får læst dem.

6. evt. intet at bemærke.

7. næste møde:
onsdag 21 januar 2015 kl. 19
Generalforsamling tirsdag d. 24 februar kl. 19.00Bestyrelsesmøde 19.3.14

Bestyrelsesmøder Posted on Fri, May 02, 2014 07:39:02

Bestyrelsesmøde 19-03-2014

 1. Dirigent Poul. Referat Jane

 1. Godkendelse af referat mødet 29.1.14

 1. Formand Sonja Næstformand Mona

Kasserer Jane

Almindelige bestyrelsesmedlemmer: Hanne og Poul

Suppleanter Annelise og Margit

 1. Ingvard træder ud af udstillingsudvalget. Hanne Træder ind

Ophængning af billeder torsdag19.juni kl. 16-18

Fernisering fredag kl. 14-17

Lørdag åbent 12-17, Søndag 12-16

Knipleholdet får tilbudt en standplads svarende til en gæsteudstiller

(de spanske vægge- eller den hvidmalede opslagstavle vil egne sig bedst til at hænge kniplinger op med nåle)

Pakhuset 8. september:

Udstillingen gik godt sidste år, vi håber på at det går lige så glidende nu vi har prøvet det en gang før.

 1. Plejecentret: Gæsteudstiller fra 1. april
 2. Bogcafeen: Mona udstiller
 3. Føtex, Skive Poul afløser Mona
 4. Gedsted Hallen, Poul taler med Peter

Vi har haft 2 kurser med meget lille tilslutning, så vi holder en pause. Hvis noget spændende dukker op, kan vi tage det op til overvejelse.

Poul foreslår vi arrangerer en tur til Paris/Hamborg/Berlin eller Lign.

Vi kan melde os til en pakket tur med hotel. Det kan være billigere gennem et rejseselskab og så skal vi selv kun stå for ture rundt i byen.

Foreslag til datoer: 25-28. september. uge 39

5. Udstillingsudvalgsmøde 24.april

6. Næste bestyrelsesmøde 20. august.referat

Bestyrelsesmøder Posted on Tue, February 25, 2014 18:18:58

Bestyrelsesmøde i Kunstforeningen 29.
1. 2014

mødt: Ingvard, Sonja, Mona og Jane

1) Ingvard dirigent

Jane referent

2) Der manglede et referat fra sidste
møde, så der var ikke noget at godkende

3) Der var 13 udstillere til
efterårsudstilling i Pakhuset.

Det blev en flot udstilling.

Ingvard havde lavet et godt forarbejde
med optegningen af ophængningsvægge og derfor gik det fint med at
fordele udstillerne.

Vi fik ros for udstillingen, men
antallet af besøgende var skuffende.

Der var fordelt på dagene:
39+27+43+34+70+25 i alt 248

Vi havde ellers reklameret ved at
skrive til lokalaviser, sat det på hjemmesiden og facebook.

Vi havde ingen velkomsttale. Det var
der nogle der synes der manglede.

4) til generalforsamling er Mona, Poul
og Ingvard på valg. (ingvard modtager ikke genvalg)

Regnskabet viser 10302,27kr på kontoen
2875,69kr mindre end sidste år.

Heebøl er revisor igen i år.

Vi bestiller smørrebrød på kroen.

5) evt. Vi flytter ferniseringen af
sommerudstillingen til fredag under byfesten.

Hallen har fået skinner op til at vi
kan udstille billeder. Vi kan aftale nærmere med Lisbeth.

Vi har fået depothylder ude i
udestuen til vore malerier. Tak Jens.Udstilling i Hallen

Debatten Posted on Thu, February 13, 2014 20:04:12

Der er kommet skinner og kroge op i Cafeteriet og på gangen så der er plads til malerier.

Få dig skrevet op på listen hvis du er interesseret i udstilling der.

Det er på eget ansvar.

SonjaBestyrelsesmøde 29 – 01 – 2014

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, January 26, 2014 22:29:35

Bestyrelsesmøde
onsdag d. 29 januar
kl. 19.00

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af udstilling i PAKHUSET

·
Udstillere

·
Velkomst/manglende

·
andet

4. Planlægge
generalforsamling

·
valg – regnskab – revisor – beretning – fortæring

5. Forslag
evt.GENERALFORSAMLING 2014

Generalforsamlinger Posted on Sun, January 19, 2014 22:42:49

Generalforsamling
2014

i
GEDSTED KUNSTFORENING

tirsdag
den 25. februar Kl. 19.00

Dagsorden
ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens
beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af
kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

På valg:
Mona Damm
Poul Spanggaard
Ingvard Pedersen

7. Valg af 2
suppleanter

Margit Horn Nielsen

Anne Lise Sørensen

8. Valg af revisorer

 • Niels Heebøll

9. Evt.

Referat.
Deltagere:
Ingvard Pedersen, Erna Porskjær, Poul Spanggaard, Angelina Damgård, Anne Lise Sørensen, Jane Bonnerup, Jette Hansen, Torkild Jensen, Sonja Feldt Pedersen

1.Dirigent& ref.
Jane dirigent og Anne Lise ref.

2. Beretning
Sonja læser beretning og hun fortæller om det nye rum til billeder + rengøringen m.m. og udstillingerne.
Sonja foreslog at holde udstillingen i Gedsted i 3 dage med fernisering fredag i stedet for torsdag.
Udstillingen i Pakhuset blev omtalt som en flot og overskuelig udstilling. Kunstforeningen skal gøre mere for at udbrede kendskabet til udstillingen.Weekend kurset løb af stabelen med kun 3 kursister.
Beretning blev godkendt.

Der var forespørgsel fra Ingvard om nye tiltag i Pakhuset.
Jette foreslog at man kunne vinde et maleri.
En anden foreslog atvt. lotteri.
Poul foreslog noget aktivitet for at trække folk til, evt. i centret ( lige i nærheden)
Der var snak om flere forskellige udstillingsmetoder bla. i centret..
Der skal reklameres mere for udstillingen i Pakhuset.

3. Regnskab

Jane læser regnskabet op og det ser fint ud. Ser er brugt lidt flere penge på byfesten.Jane foreslog at der skal købes nye stole. Der er brugt penge til ferniseringer, maling, Kunstavisen. Byfesten vil nok ikke mere give penge til foreningerne. det kostede os i år 95,00 kr. ( vores indskud på 2000 kr fik vi tilbage med 1904.50 kr. Sonja )
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Ingvard foreslog at vi skulle droppe støttemedlemmerne. Ikke vedtaget.
Kontingent fortsætter med samme beløb.

5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg:
Mona Damm – modtog genvalg
Poul Spanggaard – modtog genvalg
Ingvard Pedersen – modtog ikke genvalg
Hanne Smed – nyvalg

Valg af suppl.:
Margit Horn Nielsen – modtog genvalg
Anne Lise Sørensen – modtog genvalg

Valg af revisor:
Niels Heebøll – modtog genvalg

7. Evt.
Bestyrelses møde skal finde ny dato. Det bliver 12-03-2014 kl. 19 i Atelieret.

Forslag om at nøjes med 3 dage til Gedeskægsfesten og holde fernisering om fredagen i stedet for tosrdag kl 17.00.
Forslag til aktiviteter i det nye år.
Det er svært at samle folk til kurser.
Ser blev diskuteret malig, undervisning via nettet. Poul mener det “går over”.
der er nogenlunde enighed om det sociale aspekt i at samles for at male.
Der er kursus 5-6 april med Hanne Skjold Knudsen. ( tilmeld på lof.vesthimmerland.dk)
Jane spurgte om der skulle gåes videre med en slags reklame til Pakhuset.
Ingvard foreslog at Poul Spanggaard skulle male på torvet for at give reklame.
Mona foreslog at der skulle stå nogle billeder også.
Ingvard mente at folks nysgerrighed så blev vagt.
Ingvard foreslog også at vi skulle betale 100 kr hver.
der blev foreslået mere presseomtale fra evt. aviser – MidtVest-TV og lign.
Forslag fra Mona om at lave en stand i Sct. Mathias Centret som reklame for Pakhuset – evt. fredag.

Mødet afsluttet.

Beretning 2014
– GedstedKunstforening –

Generalforsamling 25 februar 2014

Med tanken tilbage på året er
jeg godt tilfreds med vores lille forening.

Vi har godt gang i
tirsdags-aftenerne. Så meget, at vi har måttet organisere rummet og vores depot
på udestuen. Der har Jens efter planlægning i malergruppen sat et reolsystem
op, så færdige og igangværende malerier fylder intet i atelieret og mindre i
depot! Til glæde for os alle da der er mere albuerum atelieret og plads til
flere.

Rengøringen bliver som hidtil
varetaget af undertegnede. Og da rengøringsassistenten kræver ryddede gulve
klar til gulvvask er det ekstra fint med organiseret depotrum!

Der er ryddet op og sorteret
i gamle materialer fra tiden med kunstskole for børn.

Malerbøtter i brug er i skabet
i atelieret og ekstra står på hylden i køkkenet, for at holde det adskilt. Vores egne materialer hører til på tildelte hylder
i med den mængde der er plads til.

Papir og karton ligger stadig
på skabet i atelieret, – og kun ubrugte. Nogle af staffelierne sætter vi i
kælderen klar til kurser og der bliver bedre plads i køkkenet til pause-kaffe
og kopi og projektor maskineriet!

Vores sommerudstilling er
kendt og rimelig besøgt. Det tager tid og energi at opbygge netværk af
besøgende. Gæsteudstillere tager glade imod indbydelser til at komme og være
med. For gæsteudstillere gælder reglen med, har man udstillet må det være nye
ansigter næste gang. For foreningens medlemmer gælder stadig reglen med kun at
udstille nye malerier eller anden kunst. Derved kan udstillingen bevare sin
friskhed ved at vise nyt og udvikling i atelieret.

Måske er 4 dage med
udstilling for meget. Vi håber at kunne koncentrere besøgstallet på 3 dage. Så
bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmøde d. 29 januar at droppe torsdag og først
lave fernisering om fredagen sammen med Gedeskægs torvedag. Ophængning er stadig onsdag, hvorefter
udstillingsrummet aflåses.

Klokkeslæt for fernisering
har vi ikke fastlagt da det skal passes ind i Gedeskægs programmet her d. 5.
marts hvor der er komitemøde.

Og så var det året hvor vi
fik lyst til at udstille samlet udenbys.

Vi måtte prøve PAKHUSET i
Viborg. Foreslået af Ingvard.

Der blev skabt kontakt til
Viborg kommune om leje og tid.

Det blev uge 43 med 1200kr i
leje for en uge.

Det skulle være et tilbud til
medlemmerne så foreningen stod for alle generelle udgifter. Altså er man medlem
af foreningen hvorfra du end kommer kan du udstille. Jf. vedtægterne.

Det blev i alt til 13
udstillere med et udvalg af maleri,
fotos, glas, tegninger, skulptur.

Helt igennem en flot
udstilling, rolig og overskuelig både på 1. og 2. sal og mellemgangen. Vi talte
gæster og satte streger efter at have annonceret vidt og bredt i aviser, blade,
online og fra mund til mund.

Taknemmelige var vi for hver
gæst, men der var ikke på noget tidspunkt trængsel! Gedsted Kunstforening må op
på barrikaderne næste år og få budskabet ud, fortælle hvem vi, hvad vi laver.
Vores folder skal måske revideres og deles rundt på turistkontorer og
biblioteker. Vores kunstskole gav god reklame engang!!

Angående vores øvrige
aktiviteter så som udflugter og kurser var planerne da de blev lagt rigtig gode
med tilslutning med drømmerier om hvad vi skulle opleve.

Jeg ved der var nogle der tog
til Tversted hos Bo Johansen på egen hånd, jeg havde i forvejen meldt fra da
jeg ville på højskole i Vrå på kursus med Verner Brems.

Vores week-end kursus hos
LOF.Vesthimmerland med Hanne Skjold Knudsen løb af stabelen i november. Der var
jeg LOF taknemmelig for vores kursus måtte foregå med 3 kursister. Der bliver
en næste gang i april så kan der godt være flere på holdet og tilmelding
foregår på LOF.Vesthimmerlands hjemmeside!

Udflugten til Skovsnogen var
speciel og hyggelig. Vi drog af i samlet flok i egne biler med smurt madpakke,
drikkevarer kaffe og kage!

Vejret var med os, høj sol og
børn med godt humør. Vi var 4 voksne og 2 børn samt 2 vovser.

Efter vandringer rundt i
skoven med klatretur i Skovsnogen og andre skulpturer indtagelse af frokost og
afslapning i skovbunden,gik turen hjemad med en afstikker til Brunkulslejrene.
Der ligger i nærheden og er et speciel tur værd. Vi nøjedes med turen rundt i
området med indtagelse af vores kaffe på et strategisk smukt sted.

*Disse var ordene for et godt
år i Gedsted Kunstforening.

Sonja Feldt Pedersen

FormandSolgt

Debatten Posted on Thu, July 04, 2013 21:11:12

Så fik jeg solgt et maleri i fra udstillingen i FØTEX Skive! marts-april 2013

hilsen SonjaUdstillingsmulighed i Bistroen Føtex SKIVE.

Bistro FØTEX, SKIVE Posted on Wed, March 13, 2013 23:40:49

Vi kan udstille i Bistroen – FØTEX lige så længe vi har lyst.
Karin Nielsen, Skrænten i Gedsted har kontaktet mig med tilbuddet.

Alle der har lyst kan tilmelde sig her og komme med i køen til at få billeder op 2 måneder ad gangen.

der kan kun være billeder op til 1×1 m og ialt ca 10 til 15 stk.

Ring eller mail til mig.
5015 9057 / sonja@fasanvej.dk

Hilsen Sonja FeldtKonstituerende Bestyrelsesmøde 12 marts kl. 19.00

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, March 13, 2013 12:37:18

Fremmødte:
Ingvard Pedersen, Jne Bonnerup, Mona Damm, Poul Spanggaard, sonja Feldt

Dagsorden

REF.
Jane

Dir.
Sonja

Sidste referat fra 22-03 -2013
godkendt

Konstituering
Konstitueringen gik glat , alle beholdt posterne

Pakhuset
Vi sender snart mail ud til medlemmerne ang. udstillingen. vi sætter deadline for tilmelding til 22 april, så vi har en fornemmelse af hvor mange udstillere vi bliver. (og især hvor mange billeder/værker hver især skal have med.)

Ophængning i uge 43 = oktober d.21-27.
Ophængning mandag.
Fernisering tirsdag kl. 17.00

Ingvard laver digital layout på udstillingsplakat.
Poul får den trykt i A3
Poul maler plakat til plakatbukke med udstillernavne.

Sommerudstilling
Ingvard er ikke med til udstillingen til sommer ( mdl. af kunstudvalget, sekr.)

Ingvard laver udstillingsplakat

Møde i Kunstudvalget mandag d. 8. april kl. 19.00

Kurser:
Photoshop kurset starter
mandage: d. 2 og 16 september

Vi vil prøve at høre vore medlemmer om de to kurser ideer
( Bo Johansen og Birthe Kjærsgaard) er noget der har deres interesse.
Hvis de får en mail og svarer positivt tilbage går vi videre med at undersøge tidspunkter og m.m.
– og opfordrer til at bidrage med andre ønsker og ideer.

Udflugter:
Udflugt til Skovsnogen ( www.skovsnogen.dk ) er fastlagt til 25 maj 2013
som familieudflugt, venner og bekendte.
Egen kørsel – sammenskudsgilde, hver bringer en ret. Evt. grille.

Møde i byfestkommiteen:
onsdag d. 20 marts kl. 19.00
Jane og Sonja møder op.

hilsen
SonjaUdstilling i SKIVE

Debatten Posted on Thu, February 21, 2013 19:13:44

Nyt Udstillingssted i Skive.

Fast så længe vi har lyst!

og har billeder nok……….

Jeg laver en plan over rækkefølgen vi udstiller i hvis det er nødvendigt.

Det vil sige hvis rigtig mange medlemmer gerne vil.

Ring eller skriv til mig så vi kan komme igang med at hænge op.

Med hilsen
SonjaGeneralforsamling 2013

Generalforsamlinger Posted on Wed, February 20, 2013 16:22:28

d. 26 februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Gedsted

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra
  udvalg.
 • Regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • – Udflugt til SKOVSNOGEN
 • – Kursus i PHOTOSHOP
 • – Skal BLOGGEN være offentlig? ( uden kodeord for medlemmer )
 • – Forslag om at få Birthe Kærsgaard til at holde kursus i maleri
 • – Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted
 • Åben for flere forslag
 • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse.
 • – Jane Bonnerup, kasserer modtager genvalg
 • – Sonja Feldt Pedersen, formand modtager genvalg
 • – Margit Horn Nielsen, suppl. modtager genvalg
 • – Niels Heebøll, revisor modtager genvalg
 • Eventuelt.

Referat:

Valg af ref. og dirigent.

– ref.: Jane Bonnerup, dirigent : Poul Spanggård

Beretning for 2012

Så er tiden kommet hvor der
gøres status for året der gik – 2012.

Og se frem til hvad vi kan
opleve i 2013

Sidste år startede som dette
med en generalforsamling hvor vi havde mange forslag om aktiviteter.

Dem der foreslår dem ser dem
som det helt enestående at opleve. Når det kommer til afviklingen er der ikke
så mange deltagere. Oplevelsen for den enkelte står alligevel fint i
erindringen.

Sådan var det ved den
kombinerede tur med tegning og udstilling på Gasmuseet i Hobro.

Vores udflugt til Silkeborg
blev aflyst da fokus pludselig blev noget andet end kunst på Galleriet! – En
lille samlet flok tog til KUNSTEN i Ålborg og så udstilling fra private
samlinger, med cafe-besøg bagefter i stedet for.

At male til musik blev også
en fornøjelse, om end anderledes end troet.

Kvaliteten ligger ikke i
antal deltagere men i hvad den enkelte får ud af det.

Sommerudstillingen ved
Gedeskæg blev en succes med mange besøgende der så en masse dejlig kunst.

Jane var med på
Gedeskægs-pladsen med ansigtsmaling for børnene

Begge dele gav mange rosende
ord fra de besøgende.

Håber det bliver ligeså godt
i år.

Her har vi også planlagt
udstilling i Pakhuset i Viborg. Det vil I høre mere om senere når information
om forløbet kommer ud til medlemmerne der så kan tilmelde sig.

Lige for nylig har jeg også
fået aftale med Bistroen i Føtex, Skive.

Der kan vi udstille fremover.
Jeg skal have tilmeldinger fra medlemmer der vil være med og jeg laver et
system med skift.

Derforuden kan medlemmer
udstille på Plejecenter Søndervang, Gedsted og Bogcafeen, Medborgerhuset,
Gedsted.

Bare skal vi have
tilmeldinger fra medlemmer der vil have deres billeder op på væggene.

Dette år har vi ingen kurser
haft, men der er blevet malet og kreeret regelmæssigt i Atelieret.Mest af
tordenskjolds soldater –
Og de klarer heller ikke så lidt! Acryl – olie – akvarel – tegning – foto

Alle er velkommen i
fællesskabet.

Sonja Feldt, formand

Regnskab

Bilag ved Jane Bonnerup

Regnskabet godkendt

Indkomne forslag.

– Udflugt til Skovsnogen blev bifaldet – måske i maj.

– Hvis vi skal undervises i photoshop skal vi hver især have installeret programmet på computeren.

– Bloggen forbliver for medlemmer.

-Birthe Kjærsgaard kan vi forhøre os om priser på kurser her eller i Løgstør.

– Bo Johansen kok og maler

– Maleren fra Vrå, Mogens Andersen.

Valg til bestyrelsen.

– Jane Bonnerup genvalgt

– Sonja Feldt genvalgt

– Suppleanter: Margit Horn Nielsen og Anne Lise Sørensen genvalgt

– Revisor: Niels Heebøll genvalgt

Eventuelt.

Skulptur-projektet
i anlægget er gået i dvale, men Sonja kom med en ide’ om at bruge
betonelementerne hos Erik og få savet gede-silhuetter ud og placere
gederne rundt i byen.
reff. Jane BonnerupHUSK !!

Debatten Posted on Wed, February 20, 2013 15:16:06

Husk endelig at komme til generalforsamlingen!

Udover at blive informeret
om det forgangne år
er du med til at planlægge
hvad vi skal opleve i det kommende år.

Og more dig sammen med os
eller over os med det store fællesmaleri
vi skal have gang i!

Vi ses på tirsdag

med hilsen fra
SonjaVELKOMMEN

Debatten Posted on Thu, January 24, 2013 14:08:44

Der er plads til flere i Kunstnergruppen selvom vi lige nu er 15.

Hvis ikke lige vi maler så er der altid noget om temer og teknik vi kan diskutere.

Og hvad er lige kunst for en størrelse! altid emner nok.

Også plads til bare at være

og tegne i sit eget lille private rolige hjørne

Så duk op hvis det skulle give dig lyst til at få mere ud af dit medlemsskab end bare at betale

SonjaMedlemmerne mødes!

Medlemsmøder Posted on Wed, January 23, 2013 23:56:13

Lige netop nu er det sådan at vi mødes og snakker og maler hver tirsdag –
altså har vi regelmæssige medlemsmøder.

alle medlemmer må gerne her kommentere og komme med forslag til yderligere kreativitet.

Opfordringen kommer
med venlig hilsen
fra
SonjaBestyrelsesmøde d. 22 Januar 2013 kl. 19

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, January 13, 2013 22:07:44

Bestyrelsesmøde 22-01-2013

DAGSORDEN

1.
Ref. Jane Bonnerup, dirigent Poul Spanggård.
Fremmødte: Jane Bonnerup, Poul Spanggård, Mona Damm, Ingvard Pedersen, Sonja Feldt

2.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. maj godkendt – Bestyrelsesmøde i efteråret blev ikke til noget da kun Mona og Poul Spanggård var til stede.

3.
Generalforsamling fastsat til d. 26 februar kl. 19.00
Dagsorden efter vedtægterne.
Annoncering af generalforsamling: Ingvard laver en plakat til at hænge op ved Brugsen.
Nyhedsbrev sendes til medlemmer.
Som aktivitet ved generalforsamlingen laver vi et stort fællesmaleri 1×2 m og d. 28 ( på mandag) mødes vi og tager billede af lærred og bestyrelsen foran til omtale i avisen.

4. Pakhuset i uge 43
Alle medlemmer er velkomne til at udstille.
Sonja sender mail ud til medlemmer ang. udstillingen. Folk kan begynde at melde sig til – senere kommer en deadline ( ca en måned før ).

5.
Aktiviteter:
Det kunne være en mulighed at Ingvard kunne undervise i Photoshop.
Forslag om at få Birthe Kjærsgård til at holde kursus.
Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted ( kok og maler ) og få kursus.
Udflugt : Åben for forslag.Aktiviteter 2012

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, May 03, 2012 21:10:14

Bestyrelsesmøde 1 maj 2012

Fremmødte: Ingvard, Poul, Mona, Jane og Sonja

Formålet med mødet var at fremlægge og arbejde videre med de forslag til aktiviteter vi ved generalforsamlingen fik skitseret op.

1.
Fællesudstilling for Kunstnergruppen i PAKHUSET i Viborg.
( Ingvard indhenter oplysninger)

Der er ledige tider i 2013 og vi blev enige om det er bedst i efteråret, oktober hvis ledigt.

Foreningen betaler leje og udgift til udstillingen.

Udstillere deles om at sidde vagt i åbningstiden

Der sendes Nyhedsbrev ud til medlemmerne i god tid så de kan gå i gang med at male til udstillingen!

Der laves omtale til pressen i god tid inden udstillingen og laves opslag der kan sættes op strategisk vigtige steder.

2.
Udflugt til Kunstcentrum Funder ved Silkeborg søndag d. 2 september kl 10.
(Poul indhenter oplysninger)

Når og hvor vi synes det er passende spiser vi “Sammen-bragt” mad.
Hver især sørger for egne drikkevarer og kaffe og godt vejr!

Bliver der ekstra tid tager vi på tur i andre kunstudstillinger i Silkeborg og omegn.

Foreningen betaler kørsel til kør-sammen efter reglerne.
Passive medlemmer betaler 50 kr.

3.
Male til musik tirsdag d. 2 oktober kl. 19

Medbring selv lærreder eller karton – stor – lille som du synes.

Jane står for arrangementet og orienterer selv medlemmerne.

4.
Tegneudflugten kombineret med Udstilling på Gasmuseet. lørdag 12 maj kl. 13

Både Jane og Sonja har artdoors med i Udstillingen som I kan læse mere om her.

Turen kan forløbe sig lige efter dine ønsker: du kan bare tegne eller du kan først se udstilling og vi går ud og tegner bagefter.

Tag selv kaffe med eller gå på Cafe`Kaj!
Der er ikke egentlig tilmelding men det er rart at vide hvem jeg skal lede efter når tegningerne skal evalueres evt.Bestyrelsesmøde d. 13 marts 2012

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, March 12, 2012 09:11:12

fremmødte: Poul, Sonja, Mona, Ingvard og Jane.

Dagsorden

1.ref. + dir.

2.godkendelse af sidste mødes referat.

3.Konstituering efter generalforsamling

4.Aktiviteter

5. Evt.
……………………………………………………………

1. Ingen dirigent valgt, Jane referent.

2. Referat godkendt.

3. Stor glæde over at bestyrelsen med nød og næppe blev samlet. Poul modtog (under mildt pres) genvalg sammen med Ingvard.

Sonja formand
Mona Næstformand
Jane kasserer
Poul menigt mdl.
Ingvard menigt mdl.

Margit suppl.
Anne Lise suppl.
Heebøll revisor

4. Aktiviteter:

Forslag om maleaften med musik som tema. Jane finder noget musik og et oplæg til medlemmerne,
Tidsat til tirsdag kl. 10.00 d. 2 oktober.

Ingvard undersøger om vi kan leje Pakhuset en uge: hvad det koster og hvornår det er ledigt.

Tegne / akvarel udflugt lørdag d.12 maj
Vi holder møde tirsdag d. 24 april og planlægger udflugten.

Udstillingsudvalget holder møde tirsdag d. 27 marts

Vi holder i år ingen kurser under LOF, men får vi et ønske og forslag til et godt kursus kan vi tage det op senere på året.

Forslag om tur til Galleri “Kunstcentrum” ved Silkeborg.
Poul undersøger sagen.

5. ……

ref. Jane.Nye Udstillere

Galleri Plejecenter Søndervang Posted on Wed, February 01, 2012 23:38:34

Det er besluttet 

ALT HOLDER PAUSE PÅ GRUND AF CORONA

Nye udstillere er velkomne til at udstille på Plejecenter Søndervang.
På 1. sal har Gedsted Kunstforening hele gangen til forskellige udstillinger.

Billederne hænger ca 2 måneder pr. udstilling.

Håbet er selvfølgelig at hver enkelt får solgt et billede for den gode vilje.

Skriv en kommentar eller

Kontakt mig pr tlf. eller mail hvis du gerne vil udstille.

Sonja FeldtGeneralforsamling 2012

Generalforsamlinger Posted on Mon, January 30, 2012 16:43:22

Generalforsamling 2012
dato 28 februar kl. 19.00
GedstedKunstforening, Medborgerhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
a. Sommerudvalg – Ingvard – Poul – Mona – Jane
b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
a. Budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag
a. Sommerudstillingen 2012 – kriterier for udstillere
b. Bidrag til Samvirkende foreninger
c. Medlemmers børn som passive medl. ifølge med voksne

5. Valg af bestyrelse.

På valg er :

Mona Damm
Poul Spanggård (modtager ikke genvalg)
Annete Jensen

Suppleanter
Margit Horn Nielsen
Anne Lise Sørensen

Revisor
Niels Heebøll

6. Eventuelt.
a. Indsamling af forslag til kurser

Fremmødte:

Poul Spanggård, Anne Lise Sørensen, Anette Jensen, Jane Bonnerup, Mona Damm, Ingvard Pedersen og Sonja Feldt Pedersen

1.
Dirigent: Mona
Referent: Jane

2.
Beretningen står på vores hjemmeside. (se her nedenfor)
Ingvard spurgte om foreningens bestyrelse havde visioner i fremtiden.
Vi vil gerne have flere til maleaften, men mange har måske svært ved at arbejde i fællesskab.
Vi udstiller – men vil gerne sælge mere, måske kunne vi leje et galleri i fællesskab og udstille sammen.
Det
er ikke muligt at melde sig ind iGalleri “åbne døre” i Viborg som
forening. Hver enkelt udstiller skal betale medlemskontingent og
udstillingsgebyr 200 + 600 kr.

a.
Det gik godt med at få udstillere.
Opfordringen går på at alle henter brochurer når de ser noget spændende .
De var stor hjpl til at finde kunstnere.

b.
Se Beretning nedenunder

c.
Billederne har hængt pænt og i fred, får ros.
Anette
har nogle “elever” fra Hvalpsund der gerne vil udstille i bog-cafeen,
men vi skal blive enige om, om det kun er medlemmer eller åbent: Flertal
for at vi alene råder. Vi inviterer ing P.T.

3.
Regnskabet godkendt

4.
a.
Gæster skal ikke betale, men udvalget bestemmer suverænt hvem gæsteudstillere er.

b.
Vi
vil gerne være officielt med i de Samvirkende foreninger hvis vi bliver
spurgt og også bidrage med 2000kr. i indskud. Eneste bekymring
bekymring er om vi bliver sat til på flere opgaver – da vi kun er få
aktive lokale der kan trække læsset.

5.
Poul og Ingvard blev ( under pres da vi ellers ikke kunne samle en bestyrelse ) valgt til bestyrelsen.

6.
Der var ingen forslag til kurser PT.. men snakkede om evt. fælles male projekt – male efter musik el. lign.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 13 – 03 – 2012 kl. 19.00

Beretning 2011

Vi har aktiviteter vi af
erfaring ved fungerer.

Maleraftenerne ser ud til at være for en fast lille flok
tirsdag aften. Måske er det lille antal
noget med at det at male og tegne fungerer bedst om dagen for dem der har tid
til det. Eller det at være en del af et fællesskab er dejligt men når der skal
arbejdes flyder det bedst i enrum. Enhver må finde sin vej som fungerer bedst.

Udflugt skulle vi også have.
I år var det planlagt at tage til Fur og spise medbragt mad i Alex
Krylows have. Men da vi var så få og kunne blive enige om det valgte vi at
spise for egen regning på restauranten – På herrens mark inden vi
besøgte Jette Herne og Alex Krylow. Der
var også tid til at se andre galerier. Men der kan sagtens bruges mere tid
derovre.

Sommerudstillingen blev rigtig flot.

Der var mange besøgende der gav vældig fin feed back på både udstillere og opstilling af
udstillingen.

Desuden var der blevet lavet en plakat der kan bruges
fremover , hvis udvalget vælger det.

Workshop for børn ved byfesten vr ikke så velbesøgt, men de
der kom havde det herligt i selskab med Poul, Jane og Mona bla.

Bog-cafeen synes mange var et godt tilbud for os at udstille
og der opfordres i øst og i vest – og Ingvard tager gerne mod udstillere, der
brænder for at vise deres billeder.

På Ældrecentret er der både udstillere fra gruppen og
gæsteudstillere. Gæsteudstillere har deres billeder i 2 måneder.
Gruppens medlemmer skifter også med samme interval. Kan det knibe for den
enkelte må tilbuddet med fast væg gå videre til en anden fra gruppen for en
tid.
Desværre har jeg ikke hørt om nogen der har fået solgt herfra

Vi har fået tilbud fra Kudahl der bestyrer Hallen om at udstille
der. Han vil hænge skinner og kroge op og
henvende sig når det er i orden. Det er Lisbeth der er ansvarlig.
Et er vi gerne vil vise vores malerier eller fotos, men gratis at stå
for skiftende udstillinger – dekorere samtlige virksomheder i Gedsted
med
vores billeder, er ikke det bedste en kunstner kan ønske sig.
Hvad skal der købes nye materialer for?
– det er en balancegang hver enkelt må tage stilling til.
Enkelte har meldt sig som udstillere.

Kursus med Felix Pedersen
i acrylmaleri, weekend-kursus.
Det fik god omtale at deltagerne, – måske ikke lige det at det var en
weekend!
Croquis – tegninger siden udstillet i bog-cafeen som fællesudstilling.

Julemarked havde vi som noget nyt sammen med knipleholdet
nedenunder. Vi har begge hold om tirsdagen
og kunne så også dele dette.
De der havde lyst kunne hver lave en lille stand. Der blev da også solgt …
Vi bagte vafler og solgte gløg og kaffe, saftevand til børnene. Det var
hyggeligt og rart at få hilst på de mange besøgende mens den ene vaffel efter
den anden gled ned…

SonjaReferat fra bestyrelsesmøde d. 17 januar

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, January 18, 2012 11:26:22

Til stede: Jane, Mona, Anette og Sonja
Afbud fra Poul.

1. Planlægning af generalforsamlingen d. 28 februar.

– husk beretningerne fra udvalgene: Sommerudstilling, Gedsted ældrecenter, Bog-cafeen, – – andre aftaler for udstilling: Hotel Hvide Kro, Gedsted Hallen.
– Regnskab
– Formandsberetning

Forslag
– Male-kursus, tænk over vejleder.
– Bidrag til Samvirkende Foreninger til Gedeskæg
– Gruppemedlemsskab til Åbne Atelierdøre i Viborg ( 300 kr. pr år som støttemedlem uden udstillingsmulighed) ( 200 kr. for personligt medlemsskab + udstillingsgebyr også som gæsteudstiller)
– medlemmer under 18 år, kun ifølge med voksen i dagtimerne, 100 kr. pr år.

Valg.
– På valg: Poul modtager ikke genvalg, Mona og Anette.
suppleanter: Margit og Anne Lise
revisor: Niels

Servering: snitter vin, øl/vand eller kaffe
husk annoncering – email d. 28 januar ( 4 uger før)

2. Andre aktiviteter

Gedeskæg – Workshop – lave heks til sct.Hans

ref. Sonjareferat fra bestyrelsesmøde 23-08-11

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, December 18, 2011 22:02:27

Bestyrelsesmøde 23. 08. 2011

Til stede: Sonja, Anette, Mona,
Jane, Ingvard

1) Valg
af referent.

2) Godkendelse
af referat af 08-03-2011

3) Opfølgning
af årets planlagte aktiviteter

4) Evaluering
af Gedeskæg

5) Nye
Datoer for Bestyrelsesmøde og generalforsamling

6) Evt.

1) Referant:
Jane

2) Referat
godkendt

3) Tur
til Fur lørdag10. September, afgang kl 11.00 hjemme ca 17.00. Turen går til den
nye Jettestue. 50 kr for medlemmer 100kr for passive medlemmer. Foreningen
betaler merprisen.

Prisen for 10 pers. Er reelt 175
pr person.

Færgen fra Hvalpsund koster 150kr
pr. Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

Færgen til Fur koster 100kr pr.
Bil m. Fører og 20kr pr. Passager.

Vi kører mellem 70 og 80km 3
biler. 2 kr pr km giver 480kr.

Ideér til kurser:


Chiara scuro: Lys og skygge tegning


Tegnebordet i Viborg kan spørges til råds


Croquis er på pause indtil næste møde i januar,
så kan vi tage stilling der.

4) Gedeskæg

Fredagsworkshop for børn gik fint
men der var meget få børn.

Fin udstilling- God respons fra
publikum.

Lidt anderledes frugt,( med god
holdbarhed og nemt at servere) til ferniseringen næste år vil være godt.

Der er meget gammelt skrammel i
”udstillingslokalet” – Tv der ikke virker. Bordtennis og Billardbord-
Sofahjørne o.s.v. – Som ingen bruger.

-Kan det smides ud? Sonja snakker
med Emil Bernhard om at få det op som punkt på deres møde i medborgerhusets
bestyrelse.

5) Næste
bestyrelsesmøde 17. Januar og Generalforsamling 28. Februar 2012

6) Ingvard vil gerne
skære paspartout til croquistegningerne.

Vi mødes tirsdag den 6. September
med vores croquistegninger og snakker fælles udstilling i bog caféen.Bestyrelsesmøde før Generalforsamling 2012

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, December 14, 2011 22:11:57

Kære medlemmer,
så er tiden til at tænke over emner der skal diskuteres og sættes på dagsorden til Generalforsamling.

send mig endelig forslag til dagsordenen.

BESTYRELSESMØDET er d. 17 januar kl 19 på TORVET

mvh Sonja23-08-2011

Bestyrelsesmøder Posted on Wed, August 10, 2011 08:29:25

Kære bestyrelsesmedlemmer,

Nu må vi igen mødes efter vores lagte plan.
Og denne gang med speciel gæst, Ingvard. Da den vellykkede
sommerudstilling bl. a. skal evalueres. Har I flre punkter så bare send
dem med ved tilmelding.

Håber i alle kan denne dag.
Husk lige tilmelding.

Venlig hilsen
Sonja

Bestyrelsesmøde

23 -08-2011 kl. 19.00 på Torvet

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Godkendelse af referat af 08-03-2011 ( se nedenfor )

3. Opfølgning på lagte plan for året 2011

4. Evaluering af Sommerudstillingen

5. Croquis og andre tiltag næste år

6. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde

 • Januar
 • GENERALFORSAMLING = Februar. ( 4 ugers varsel – forslag 2 ugers varsel )
 • Marts , konstituert og år kalender
 • August

Ref.:………………………………………..KOM OG UDSTIL.. Sommerudstilling

Kunstudvalg Posted on Fri, March 25, 2011 09:28:57

Kære alle medlemmer

Vi har nu haft vores første møde i det
nyoprettede udstillingsudvalg bestående af Mona Damm, Poul Spanggård,
Ingvard Pedersen og Jane Bonnerup.

Vi glæder os til at arrangere sommerudstillingen i uge 25,som vanligt startende torsdagen før sankt hans til og med søndag.

Først og fremmest håber vi naturligvis på at så mange medlemmer som
muligt har lyst til at udstille, så vi kan fremhæve talenterne i egne
rækker, så hermed en stor bøn til jer om at finde jeres værker frem til
årets udstilling.
Vi har ingen censorer og priser kun glad interesse.

Når vi har
fået tilmelding fra nogen af jer (og lokket og bønfaldt andre af jer)
til at vise jeres kreationer. ( maleri,foto, skulptur, kunsthåndværk
m.m.) vil vi fylde ud med indbudte gæsteudstillere. Så meld tilbage så
snart i ved i vil være med.

På udstillingsudvalgets vegne:

Jane BonnerupBestyrelsesmøde 08-03-2011

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, March 24, 2011 08:47:39

Bestyrelsesmøde 8/3 2011

Dagsorden:

Næste års program.
Hvem står for hvad hvornår?

– Udflugt i august til Fur. Anette planlægger.


Croquis kører til slutningen af april. Jane står som ansvarlig. Vi
tager det sandsynligvis op på programmet igen til efteråret.

-Felix kurset håber vi at kunne lægge til en weekend efter sommerferien. Sonja planlægger med Felix. Kurset køres gennem LOF.

-Vi regner ikke med at arrangere tegnekurser i år, men Sonja undersøger muligheder for et fremtidigt kursus.

– Gedeskæg i uge 25.
Mona og Jane vil blive repræsentanter på
møder med de samvirkende foreninger da de både står for børneaktiviteter
og er i udstillingsudvalget.

– Udstillingsudvalget (Poul,
Ingvard, Mona og Jane) vil holde første møde her i marts og står for at
hverve gamle og nye udstillere.

– Tirsdagsmaleaftener. Jane står som ansvarlig. Hun sørger for at
låse op tirsdag aften og ringer til Mona eller Sonja hvis hun er
forhindret.

Disse var ordene

Kærlig hilsen JaneGeneralforsamling 2011

Generalforsamlinger Posted on Sun, March 06, 2011 23:00:22

Referat fra

Generalforsamlingen 1. marts 2011 – i
Gedsted Kunstforening!

1. Valg
af dirigent – Mona og referent – Margit.

2. Beretning
v/Sonja (kopi vedlagt referatet) samt debat om foreningens arbejde og fra
udvalgene, hvor Sonja har stået for sommerudvalg/byfestaktiviteter samt
udstillinger på Gedsted Ældrecenter og Ingvard for udstilling i Bogcafeen. Der
var debat om at LOF v/Jens Erik Andersen opfordrer til, at vi afholder flere
kurser, fordi der har været god tilslutning til dem vi har afholdt. Men generelt
vil Sonja snakke udenom, fordi det slider på vores staffelier, og der er større
rengøringsarbejde bagefter og vi får jo ikke noget økonomisk ud af det.

Debatten gik også på kunstskole,
skal der holdes en pause eller lægges en anden linie, der foreslåes evt. tegnekursus. Det har været
megen uro og griseri med maling, og igen et større rengøringsarbejde bagefter.
Der skal måske ikke være så mange på holdene?

Ingvard fortalte om udstilling i
bogcafeen, enighed om at det er en god ide, så flere af

Medborgerbusets brugere kan nyde
nyt/andet pynt på væggene. Der blev også snakket

om at udstilling der er på
udstilleres eget ansvar, da mange foreninger bruger lokalerne

og der også holdes en del fester i
det regi.

3. Regnskab
v/Jane (kopi vedlagt referatet) Kunstskolen har givet en god indtægt.

Annoncen efter udstillere til
Gedeskægsfesten var dyr og gav ingen henvendelser. Ingvard foreslår at
annoncere via internettet og Tove foreslår pressemeddelelser som ikke koster så
meget som en annonce.

4. Indkomne
forslag
– Sonja foreslår bred snak om valg af Udstillingsudvalg, hvem der
lyst til hvad! Udvalgene er ikke nødvendigvis bestyrelsen. Sonja ønsker ikke
genvalg til udstillingsudvalget. Jane, Ingvard, Mona, Poul vil gerne, Erna vil
gerne give en hånd med.

Kursus med Felix Pedersen skal gå
gennem LOF – den nye bestyrelse tager sig af det.

Kursus – Tatiana Verity som vejleder til croquistegning.

Kurserne der afholdes annonceres
på hjemmesiden – husk at tjekke der.

5. Budget
– fastsættelse af kontingent – enighed om at vi fortsætter med 200,00/år.

6. Valg
til bestyrelse – på valg Jane og Sonja som begge modtog genvalg.

Bestyrelsen består således af
Sonja, Jane, Poul, Mona samt Anette.

Valg af suppleanter: Annelise og
Margit modtog genvalg.

Revisor – Niels Heebøll.

7. Eventuelt
– forslag om udflugt til Fur for at
besøge Alek Krylows park og se galleriet

der. Også forslag om indkøb af
nye/mere stabile stole.

referent/Margit


Beretning for 2010

Vi
har haft et godt aar

Vi
er hele tiden 15 til 20 medl. Det går lidt op og ned som de forskellige har
overskud til og som nye får øje pa os – og har lyst til at bruge vores:

tirsdags
værksted – kunstskolen – kurser – udflugter

Vi
har haft kursus med LOF som arrangør en enkelt gang med Lise Myrthue som
underviser.

Ellers
har vi selv arrangeret os med vejledere af vore egne medlemmer, nemlig Anette
der gav os et gevaldigt puf med akvarel-teknik.

Og
det var en god ide. Eller vi har klaret os uden som ved croquis-modeltegning.

Kunstskolen
har haft et hold i foråret. Men vi har
givet den en lille pause, da vi har svært ved at have struktur nok på
!. – læs styre børnene..


var der al malerarbejdet med udstillingslokalet!

En
masse uvished om vi skulle og hvordan det skulle gribes an. Beslutningen blev
taget og det var i gang . Medborgerhuset
betalte maling og redskaber, vi arbejdede….

Jeg
måtte hele tiden købe nye malerruller, så enhver der ville hjælpe kunne være
med. En 7 til 8 personer var vi i gang
da vi var flest. Loft og vægge.

Bagvæggen
blev skånet med sin urskov, den bliver skjult bag et gardin ved
udstillinger. Gardinet består af nervøs
volour i seks baner, der trækkes på en wire der strammes op på kroge Jens har
sat i loftet.

Dartskabene
åbnes så det hænger pænt.
Nye ophæng fik jeg skaffet og bundet så det kan give et ensartet udtryk og nemt for enhver at
hænge op. Kan give problemer ved nedtagningen, da de straks de tages af
standene, skal vindes på pap for ikke at gå i fitte-wow…!

Det
blev som der stod i avisen, en: Kanon-udstilling i sommer

Siden
1999 har jeg haft glæde af at være aktiv i formidlingen af
Sommerudstillingen. Kontakt til kunstnere, presse, lave plakater, Nyhedsbreve. Ikke
mindst lave udstillingsplanerne, så der var ligelig fordeling af pladsen.
Sammensætte en bred vifte af kunstarter.

Og
jeg har virkelig taget det som en spændende udfordring lige fra starte at finde
kunstnere der ville være med og medvirke
til at det kunne blive gode udstillinger.

At
stoppe mens legen er god, er der et gammelt ord der siger. Entusiasmen er måske ikke så stor mere.
Processen med at få det skabt til gavn og glæde for os alle var en god drivkraft.

Nu
vælger jeg at følge vedtægterne, hvor der er mulighed for at lave underudvalg.
De er så ansvarlige for deres område for at aflaste formand og øvrige
bestyrelse.

Kunstforeningen
er os alle sammen og en god fordeling af ansvar og fordele er det der giver det
bedste sammenhold.

Derfor
har jeg foreslået at de forskellige
fortagender i foreningen deles mere ud på bestyrelsens medlemmer og andre
aktive medlemmer

Foretagender til fordeling

kasserer
– nye medlemmer– kontakt til
medlemmer

kursusansvarlig – webmaster
– indkøb

undervisere – LOF – ansvarlig ved kurser

kontaktperson til byfestkomiteen

ansvarlig ved tirsdags-maledage –

Lade
andres initiativer komme til, så vi hele tiden er i udvikling.

Procedurer i Kunstnergruppen

Bestyrelsesmøder x 4 om aaret


jan /formøde


febr/Generalforsamling


marts/konstituert/kalender

– august

næste
møde fast punkt paa dagsorden

Rengøring


kalender med afkrydsning for udført rengøring efter Medborgerhusets
regler hænger i atelieret.

Procedurer ved udflugter og
kurser


Indgang/rundvisning – kan betales af foreningen eks. 700kr


Kørsel til udflugt – 2 kr pr km / kør sammen


Croquis – mdl.
betaler 25 kr /foreningen betaler resten af 450kr pr gang – inviteres
udefra tages stilling til pris.


Interessegruppe – mdl. betaler
40 kr pr gang til underviser

Medlemsmøder

– fast om tirsdagen kl. 19.00


efter ønske fra medlemmer med speciel formål

Udstillingsudvalg

I. Sommerudstilling

Bestyrelsesmedlemmer
og medlemmer med interesse for at finde udstillere og opsætte udstillingen.

Der
foreligger materiale for fremgangsmåde og tidsrammer – -(som forslag.)


Antal Mdl.


Bestyrelsesmdl.

II. Ældrecentret

Formidlingen
varetages af Sonja

III.
Bogcafeen

Formidlingen
varetages af IngvarGeneralforsamling 2011

Generalforsamlinger Posted on Tue, January 11, 2011 02:03:09

Generalforsamling 2011
dato ..1 marts kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
a. Sommerudvalg – Sonja
b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
4. Indkomne forslag
a. valg til Udstillingsudvalg – Sommerudstillingen 2011
b. kursus abstrakt maleri m. Felix Pedersen (weekend ell. 3×3 timer aften)
c. kursus croquis m. Tatania Verity som vejleder
d. uddelegering af funktioner blandt bestyrelsesmedlemmer.

5. Budget for kommende år, herunder fastsattelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.

På valg er :
Sonja – Jane.
Suppleanter – revisor
7. Eventuelt.
a. vejledning i at logge på Referater og OrienteringPlanlagt til:

Generalforsamlinger Posted on Mon, October 11, 2010 09:22:36

Generalforsamling fastsat til 8 feb. kl. 19.0015-03-2011

Bestyrelsesmøder Posted on Mon, October 11, 2010 09:16:13

Planlagt til 18-01-2011 kl. 19.00 – udsat pgr. rejse

afholdt 15-02-2011

fremmødte Jane, Mona, Anette, Poul og Sonja

Ingen fast dagsorden.
Men bred diskussion om alt hvad der var kommet på sinde året igennem.

Indtil nu har hovedansvar og praktiske gøremål hvilet på formanden. Om det kan siges mange ting og det gjorde vi for at synliggøre problematikken.
Det mundede ud i forslag til uddelegering af forskellige funktioner, så der bliver ligelig belastning på alle medlemmer af bestyrelsen.
Det vil træde i kraft efter generalforsamlingen, hvor valgte bestyrelse konstituerer sig.

Der blev snakket om de forskellige måder vi udstiller på.
– gratis – vi betaler lidt ell. formuer – vi får betaling for at udsmykke virksomheders vægge.
Men blev ikke frustrationen om udnyttelse kontra hjælp til livs!

ref. Sonja24-8-2010

Bestyrelsesmøder Posted on Sun, August 29, 2010 13:41:32

Bestyrelsesmøde

24-8-2010

Dagsorden:

1.
Valg
af referent.

2.
Godkendelse
af referat af 01-03-2010

3.
Opfølgning
på lagte plan for året 2010

4.
Procedure
for ture ud af huset

5.
Forud
planlagte tider for bestyrelsesmøder

6.
Tema
for værkstedsaftener

7.
Evaluering
af Sommerudstillingen

8.
Kunstskole
– efterårssemester

9.
Croquis
næste år

10.
Evaluering
af hjemmeside og Orientering /Referat

11.
Ekstra
udstillinger

12.
Tidspunkt
for næste bestyrelsesmøde
…………………………………………………………………………………………………………………….

REF. FRA BESTYRELSESMØDE

Valg af referent: mona

Godkendelse af referat: god
kent.

Opfølging på lagte plan for året: Frida
Kahloo kommer til efteråret til Ulits foreløbig datoer 21.9 eller
26.10 DET KOMMER I FARSØ AVISEN SÅ VÆR OPMÆRKSOM.

Croquis i
marts var et fint kurs , foreningen betalte 900 kr og kursistene betalte
1/3 . 25 kr pr pers. pr gang.

Akvarel med
Anette starter 8/9 kl 1900 intil videre er det til meldet 7 stk. Man tar
med sig malerting man har og så snakker hun om eventuelt hva man bør købe,
AKVARELPAPIR a 250g anbefaler hun at male på.

Felix
Pedersen: Sonja tar kontakt til Poul og så vil hun maile til Felix om han kunne
tænke sig at holde et kurs, det er interesse for at få ham til at holde et
kurs.

Maledag i
Rosenparken: 15/8 en fin dag for dem som var der at malte og det ble givet
gratis kaffe og kage.

Det kunne
godt ha vært bedre info. om kl.slet, pris, osv. Nestegang infomerer vi på vår
kalender på hjemmesiden.

Sommerudflugt
5/6 på Skovgårds muset blev aflyst da få tilmeldt.

Aros muset
bli ændret til Randers Museet hvor POUL
ANKER BECK
er udstilt. Turen laver vi som quidet.
700kr, indgang og kørsel kr. 2 kr pr. km betaler foreningen. Dette er kun
for medlemmer. Jane vil ringe Randers Museum og høre om fasiliteter til at
vi selv tar mad med og spiser der eller hva det koster at købe mad.

Sommerudstilling
i medborgerhusert (som vi hadde malet) har fåt en fin omtale af
borgere i byen og var godt besøgt, det blev solgt både bilder og smykker.

Velkomst talen
med Truls var en god tale som talt bildet og menesket utryk og indtryk
talen kan ses på hjemmesiden.

Det blev
også holdrt foredarag med Lissen Røtkjær som også var et fint
insalg ,blev godt besøgt.

Workshoop
med børnen var også en sucse hvor børnene kunne komme gratis op til vårt
værksted og lave makser eller pynte på vår hjemmelavede krionine ved at lime på
stof og pærler og hva det nu var samlet ind.

Sonja har
fåt lavet en fin tjekliste for møde om sommerudstilling som vi vil bruge
nesteår.

Kunstskolen
det har atltid vært populært blant børnen og fult belg. det vil si 12 til
14 børn siste gang vi havde kunsskolen var vår info. ikke nåd ud så det var
tilfeldig at en forældre hadde hørt at vi hadde kunstskole og hun sms til andre
forældre som hun vist at børnene ville med. Dette reultert i at vi blev en mere
en vi plejer. Vi havde et opløg med en gruppe maling og en gruppe skulptur
dette gik ikke så går da det var noen som ikke hørte efter og grattet med
maling osv. Dette resulterte i at vi havde kun skulptur og fik genomført dette
prosjekt med fernisering, hvor alle sanser skulle bruges det var en fin
fernisering.

Da det har
vært oplevelser hvor man føler at det ikke bliver hørt efter og at det er et
stort arbejde til forbredning lar vi nu kunsskolen ligge og hvile lit.

FORUD
PLANLAGTE BESTYRELSESMØDER:
det
har vært et problem da vi ikke på forhonde til hver bestyrelse møde ikke
har aftalt dato så vi har nu besluttet:

GENERALFORSAMLING
= februar. BESTYRELSESMØDE
= mars , konstituert og
år kalender, og august og januar .

BESTYRELSESMØDE
januar 1801-20011 KL 1900.
GENERALFORSAMLING Februar 0802-2011 kl 1900 .

Punkt til
generalforsamling kunstudstilling til sommerudstillingen.

Medlemstallene er fallende, Hvorfor
er det sån, Hva tanker vækker oret Gedsted kunsforenen i folk. skal det være
mære mere planlagte ting, workshoop eller skal en af os på rundgang så
for et oplæg? dette var noget som blev drøftet vi tar dette opp igen
senere.

CROQIS TIL NESTE ÅR. det var det
enighet om at det skulle det vi ser på det og finder en dato.
……………………………………………………………………………………………………………………..

Tjekliste

Sommerudstilling 2010
………………………………………………………………………………………………………………………

Opgave

Tidsfrist

Ansvarlig

Påmindelse
om formøde inkl. huskeseddel

Senest 1
uge før mødet

Formand /
sekretær.

Tage
beslutning om udstillere:
1.kunstforeningens medlemmer
2.inviterede

Sonja

Invitationer
sendes til kunstnere / su dato
(samle mails på udstillere)

Starten
af april

Sonja

Samvirkende
Foreninger -Komiteen

Marts-juni-aug-sep.

Sonja Jane Mona

Presse

Valg af
billede og pressemeddelelseskrives senest uge 24

i avisen uge 25

Sonja

Jane

Plakat og
indbydelser/Nyhedsbrev

Uge 23

Sonja

Information
og orientering til udstillere

først

Ophængning
af plakater

Sonja Mona

Fordelingsudvalg.

Hvem
udstiller hvor?

først i
juni

Sonja

Vagtplan

Sonja
(
Suss, Ingvard, AnneLise, Jane, Mona, Anette osv.)

Taler til ferniseringen
/ Velkomst

Vær i god tid, den første kan måske ikke

Sonja

Opstilling
af stande

Dagen før ophængning

Sonja
(Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …)

Evt. andre
indslag

Vand, vin,
øl, chips og blomster

Sonja Anne Lise Suss

Fremskaffelse
af flere pjecer

Sonja

Meddelelsesbog

Sonja

Røde
solgtmærker

Sonja

Husk at
tænde lys, når du har vagt.

Afhentning
af kunst
Ophæng
efterlades på krogene

Sidste udstillingsdag ell.efter aftale

Sonja

Nedtagning
af stande
Ophæng
nedtages og bindes på holdere først.
Ophæng på galleriskinnerne nedtages ikke.

Sonja
Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …

Evaluering
af udstillingen01 – 03 – 2010

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:48:29

Bestyrelsesmøde

1 – 3 – 2010

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  efter generalforsamling
 2. møde med samvirkende foreninger
  11.marts – finde rep.
 3. generalforsamling i
  Medborgerhuset 1.marts – finde rep.
 4. Annoncering af kurser osv. –
  Lof – kirkebladet – Vesthimmerlandsavis
 5. Afgøre hvilke kurser, foredrag
  og ture vi skal have
 6. leggatuddeling SPARNORD
  (annonce i avisen) – skal vi søge – og til hvad specifikt
 7. Vennepunkt, hvad er gruppens
  standpunkt
 8. Afsked med Erna, der var
  initiativtager til Kunstudstillingen for 11 år siden

………………………………………..

1.
Anette der blev nyvalgt træder ind som
næstformand og øvrige beholder ”gamle” poster.

2.
Jane tager til møde med De samvirkende til
Gedeskægs planlægning.

a.
Af
arrangementer har vi udstillingen, der forløber over 4 dage. Aktivitet for børn
på torvedagen: Workshop med skulptur/kostume oppe i atelieret

b.
Vores revisor Niels Heebøll kommenterede at vi
nok havde penge nok til også at skyde kapital ind til startbeløb for
festlighedernes planlægning. Bliver det foreslået af komiteen har Jane mandat
til at sige ja. Og det er 2000 kr der bliver indbetalt , men bliver
tilbagebetalt efter festen hvis der er overskud. Vi har i flere år fået del i overskudet uden
indskud.

3.
Ved Generalforsamling i Medborgerhuset,hvor Mona , Erna og Sonja deltog, blev det
foreslået at kunstnergruppen kunne hænge billeder op i Bog-cafeen. Først efter
samråd med Lokalhistorisk forening, der indtil nu har haft hævd på ophængning
af gamle fotos.

Der skal over for evt. kunstnere der hænger
op gøres opmærksom at det ikke er for låste døre. Men da alt andet bliver
behandlet godt til hverdag hvorfor så ikke også malerier?

Vi fik ”grønt lys” til at male i Salen!
Medborgerhuset betaler malingen. Lad junletrommerne lyde om arbejdskraft… først
vil Emil Bernhard tale med Dartklubbens medlemmer og foretagendet og om valg af
farver og junglen skal blive eller males over.

EVT. ansøge Punkt om tilskud til skinner og
kroge til huset for at gøre det nemmere også til udstillingen.

4.
Kun foredrag o.l. der skal udbydes offentligt skal
annonceres i Pressen.

5.
Foredrag planlægges om Frida Kahloo eller Edward Munch i April . Der søges om
tilskud fra Lokal Kulturråd.

a.
Kurser er under planlægning og uddelegeret
sådan:

b.
Croquis i marts med kvindelig model. Gebyr for 2
1/2time 450 kr. incl. Kørsel. Det bliver tirsdage da Lissen kun kan de dage. Har kontakt med mandlige modeller, hvis det ønskes. Hver deltager betaler 25 pr gang og
foreningen betaler resten. Sonja aftaler .

c.
Akvarel: Anette Jensen forestår vejledningen 6 onsdage 8-9 til 13-10. 40 kr pr gang. Pr
deltager. Der anskaffes masonitplader i passende mal til akvarel deltagerne
skaffer selv øvrige materialer. Første gang kan enkelte ark købes så
information kan gives om køb første aften. Der mailes information om kurset til
medlemmer og passive medlemmer.

d.
Tilmelding til Anette

e.
Der var enighed om vi ikke ville binde os til en
fast aftale med Lise Skriver Myrtue om kursus løbende over flere år. I stedet
vil Poul prøve at kontakte Felix Pedersen om han vil undervise under LOF evt.
med ekstra betaling. Det bliver til april 2011. Poul aftaler.

f.
Maledag i Rosenparken. Vi mødes d. 15 august, en
skøn sommerdag med staffeli under armen eller tegneblok. Poul står naturligvis for arrangement og der
kommer orientering senere, Følg med i kalenderen her på Sitet.

g.
Sommerudflugten d. 5 juni går ikke til kongens
have! Men royalt er det.. Vi skal besøge Skovgårds Museum i Viborg og se Dr.
Margrethe II – et livsværk. Nyde en
forfriskning i Museumshaven, måske madkurv, vi ser an…

h.
Mange ønskede at komme til AROS, så det ser vi
nærmere på til november. Jane undersøger hvilke kunstnere der udstiller.
Hvordan arrangementet skal forløbe kommer senere på kalenderen.

i.
Sommerudstilling er jo sikker også i år, men vi
planlægger senere. Der sendes indbydelse til alle medlemmer for at opfordre til
at tilmelde sig med nye værker.

j.
Kunstskolen kører igen til april efter påsken. Der
skal være tilmelding til Jane. Vi holder planlægningsmøde d. 8-3 Anette
inviteres med , for at få det på flere
hænder. Vi er inviteret til Løgstør efter påske til et dag eller eftermiddags møde om et
samarbejde med den kommunale kulturskole. Vi skal selv finde datoer.

6.
Der søges
ikke hos SPAR NORD.

7.
Der ændres ikke holdning, så vi bliver ikke en del af styregruppen for Vennepunkt.

8.
Erna bliver inviteret til at være standby ved
planlægning og udførelse af Udstillingen.
Og må nyde en flaske vin fra os, som tak for tro tjeneste over 10 år.

Ref.: Sonja04 – 08 – 09

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:34:08

Gedsted Kunstforening, Bestyrelsesmøde 4.8.09

1) referatet
godkendt

2) Sommerudstillingen
i medborgerhuset: Folk er kommet med positive tilkendegivelser.

Vi fik en god arbejdsgang med at
stille vægge op og næste år bliver det nemmere at stille op, da vi har fået lov
til at opmagasinere væggene i udstillingslokalet. Den øverste etage i
medborgerhuset kan ikke bruges af handicappede. Vi vil stille forslag om at
huset søger fonde til anskaffelse af lift/elevator (evt erstatte madelevatoren)
Der mangler desuden cykelstativ til brugerne (bla juniorklubben)

Der er kommet nyt lys op i
køkkenet Doneret af Hessellund, sat op af Sonja og Jens

Missionshuset er solgt til (endnu
ukendt) dame fra Gedsted, så vi regner ikke med at komme til at udstille der
igen.

3) Ninni Gjessing var optaget
2.9. Datoen for arrangementet er flyttet til 3.9. afgang fra torvet 18.3. Sonja sender mail til
medlemmer.

Akvarel på Fur fre/lør 11/12. 9.
Underviseren skal have 300kr i timen. Vores forslag er at lægge timerne fre 16
– 21 og lør 9 – 11 og igen 14 – 17 evt med udflugt til bryghuset i pausen.

Campingpladsen har hytter til
leje og evt rum vi kan male i. Poul finder ud af pris herpå i denne uge, så der
snarest kan mailes til aktive passive medlemmer og laves nyhedsbrev på nettet
og til brugsen og torvet.

Randersudflugten aflyses. Måske
vil maj være et bedre tidspunkt.

Kunstskole for børn skal
planlægges. Mona Sonja og Jane mødes Tirsdag aften.

4) Kunstforeningen kan få en
stand til julemessen næste år hvor vi informerer deler

foldere ud og tegner
medlemskaber. Enkelte medlemmer opfordres til selv at få en stand og sælge
malerier m.m.

Der er almindelig stemning for at
1 medlems møde. Generalforsamlingen , er nok. Referat herfra sendes til aktive
medlemmer.

5) Fremover lader vi blanketter/
kvitteringer sidde i hæftet i nummerorden, så vi er sikre på ingen bliver væk.

Nye medlemmer får vedtægter og
medlemslister tilsendt (mail)

6) Sonja er i gang med at forsøge at få os med i
turistbrochurer. Poul vil tage en lille brochure om vesthimmerlands kunstnere
og kunsthåndværkere med til hende.

Der kommer en hjertestarter i
medborgerhuset. Der vil blive afholdt kursus så så mange af husets brugere som
muligt vil kunne anvende den.

I vil gerne have en repræsentant
med på næste generalforsamling i medborgerhuset og fremføre foreslag til maling
af salens loft, cykelstativer, handicapvenlighed …og flere nøgler.

Bestyrelsen planlægger ekskursion
onsdag 12.8. til skive for at få inspiration til skulpturer.

ref. Sonja20 -04 – 2009

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:30:41

Bestyrelsesmøde

20 april 2009

Poul – Erna – Jane – Mona – Sonja

1. Konstituering efter valg på
generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig ved at alle beholder samme
post .

2. Endelig valg af kurser og
undervisere.


efter forslagene fra generalforsamlingen er type og tid
ca fastlagt.


croquis tegning …19 – 21 feb/marts 2009 Mona står for kontakt til model .uden LOF regi


acryl maling med Eva Jessen. .Eva J takker nej.
Sonja finder anden underviser. 3×3
nov..jan.


akvarel ……Poul arrangerer weekendtur til Fur Jættestuen
sept.


Kunstskolen.. 2 hold i uge 39-40-41-43-44 torsdage kl. 16-18

3
Udflugten


Jættestuen på Fur


Galleri Gaio Randers Mona kontakter Britt Lundby sætter et
program sammen. for medl + passive medl. Kør sammen


Kunst uden rammer i Nibe


Galleri Bryrup

4
Udstillingen til Gedeskæg


Kunstudvalg……som det plejer ………alle hjælper til


Hvor …Erna undersøger
Missionshus eller Medborgerhus


Udstillere…Kursister og medlemmer evt. annonce

5
Regler i Atelieret


Rengøring
Sonja og Erna tager rengøringen 2. uge (hver 1 gang om måneden)


Opbevaring af
kunstværker …….Sonja spørger Emil om muligheder

Ref. Sonja02-12-2008

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:27:13

Bestyrelsesmøde

02-12-2008

Kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Fremmødte: Erna, Jane, Mona og Sonja

Fraværende: Poul

Emner:

Jeg har Fået
invitation fra Vennepunktet med ønske om at Kunstforeningen bliver integreret i
styregruppen fra september 2009

(vedlagt invitationen fra Erik Kragelund)

det vil jeg gerne drøfte godt igennem med jer.

Det giver et gevaldigt skulderklap til vores lille forening
.

Lad os mødes og diskutere.

———————————————————————————————————————-

Referat fra mødet.

Vi prøvede at opstille fordele og ulemper ved at deltage i
styregruppen.

Fordele.

 1. Nu
  har vi været med i arrangement omkring Gedeskægsfesten i 10 år. Fordelene ved det
  har været sommerudstillingen, -udgifter betalt af Gedeskægskomiteen
  og tildelt overskud flere
  gange.
 2. Atelieret
  i Medborgerhuset kom på tale (Søren P Johansen) ved en af udstillingerne,
  hvor vi måtte sande vi ikke kunne samle penge til køb og drift af Det
  gamle Missionshus.

Ulemper.

a. Det
var lidt svært at se mulighederne her. Vi er i forvejen en lille gruppe spredt
uden for byen også, så logikken med at
være med i et lokalt råd er ikke indlysende.

b. Vi
må regne med at skulle bruge en del tid og opmærksomhed på VennePunktets
arrangementer. I forvejen har vi arbejde med : kurser, kunstskole , kommende
udsmykning, udflugter, film, foredrag og Vi skal jo
male…….!

Konklusionen blev at vi gerne vil deltage som observatører
og så sætter vi det på som punkt til generalforsamlingen til januar 2009, og
tager det derfra.

Ref.

Sonja

Med venlig hilsen

Sonja08-09-08

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:25:49

Bestyrelsesmøde 08-09-08

Fremmødte:

Poul Spanggård – Mona Damm – Jane Bonnerup – Sonja Feldt
Pedersen

Punkter
der blev drøftet:

1. Kunstudvalget: Erna og Sonja

Efter 10 år med ansvaret for planlægning kunne jeg for min
del tænke mig lidt aflastning. Det kastes nu ud til eftertanke, så ser vi hvad
der sker. Udstillingen skal vare ved

2. Udflugt til Kirsten Kjærs
Museum.

Vi besluttede at turen skal finde sted 27-09-08 med afgang
kl. 10.00 fra Torvet.

Det
bliver for medlemmer – passive som aktive. Tilmelding 22-09-09. Pris: 50kr.

Der
bliver arrangeret kør sammen. Hver medbringer ret til sammenskudsfrokost.

Invitation
med mail eller brev, samt Nyhedsbrev på hjemmesiden.

3. Kunstskole for børn .

5 gange 16.30-18.00
pris 200kr. , materialer giver Kunstforeningen. Der males på karton.
Hvis der ønskes lærred er det til egen betaling. Vejledning gives af Mona, Jane
og Sonja, der ikke modtager betaling.

4.
Møde i Samvirkende Foreninger 25-09-08

Erna, Mona og evt Jane møder op.

5.
Skulptur / Udsmykning ved Anlægget.

Vi besluttede at alle medlemmer kan lave et oplæg hver
især.

Der vil så blive et
Visionsmøde – Udvælgelse, hvor Doris Lauridsen fra Beboerforeningen kan være
til stede og give orientering om hvad Vesthimmerlands Kommune ønsker,
henholdsvis vil yde af tilskud. Desuden skal jeg høre nærmere hos Erik, der vil
sponsorere beton om hvor meget han har mulighed for at ændre på formene. Der
vil blive kaldt ind til et medlemsmøde.

Ref.: Sonja25 – 03 – 2008

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:23:29

Bestyrelsesmøde d. 25
– 03 – 2008 hos Sonja

Til stede var Poul
Spanggård, Mona Damm, Sonja Feldt og Erna Porskjær

1.
Gedeskægsfesten fra 19/06 – 22/06

a.
Vi satser
på at kunne leje missionshuset, Erna spørger Ole andersen.

2.
Udstillere

a.
Sonja spørger medlemme samt tidl. Kursusdeltagereom
at udstille – vi skal have tilbagemeldinger inden 1/5. Vi spørger Felix
Pedersen om han evt. vil være med. Har lovning på silketørklæder fra Ålestrupgruppen
ved Ruth Adsersen. Forventer glas fra Karen Margrethe Larsen. Anette Jacobsen
samt flere om de vil udstille sten. Uklart men ønskeligt om vi kan finde keramike,
samt evt. en smykkemager.

3.
Angående foredragsaften med Felix Pedersen
aftalte vi at mødes på Torvet i vores lokale tirsdag d. ¼ og lave omtle og
annonce osv. . Poul taler med ham om evt. emne / titel på foredraget.

4.
Diskussion om kunstkalenderen, Poul havde nogle
eksemplarer med – han vil undersøgepriserpå at få lavet kopier i
ungdomsklubben. Vi var nok mest stemt for at droppe projektet, tror ikke på der
kan blive solgt ret mange, men vi tager stilling senere.

5.
Forslag til kursusprogram til folderen.

a.
Gudrun Elisabeth Kjær Løgstær – evt.
weekendkursus i september/oktober

b.
Eva Jessen 3 gange i november samt 3 gange i
jan/feb.

c.
Sonja undersøger

6.
Ang. Udsmykning i byen – vi aftaler en dag hvor
vi kan se på betonblokke hos cementstøberen . derefter kan der laves skitse til
portene ved hallen.

Ref. Erna Gedsted d. 26-0317 – 01 – 08

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:57:47

Bestyrelsesmøde

på Torvet 17 – 01 –
08

Til stede Sonja,
Poul, Lene, Jane og Erna.

1.
Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

a.
26 – 02 – 08

b.
På valg: Erna Porskjær, Poul Spanggård, Lene
Bertelsen.

c.
Bent Clausen er udtrådt af foreningen, derfor
skal der vælges en suppleant.

2.
Orientering til medlemmerne om betaling af
kontingent.

a.
Sonja’s skrivelse til medlemmerne ang. Betaling
af kontingent blev godkendt.

3.
Udstillingens 10 års Jubilæum

a.
Skal markeres – forslag ønskes ved
generalforsamlingen.

4.
Der skal laves en ny folder. Hvad skal vi have
af kurser og udflugter ?

a.
Eva Jessen

b.
Forslag – foredrag med evt. Felix Pedersen

c.
Evt. lave kalender med malerier fra egnen –
lanceres som postkort til udstillingen.

d.
Evt. udflugt til andre grupper: Rammen i Nibe –
Eva Jessen

e.
Foredrag af Jane Bonnerup om Nolde

Ref. Erna15 – 05 – 2007

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:56:31

Bestyrelsesmøde

15 – 05 – 2007

 1. Gedeskægsfesten
 2. Valg af kasserer
 3. Fonde………………………………………..

1)
Gedeskægsfesten.

a)
Udstilling holdes i missionshuset – Erna
aftaler.

b)
Onsdag hænge op kl. 16.00-18.00

c)
Udstillere: medlemmer, kursister og undervisere.

d)
Åbningstale: Erik Kragelund ( Niels Heebøll)
Erna aftaler.

e)
Traktement: vin, snacks /engangskrus

f)
Fernisering kl. 16.00-18.00 torsdag.

g)
Torvedag fredag .

(1)
Kendte maler : Pia Nielsen – Kåre Egholm –
Mogens Kristensen – Poul vejleder.

(2)
Kunstnere på Torvet –
åbent atelier , medlemmer maler ( billeder hænges op tirsdag kl.19.00)

h)
Lørdag

(1)
Tegnekonkurrence kl. 11.00-15.00 (Anette og Tove )

(2)
Borde og stole fra hallen /
papir og farver. (Tove spørger Peter)

(3)
Kl. 14.00 bedømmelse af Margit Høvring ( Sonja
spørger Margit)

i)
Søndag

(1)
Aktion kl. 16.15
( Kragelund og Heebøll)

(2)
Præmieuddeling kl. 16.15 ( Anette )

2)
Valg af kasserer

a)
Jane Bonnerup

3)
Fonde

a)
Afslag fra Nordea, SparNord, Kulturåd.

(1)
Opfordret til at søge igen fra kulturråd,
offentligt arrangement.

Forslag: foredrag i vennepunkt, udsmykning af byen eks. Vægmaleri: fra
fjorden, vægmaleri som frise på Torvet med historisk emne.

Ref. Sonja13-03-07

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:55:33

Bestyrelsesmøde

13-03-07

Jane , Erna,
Sonja – opfordret: Anette Jensen –
fraværende: Lene og Poul + suppleant Tove

Gedeskægsarrangement

1.
Kunstudstilling

a.
Udstillingssted: 1.prioritet er missionshuset 2.
er Medborgerhuset

b.
De samvirkende vil gerne have udstillingen op
til hallen for at tiltrække publikum til øvrige arrangement. Det skulle så være
i 2 mødelokaler.

i.
Peter er kontaktet og han skal bruge lokalerne
selv.

c.
Udstillere: kunstnergruppens egne medlemmer og
kursister fra det første år. Jeg har adresserne og tlf.nr. så der skal ringes
til den enkelte. Derudover vurderes der om der skal inviteres anden form for
kunst: keramik, glas, filt ect.

2.
Kunst på Torvet

a.
Fredag 22-05-07:
kl. 14-17.00

b.
Følge Anettes erfaring og ideer til kunst på
torvet

i.
Anette, Anne Lise, Poul, Mette, Tove, Jane og
Sonja maler på Torvet

ii.
Aftale med handelsstandsforeningen med stand. (
Sonja)

3.
Forslag til kendte maler på torvet: Søren P.,
Per Bisgård,John Jensen, Kåre Egholm, Jens Hove..

a.
Tema ( kun forslag ): samarbejdets kunst!

4.
Malerkonkurrence Lørdag 23-05-07 kl. 11-15.00
– for børn .

a.
aldersgrupper 2-4 og 5-8 og 8-12 og 12 – 15 år.

b.
Hvor?
Mødelokalet, Anettes telt? Aftale
med komiteen hvor vi kan være.

c.
Præmier 1-2-3 præmier til hver aldersgruppe.

d.
Erna spørger SparNord om gave.

5.
Søndag

a.
Konkurrencens vindere

b.
Auktion over Kendtes malerier.
…………………………………………………………………………………………………..

Folder

1.
Folder føres ajour når kurser osv. Er fastlagt

Medlemskort / dagsdato sedler for kontingent

1.
jeg laver medlemskort – aktiv og passiv for alrid
at have dem her oppe ved arrangementer og kunne tegne nye medlemmer.

6.
Opkrævning af kontingent: Erna og jeg deler
antal mdl. Og går rundt og opkræver.

7.
Fonde

a.
Jeg søger: Spar Nord, Nordea, Lokalt Kulturråd

8.
Udflugter arangerer vi når der er interesse for
det.

9.
Filmaften: Jane undersøger hvilke DVD’r der er
på biblioteket

10.
Kurser

a.
Jeg undersøger hos forskellige kunstnere og
prøver at lave års program – i folderen også

b.
Forslag: Eva Jessen 2 x aften for medlemmer –
Abstrakt maleri

c.
Weekend / sommer Birthe Kjærsgård – acryl maleri

d.
6 x aften 2008 forår Tatiane Verity – klassisk
tegning

e.
8 x aften Lise Skriver Myrthue – abstrakt maleri

Ref. Sonja01 – 08 – 2006

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:54:33

Bestyrelsesmøde

01 – 08 – 2006

Lene, Erna, Sonja fraværende Poul og Margit

1.
Siden sidst

2.
Maledage

3.
Rengøring

4.
persienner

5.
aktiviteter

………………………………………..

1)
Siden sidst.

a)
Margit trådt ud af bestyrelsen, Malene kaldt ind
som suppleant.

b)
Ole andersen foreslår at vi køber
Missionshuset!- eller lejer.

c)
Ikke betalt for leje af missionshuset til
udstillingen endnu.

d)
Antal besøgende på udstillingen ca 270 -300
personer.

2)
Maledage.

a)
Maledage
tirsdage 19-22 – turnusplan mailes.

3)
Rengøring

a)
Medborgerhusets bestyrelse har et krav med
gulvvask 1 gang pr. uge og vinduer 1 gang pr. måned.

b)
Bestyrelsen har bestemt at deltagerne om
tirsdagen sørger for gulvvask og pudse vinduer ( efter husets regler )når
maleriet er færdigt .

c)
Redskaber og rengøringsmidler er i rengøringsrummet.

4)
Persienner

a)
De er bestilt på Gedsted Byggemarked

5)
Aktiviteter

a)
Kurser for LOF og evt. kunstskole for børn

b)
Udstilling når der sker noget i byen – jul –
kulturaften – evt. julekort – maleri
– børn maler selv..

6)
Eventuelt

a)
Julefrokost

b)
Hver laver sin ret

Ref. Sonja23-05-06

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:53:06

Bestyrelsesmøde

23-05-06

1) Udstilling Gedeskæg d.22-25/06/06

2) Deltager: Lene Bertelsen, Erna,
Sonja, Poul, Afbud fra Margit.

a) Kunstudvalg.Erna, Malene, Ulla, Sonja

( Malene og Ulla meldte fra)

Gæsteudstillere, FOTO 10 stk. a’ 70×90
talsmænd: Ejnar Brandt, Robert Elkjær, Børge Børresen, Suss Larsen

Inviterede
gæsteudstillere: Eva Jesse, Tatiana,Gudrun Kjær, Annette Andersen, Susanne
Camille Petersen

GedstedKunstnergruppe

Velkomsttaler: Doris
Lauritsen – Gav gave, 2 bøger om kunst.

ref. Sonja18-04-06

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:51:12

Bestyrelsesmøde

18-04-06

1) Reception i nyt atelier

Champagne –
cider – appelsinjuice

Snaks –frugt
– bananer, druer, pærer, orangestænger, staniol

Blomster,
(Karin)

Mødes alle
kl. 14.00 – handle og arrangere.

Champagne
til alle gæster

Velkomst
Sonja

Søren P.
(Heebøll)

SparNord,
overrække tilskud.

ViborgStiftFolkeblad
skriver artikel, selv tage fotos, sende mandag med tekst.

Fællesmaleri
70×90 /. 3 flag Plakat: Hurra, indvielse af atelier / Poul 60kr

Acrylmaling
– spandelåg / Sonja

25 stk
vedtægter + opslag Sonja

Udstilling:
Poul, Margit, Åse, Lene, Sonja – ophæng på fredag.

ref. SonjaGeneralforsamling 2010

Generalforsamlinger Posted on Wed, February 17, 2010 10:40:25

Generalforsamling

16/02 2010

Der var mødt ni af
foreningens medlemmer.

Pk. 1 Anette Jensen blev
valgt til dirigent.

Pk.2 Beretning og debat om
foreningens arbejde ved formand Sonja.

Ang.
Kursus/udflugten til Fur som blev aflyst på gr. Af manglende tilslutning
talte vi om at forsøge at annoncere gennem Lof.

Ang.kunstskolen for børn har kommunens
kulturskole henvendt sig.Er interesseret i samarbejde Sonja vil kontakte dem og
drøfte dette nærmere.

Ang. Tidl. Henvendelse fra
vennepunktet om at være med i styregruppen ,der var forskellige meninger om
dette, enighed om at den nye bestyrelse skal tage stilling.

Ekstra orientering fra Sonja om at
fremtidige kontakter/beretning lægges på computeren.Kunstgruppens hjemmeside
kan læses af medlemmerne.

Pk.3
Regnskabet blev godkendt ,dog med ønske om udspecificering af de
forskellige konteringer. Beholdning pr. 31-12-09 er kr. 12342,79.

Pk.4 Ingen indkomne forslag.

Pk.5 Budget for kommende år,
samt fastsættelse af kontingent.Der var diskussion om kontingentet forslag om
at forhøje ,kom til afstemning ,resultatet blev uændret 200kr.

Ang. Om fastsættelse af beløb til
forarbelde til skulptur ,var der enighed om at der måtte bruges et beløb på op
til 1000kr.

Pk. 6Valg til bestyrelsen

Poul Spanggård og Mona Damm blev
genvalgt,Erna Porskjær ønskede ikke genvalg nyvalgt blev Anette Jensen,tillykke
til hende!

PK. 7 Der blev snakket om
forslag til fremtidige kurser bl. andet akvarelkursus gentagelse af acrylkursus
måske over længere tid.

Der blev også snakket udflugt
,der var flere forslag BL. a. Dronninglund kunstcenter ,Galleri Rødhusgården,
Bovbjerg fyr ,Gimsinghoved, Silkeborg bad samt måske en lille tur til Paris.

Referent Erna

……………………………..

BERETNING OM 2009

Erfaringen siger nu at det første
halvår minder meget om fast arbejde.

Først lægger vi en plan. Det er
sjovt. Så uddelegeres opgaverne for at lette arbejdspres på den enkelte. Det er
vældig sjovt.
Men så kommer tålmodigheds-arbejdet med at vente på aftaler bliver lavet og
afleveret så folderen kan laves og kopieres og uddeles inden arrangementerne er
overstået ……….. og jeg arbejder stadig på at finde en kvindelig model til
croquis her i marts 2010 –kan I
hjælpe..?
Målet er nået når bare nogen af vores kurser og aftaler bliver en succes.

Vores kurser når de bliver
gennemført er så flot fuldtegnet at bliver der et ind imellem der er knap så
mange tilmeldte, lister LOF-Vesthimmerland det igennem alligevel. Vi har fået
et lille undseligt bidrag til slid på materialer forhandlet hjem pr. elev.

Nu er det sådan at jeg ikke behøver
remse alle kurser og udflugter op. Alle må gerne gå ind selv på www.gedstedkunstforening.dk og blive inspireret og følge med.

Vores acryl malerkurser er mest
eftertragtet. Måske er det også noget med annoncering. De kommer i LOF-vesthimmerlands
annoncer og folder og kommer derved længere ud.

Akvarel på Fur week-end turen med
ledsager – var ”kun” på vores hjemmeside. En rigtig god og spændende tur med
undervisning fra Jættestuen. Billig overnatning i hytter på campingplads. Kan
være det var upraktisk at lægge turen på FUR- Bryghus lige inden vi skulle
hjem? Men der manglede tilmeldinger…………….

Alle tiders aften var det hos Ninni
Lohdal Gjessing da vi besøgte hende i hendes atelier i Ranum. Hun fortalte om sin vej til maleriet og det
at ville det.
Der blev budt på kaffe og hjemmebag, men det Ninni sagde, var så spændende at
kaffe og at sidde ned, næsten blev glemt – og så skulle vi bryde op, uden
videre var aftenen gået.

Kunstskolen er en succes, det kan
jeg sige uden at blive flov over at rose os selv. Vi kontaktede Vesthimmerlands
Kommune for at få assistance økonomisk, men kunne blive optaget i Kulturskolen.
Vi kørte vores eget løb og nu kontakter De os for at få et samarbejde i gang da
De kan se det fungerer godt hos os. Vi mødes med dem og ser hvad der sker.
Den hedder kunstskole fordi det er mere end billeder der produceres.

Der bliver kunstskole igen dog har
vi ikke helt bestemt hvornår på året.

Der kom et brev fra Vennepunkt, Erik
Kragelund, om at komme og være en del af styregruppen. Der var frustration
efter dette tilbud, stemmer både for og imod. Det skulle op på møde til
flertalsbeslutning på demokratisk vis.
Frustrationen var min må jeg tilstå. Jeg ved hvor arbejdsbyrden havner her i
foreningen og jeg havde ikke mod på mere. Så jeg takkede nej til Kragelund på
forhånd.
Om det var misbrug af magt må stå til medlemmerne at afgøre og i så fald kan
tilbuddet nok tages op.

Som sagt er der meget her i vinter
og forår at lave i kunstens verden..
Allerede nu må vi også tænke i Sommer-udstillings-baner. Efterhånden kommer der
spontane forespørgsler fra kunstnere, der har hørt om os.
Sidste års udstilling havde mange besøgende, flest fredag i forbindelse med
Torvedag. Udstillere var vore egne medlemmer samt Gruppen Nordlyset. Derudover
var inviteret kunstnere med glas, papir, uld, skulptur.
Igen kig ind på hjemmesiden og se hvem og hvordan.
Missionshuset er jo som bekendt blevet solgt. Det er bestemt af bestyrelsen at
vi fremover udstiller i Medborgerhuset.. Der har vi fået udstillings væggene
opmagasineret i salen, så de ikke skal slæbes op og ned fra kælderen. Det
kræver et muskelbundt -der siger spar to- for at gøre det. Og hvor finder man
lige det?

Vi søgte Gedsted Spare-og
lånekasse’s fond for beløb til at male i salen og gøre den udstillingsegnet i
samråd med Medborgerhusets formand Emil Bernhard og Doris Lauritzen,
Beboerforeningen. Har aldrig fået svar så jeg går ud fra det var afslag.
RegionNord har en pulje hvor der kan søges til kunstneriske aktiviteter. Vi
søgte til vores projekt ”skulptur i
anlægget” med støtte fra
Beboerforeningen, men fik svar tilbage at det ikke ville give gavne Regionen,
at der stod en skulptur her!

Vores atelier er lidt lille når vi
opmagasinerer producerede malerier her. Der er mulighed for at sætte påbegyndte
og færdige malerier i udestuen på altanen – Emil Bernhards ide. Der er også
kommet lys derude. Vær opmærksom på det tændes i skabet lige frem, i
billardstuen!

For at gøre lidt reklame for den
enkelte i gruppen eller for os som gruppe, så brug reklamen, der kan fås på
hjemmesiden med at annoncere der med omtale og opslag. Send oplysninger til mig
og jeg oploader det på hjemmesiden.

Der er kommet en ny funktion på www.gedstedkunstforening.dk
med referater
og orientering.
Her fås oplysning om
møder og kontingent osv. Kun medlemmer
får login med adgangskode.
Det betyder også, at det er her referater kan læses – ikke i private mails
eller med brev.

Der er ingen indkomne forslag men
lad os få en snak om hvilke ønsker der er for 2010 – kun fantasien sætter
grænser.

Sonja Feldt Pedersen
formandSådan betaler du kontingent.

At betale Kontingent Posted on Mon, February 08, 2010 23:25:30

Aktive medlemmer 300 kr. pr år.

Støtte medlemmer 50 kr. pr. år Husstand 100 kr. pr. år

HUSK – den nye måde at indbetale kontingent, over
netbank, direkte i SPAR NORD banken
inden generalforsamlingen.

Reg.nr:9817 Konto nr. 4567 140 798 – navn og kontingent år opgives

( – eller til
kassereren ved generalforsamlingen -)Generalforsamling 2009

Generalforsamlinger Posted on Mon, February 08, 2010 11:16:24

Generalforsamling
d. 24/02 – 2009

Der var mødt 11 af foreningens medlemmer

Jane blev valgt til dirigent.

Sonja berettede om de mange aktiviteter i foreningen i årets løb. Beretning vedlagt.

Regnskab ved Jane, kassebeholdningen ved årets slutning: 7053,86 kr. Regnskab vedlagt.

Der var ikke indkommet forslag, så vi drøftede ideer til kommende kurser, der var ønske om croquis tegning, ønske om igen at lave kurser i acrylmaling med Eva Jessen, der var forslag om evt. akvarel kursus, så bestyrelsen har ideer at arbejde videre med.

Der var stemning for igen i år at arrangere en udflugt, der var forskellige
forslag, bl.a.: Gaio i Randers
Jættestuen på Fur
Kunst uden rammer i Nibe
Galleri i Bryrup

Så der er noget at arbejde med.

Vi vil igen i lave udstilling i forbindelse med Byfesten, vi ved ikke på nuv. tidspunkt hvor det bliver. Vi vil også i år forsøge at få andet med foruden billeder, forslag om at kontakte texxtilformgiver Else Kirchen ( sonja har brochurer ) vi vil kontakte keramiker Mølgård fra Kunst uden grænser i Nibe.

Vi vedtog at næste års kontingent fortsæøtter uændret.

På valg var Sonja og Jane, de fortsætter – tak for det. Tove Hansen var suppleant, hun ønskede ikke genvalg, valgt blev Anne Lise, Ulbjerg.

Tilbud / opfordring fra Annette i Hvalpsund om at være med til at male ved Byfesten i Hvalpsund, vi får besked senere om dato osv.

Erna sakal tale med evt. forhandle om priser på maling med Kunstkompagniet i Års.

Ref. Erna

Beretning om 2008

Vores vedtægter giver
megen hovedbrud på den måde de holder os til ilden for at indfri dem. Men jeg
er glad for at give beretning i år da vi har haft et godt år med mange gode
aktiviteter og efterhånden lever op til vedtægterne.

KURSER: ikke alle
planlagte kurser blev gennemført. Hvis det ikke er helt klarlagt hvad det er
der ønskes og hvad der vil ydes og betales for et kursus inden det udbydes,
ender det med at gå i vasken. Sådan gik det med et weekend kursus med acryl
maleri. Vejleder Gudrun Elisabeth Kjær

Det der gik godt var
kursus med Eva Jessen, Abstrakt maleri, to korte forløb a’ 3 x 3 lektioner.
Endda med elever på venteliste.

”Kunstskole for børn”
er startet med 12 elever. Vi søgte Børne- og kulturforvaltningen om tilskud til
udgifterne. Vi blev henvist til det nye i Region Nord: Kulturskolen, hvor vi
kunne oprette et semester på 12 gange til 1068 kr. pr elev, og vejledere ansat
som timelærere. Vi valgte at køre vores eget 5 x 2 timer til 200kr pr elev og
vejledere på frivillig basis. Så ser vi tiden an om det kan ”bære” eller der
skal mere til.

FOREDRAG: I foråret
lagde vi ud med et foredrag af Felix Pedersen

Hvad
er kunst

Hvad indgår i et kunstværk

Hvad
kan kunst bruges til

Hvorfor
ser kunst ud som den gør

Her var det rart at se der var mødt nogen op også uden for
vores egen lille kreds. Det var en dejlig aften hvor Poul var den der tog imod
og styrede aftenen og det vellykket. Alle andre medlemmer hjalp selvfølgelig
som vi plejer når der er arrangementer.

UDFLUGT: En flok på 12
eventyrlystne medlemmer aktive som passive drog af sted til Kirsten Kjær’s
Museum med frokostkurven pakket. Vi så filmen om Kirsten Kjær og startede på at
se hendes portrætter. Som bekendt er de meget følelsesladede så det krævede en
pause efter et stykke tid i dette specielle univers. En frokost pause – vi
havde hver en ret med og drikkevarer. Kun en enkelt flaske vin. Det var jo
kunsten vi skulle nyde!

UDSTILLING I
MISSIONSHUSET —GEDESKÆG

10 ÅRS JUBILÆUM: Vi
havde i forvejen en masse ideer om hvordan det skulle fejres udadtil for
indtjenings skyld, men det blev ved en god udstilling og flot åbningstale ved
Erik Kragelund.

Og det lader til vi
fortsætter med udstillingen, det stemmer vi om her i aften.

UDSMYKNING: Til et
medlemsmøde havde vi besøg af Doris Lauritsen og Niels Heebøll for at undersøge
muligheder for udsmykning og tilskud. Det er stadig uvist men også stadig
undervejs og er uddelegeret til medlemmer der ønskede at engagere sig…..

MALERAFTENERNE: Der
dukker mange op efterhånden. Nogle maler seriøst, nogle snakker seriøst! Der er
også nogle der maler på andre tider deroppe, så vi mangler stadig nøgle til
udlån. Enkelte vil gerne male i weekenderne også.

MEDLEMSTILSLUTNING:
Lige nu er vi 18 medlemmer og 9 passive,
2 husstande = 4 personer. Passive
medlemmer bliver inviteret med på udflugter.

I debatten herefter vil jeg stærkt opfordre til at komme med
kommentarer til årets planlægning og ønsker virkelig at høre om nye ting vi kan
foretage os sammen her i år 2009.

Og så må jeg beklage at
jeg har sat Mona på valg. Det er hun ikke.

Sonja FeldtGeneralforsamling 2008

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 11:40:43

Referat
af generalforsamling d. 26.-2. 2008.

Valg
af dirigent. Jane Bonnerup.

Formandens
beretning: se bilag

Debat:Hvor
tit skal vi afholde kurses? Croki? udstilling af børnetegninger fra byfesten?

Forslag:
forespørgsel i brugsen om de vil have billederne til udstilling.

Forslag
om mere pr.

Aflægning
af regnskab: se bilag.

Overskud,
forslag til brug af penge :

Studieture
f.eks. Paris Lousianne, haven i Tune, Engelbrecht i Ansager.

Kunstaftner
her på torvet for byens borgere:Felix Pedersen, Poul kontakter ham.

Indkomne
forslag:Abonement på Kunstavisen.Vedtaget.

Oprettelse
af hjemmeside.Vedtaget.

Forslag
udarbejdes af Sonja, godkendes af medlemmerne.

Alle
udgifter dækkes af foreningen.

Aktiviteter
til Gedesf.: 10 års jubilærum markeres ved udgivelsen af en kalender.

Medl.
kan male efter eget valg , et billede til at få i kalenderen.

Bestyrelsen
udvælger 12 forslag.Skal være bestyrelsen i hænde midt i april.

Priser
for kal.undersøges af Poul, Margit og Annelise.

D.:
19.-6.:Fernisering af udstilling, champangne.

D.:
20.-6.:Torvedag, medl. inviteres ligesom sidste år til at male på torvet.

Fælleslærred
til fri afbn. for publikum.

D.
:21.-6. : Tegnekonkurrence for børn. Vinder off. kl. 13,30.

Valg:
På valg: Erna Poul og Lene.

Lene
udgår af best., genvalg til Erna og Poul.

Ny
bestml. :Mona Damm, supl. Margit h. Nielsen.

Ref.
Anette Jensen.

BERETNING

Endnu et år er gået – og det er gået godt.

Vi har fundet et niveau hvor atelieret synes at fungere godt.

Kurser der med møje og besvær blev planlagt og aftalt
med undervisere måtte igen aflyses pga. manglende deltagelse og/eller
forvirring omkring aftaler med LOF.

Egentlig er min personlige mening også at vi i
foreningen ikke kan ”overkomme” at være så mange gange på kursus her, hvis vi
også skal overkomme at være ude omkring og lære nyt. Vi må blive bedre til at
udvælge det vi vil og kan.

q
Kurser 2007:

3×3 timer aften –
Abstrakt maleri – Eva Jessen jan.
OK

lør/søndag dag
– Akvarel – Birte Mølgård sep.
Aflyst

6×3 timer aften
– Abstrakt maleri – Lise Skriver Myrthue
nov. Aflyst

Hovedsagelig skal kurserne være for medlemmer.

Vi tjener ikke noget som kurserne kører nu over LOF.
Men vi får et dejligt input med inspiration disse fremmede deltagere giver. –og
måske nye medlemmer.

q
Gedeskægsfestens
arrangementer for Kunstnergruppen var en ren succes

Fernisering på Kunstudstilling torsdag, ikke
mange fremmødte. De kommer først alm. Åbningsdage. Udstillingen blev lidt
kompakt, – for lidt afveksling og for tæt – og de spanske vægge var for store….

Torvedag fredag med Kunst på Torvet – kan vi
lave til fast del. Men om det skal være med den del: – Kendte maler malerier
– eller vi hvert år finder på noget
andet/nyt, – må vi have forslag om så vi
har noget at gå ud fra.

Tegnekonkurrence lørdag var en ren succes og
kan blive fast del. Vi skal have fundet et sted og lavet forhåndsaftaler om at
kunne udstille alle tegningerne efter byfesten for børnenes skyld.

Vi skal have programmet færdigt til torsdag da er der
møde i Samvirkende foreninger og det store program skal gøres færdigt

q Åbent Atelier

Tove og Annelise og Mona var primusmotorer! Ved et
åbent atelier-arrangement i dec- ember med stor succes.

Fremover kan vi sagtens holde udstillinger/åbent
atelier flere gange om året bare vi annoncerer det godt på hjemmesider, pr mail
eller opslag osv.

q
Fordele for
medlemmer.

1.
10% på
kunstnerartikler i 3 forretninger: Madonna-Art Aalestrup, Thuesen, Viborg og
PlusOffice mod forevisning af medlemskort til Gedsted Kunstnergruppe.

2.
Der indkøbes
Galleria Acrylfarver til brug i Atelieret og til Kurser her for medlemmer.

3.
Kontingent kan nu
indbetales via netbank til vores konto i SPAR NORD

q
Nye tiltag

Der har været forespørgsler på om vi ikke kunne lave
udsmykning i byen….

Vi har diskuteret 2 forslag.

1.
udsmykning
ved indgangen til anlægget ved Hallen

Vi er lang
fremme med ideer til dette. – en flot enkel eller to-delt stander i beton der
beklædes med mosaikker, ( – af gammelt porcelæn) evt. i symboler for
aktiviteter i Hallen

Der er taget kontakt til kommunen gennem den nye
Beboerforening ( Doris Lauridsen). Og de er velvilligt indstillet.

Vi skal tage stilling til om det kan være en aktivitet
til Gedeskægsfesten. .At smadre porcelæn?? Lade byens beboere medvirke

2.
udsmykning
af Medborgerhuset. – med en frise


men så skal vi
også lige huske at vi er en flok amatører og hvad tør vi og hvad kan vi?!


Vi er ikke
kommet længere…….

Sonja Feldt PedersenGeneralforsamling 2007

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 11:38:25

Generalforsamling i Kunstnergruppen den 6/2 — 2007.

Der var mødt 8 medlemmer.

Punkt I.
Annette Jensen blev valgt til dirigent.

Punkt 2.
Beretning ved Sonja.

Stadig lidt usikkerhed om, hvad
vi skal/kan bruge lokalerne til. Indtil nu har vi haft samvær samt afholdt
kurser, som der har været stor interesse for. Alle har været fyldt op.

Kurserne har været følgende:
Weekendkursus i august ved Gudrun Elisabeth Kjær, 3 aftener i efteråret med
abstrakt maleri ved Eva Jessen, klassisk tegning ved Titania fra Roum i alt
seks gange og Sonja har undervist 5 eftermiddage i juniorklubben. Sonja har
søgt medborgerhusets bestyrelse om at få udleveret flere nøgler til huset, men det er endnu ikke
lykkedes.

Udstillingen til Gedeskægsfesten
blev igen afholdt i missionshuset og var meget vellykket med ca. 300 besøgende.
Vi fik mange positive kommentarer. Udstillerne var medlemmer af gruppen samt
3 inviterede kunstnere.

Punkt 3.
Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdning kr. 3826,47.

Punkt 4.
Forslag om, at ændre navnet Gedsted Kunstnergruppe til
“Kunstnergruppen – Gedsted
Kunstforening” blev vedtaget dog i omvendt rækkefølge: Gedsted Kunstforening –
Kunstnergruppen.

Punkt 5.
Budget for det kommende år. Ikke noget
egentlig budget, da vi ikke ved, hvilke indtægter vi har ud over kontingent fra
vore 14 medlemmer.

Vi fortsætter
med de nuværende kontingenter. 50 kr. for passive og 200 kr for aktive medlemmer.
Vi vil forsøge at ansøge Nordeas fond om tilskud bl.a..


Punkt.
6.
Valg til bestyrelsen. På valg var Sonja Feldt Pedersen og
Marlene Pedersen. Marlene Pedersen ønskede
ikke genvalg. I stedet valgtes Jane Bonnerup. Suppleant blev Tove Lynge Hansen.

Punkt 7.Under evntuelt droftedes forskellige
forslag. ideer til forskønnelse af byen, foredragsaftener med en kunstner, evt.
se en film om en kunstner.

Forslag om aktiviteter ved Gedeskægsfesten. – at få nogle
kendte til at male et billede,
holde konkurrence for barn o.s.v.

Ref. Erna.

BERETNING 2007

God start for atelieret –
kunstnergruppen – altid svært at starte nye initiativer. Svært at vise sig frem
med så følelsesladede ting. At blive konfronteret med sig selv gennem andres
reaktioner på det man laver.

Det første år har været et
skelneår.

Der har skullet tid til at
skelne mellem, hvad det er for den enkelte. Hvor ligger behovet for den
enkelte. For fællesskab, for inspiration,
for fast undervisning, for kurser og meget mere.

Vi har været en 3-4 til 5
personer der regelmæssigt mødes om tirsdagen og maler, snakker og drikker
kaffe.

Det virker som om der er
størst glæde af undervisningen. Så stor efter-

spørgsel er der på
kurserne at de kører som fortsætter hold, hvor det alligevel er muligt at
starte som nybegynder. Og med den gode tilslutning bruger vi Dartklubben og
Juniorklubbens lokaler for at have plads til staffelierne

Vores penge er gået til
inventar og materiale som vi søgte pengene hjem til. Så vi nu kan tilbyde
rimelige forhold til både medlemmer og kursister,- de kommer fra Skørping i
nord og til Viborg i syd –Gedsted sættes på landkortet!

To gange har jeg ansøgt om
nøgle, skriftligt, hos bestyrelsen til Medborgerhuset, men fået afslag. Vi må
indrette vores trang til pensler og maling til den ene nøgle formanden har
eller når der tilfældigvis er andre i huset med nøgle .Men vi må blive ved,
finde bedre argumenter, flere underskrivere. Opnå frihed for dem der ønsker
–hvem ønsker reel nøgle og dermed mulighed til at gå ind og arbejde i fred og
ro.

Juniorklub drenge og piger
har malet her ca 5 gange kl. 15-17 – fået farvelære og malet. Der er mulighed for det starter igen.

Arrangementer og workshops
har vi ikke rigtig haft. Ideerne måske, men de blev ikke gennemført. Vi skal
nok lige finde vores ben og lade det udvikle sig

Jeg prøver at forhandle
med LOF og få lidt af betalingen fra kurser til foreningen ud over 10 kr til
kaffe for 3 kursusaftener. Vi der kommer tit ”sponsorerer” som regel ny
forsyning af kaffe!

Regnskabet bliver styret
over banken med kort, helst ingen rede penge.

Vedlagt kursusplan

KURSER 2006

Weekend kursus Gudrun Elisabeth Kjær 10 deltagere

Det fortællende maleri

26/27-08-06

Aften kursus Eva Jessen 10 deltagere

Abstrakt maleri

27-09-06 og
04/11-10-06

Aftenkursus Tatiana Verity 12 deltagere

Klassisk tegning

01/08/15/22/29-11 og
06-12-06

Juniorklub (kommunal) 5x 2
timer efterår ca 6 børn

KURSUS 2007

Aftenkursus Eva Jessen 13 deltagere

Abstrakt maleri

31-01 og 07/14-02-07

Foreløbig planlagt:

Aftenkursus Tatiana Verity indtil nu 10 tilmeldte

Klassisk tegning

25-04 og
02/09/16/23/30-05-07Stiftende Generalforsamling 2006

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 10:45:50

Stiftende
Generalforsamling i Gedsted Kunstnergruppe

d. 14/3- 2006

Til stede var Sonja Mørch, Margit Pedersen, Lene Bertelsen,
Niels Heebøll, Bent Clausen, Poul Spanggård, Malene Petersen, Erna Porskjær.

Vi diskuterede hvad foreningens navn skulle hedde, blev
enige om : Kunstnergruppen i Gedsted.

I gennemgik og godkendte foreningens vedtægter.

Kontingentet blev fastsat til: 200 kr. årligt for aktive
medlemmer

50 kr. for passive
medlemmer/støttemedlemmer

Valg til bestyrelse:
Formand: Sonja Mørch
Næstform.: Erna Porskjær
Kasserer: Margit Horn
Menig: Poul Spanggård
Lene Bertelsen

Som revisor valgtes: Niels Heebøll

Suppleanter: Bent
Clausen og Malene Petersen

Man vedtog at holde åben maleraften tirsdage mellem kl. 18
og 22.
Bent Clausen vil forhandle belysning med Hessellund.

Der afholdes reception den 21/4 kl. 15.30 Traktement:
champagne og ost.

ref.: Erna.