Blog Image

Referater - Orientering

Gedsted Kunstforening's BLOG

Generalforsamling 2008

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 11:40:43

Referat
af generalforsamling d. 26.-2. 2008.

Valg
af dirigent. Jane Bonnerup.

Formandens
beretning: se bilag

Debat:Hvor
tit skal vi afholde kurses? Croki? udstilling af børnetegninger fra byfesten?

Forslag:
forespørgsel i brugsen om de vil have billederne til udstilling.

Forslag
om mere pr.

Aflægning
af regnskab: se bilag.

Overskud,
forslag til brug af penge :

Studieture
f.eks. Paris Lousianne, haven i Tune, Engelbrecht i Ansager.

Kunstaftner
her på torvet for byens borgere:Felix Pedersen, Poul kontakter ham.

Indkomne
forslag:Abonement på Kunstavisen.Vedtaget.

Oprettelse
af hjemmeside.Vedtaget.

Forslag
udarbejdes af Sonja, godkendes af medlemmerne.

Alle
udgifter dækkes af foreningen.

Aktiviteter
til Gedesf.: 10 års jubilærum markeres ved udgivelsen af en kalender.

Medl.
kan male efter eget valg , et billede til at få i kalenderen.

Bestyrelsen
udvælger 12 forslag.Skal være bestyrelsen i hænde midt i april.

Priser
for kal.undersøges af Poul, Margit og Annelise.

D.:
19.-6.:Fernisering af udstilling, champangne.

D.:
20.-6.:Torvedag, medl. inviteres ligesom sidste år til at male på torvet.

Fælleslærred
til fri afbn. for publikum.

D.
:21.-6. : Tegnekonkurrence for børn. Vinder off. kl. 13,30.

Valg:
På valg: Erna Poul og Lene.

Lene
udgår af best., genvalg til Erna og Poul.

Ny
bestml. :Mona Damm, supl. Margit h. Nielsen.

Ref.
Anette Jensen.

BERETNING

Endnu et år er gået – og det er gået godt.

Vi har fundet et niveau hvor atelieret synes at fungere godt.

Kurser der med møje og besvær blev planlagt og aftalt
med undervisere måtte igen aflyses pga. manglende deltagelse og/eller
forvirring omkring aftaler med LOF.

Egentlig er min personlige mening også at vi i
foreningen ikke kan ”overkomme” at være så mange gange på kursus her, hvis vi
også skal overkomme at være ude omkring og lære nyt. Vi må blive bedre til at
udvælge det vi vil og kan.

q
Kurser 2007:

3×3 timer aften –
Abstrakt maleri – Eva Jessen jan.
OK

lør/søndag dag
– Akvarel – Birte Mølgård sep.
Aflyst

6×3 timer aften
– Abstrakt maleri – Lise Skriver Myrthue
nov. Aflyst

Hovedsagelig skal kurserne være for medlemmer.

Vi tjener ikke noget som kurserne kører nu over LOF.
Men vi får et dejligt input med inspiration disse fremmede deltagere giver. –og
måske nye medlemmer.

q
Gedeskægsfestens
arrangementer for Kunstnergruppen var en ren succes

Fernisering på Kunstudstilling torsdag, ikke
mange fremmødte. De kommer først alm. Åbningsdage. Udstillingen blev lidt
kompakt, – for lidt afveksling og for tæt – og de spanske vægge var for store….

Torvedag fredag med Kunst på Torvet – kan vi
lave til fast del. Men om det skal være med den del: – Kendte maler malerier
– eller vi hvert år finder på noget
andet/nyt, – må vi have forslag om så vi
har noget at gå ud fra.

Tegnekonkurrence lørdag var en ren succes og
kan blive fast del. Vi skal have fundet et sted og lavet forhåndsaftaler om at
kunne udstille alle tegningerne efter byfesten for børnenes skyld.

Vi skal have programmet færdigt til torsdag da er der
møde i Samvirkende foreninger og det store program skal gøres færdigt

q Åbent Atelier

Tove og Annelise og Mona var primusmotorer! Ved et
åbent atelier-arrangement i dec- ember med stor succes.

Fremover kan vi sagtens holde udstillinger/åbent
atelier flere gange om året bare vi annoncerer det godt på hjemmesider, pr mail
eller opslag osv.

q
Fordele for
medlemmer.

1.
10% på
kunstnerartikler i 3 forretninger: Madonna-Art Aalestrup, Thuesen, Viborg og
PlusOffice mod forevisning af medlemskort til Gedsted Kunstnergruppe.

2.
Der indkøbes
Galleria Acrylfarver til brug i Atelieret og til Kurser her for medlemmer.

3.
Kontingent kan nu
indbetales via netbank til vores konto i SPAR NORD

q
Nye tiltag

Der har været forespørgsler på om vi ikke kunne lave
udsmykning i byen….

Vi har diskuteret 2 forslag.

1.
udsmykning
ved indgangen til anlægget ved Hallen

Vi er lang
fremme med ideer til dette. – en flot enkel eller to-delt stander i beton der
beklædes med mosaikker, ( – af gammelt porcelæn) evt. i symboler for
aktiviteter i Hallen

Der er taget kontakt til kommunen gennem den nye
Beboerforening ( Doris Lauridsen). Og de er velvilligt indstillet.

Vi skal tage stilling til om det kan være en aktivitet
til Gedeskægsfesten. .At smadre porcelæn?? Lade byens beboere medvirke

2.
udsmykning
af Medborgerhuset. – med en frise


men så skal vi
også lige huske at vi er en flok amatører og hvad tør vi og hvad kan vi?!


Vi er ikke
kommet længere…….

Sonja Feldt PedersenGeneralforsamling 2007

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 11:38:25

Generalforsamling i Kunstnergruppen den 6/2 — 2007.

Der var mødt 8 medlemmer.

Punkt I.
Annette Jensen blev valgt til dirigent.

Punkt 2.
Beretning ved Sonja.

Stadig lidt usikkerhed om, hvad
vi skal/kan bruge lokalerne til. Indtil nu har vi haft samvær samt afholdt
kurser, som der har været stor interesse for. Alle har været fyldt op.

Kurserne har været følgende:
Weekendkursus i august ved Gudrun Elisabeth Kjær, 3 aftener i efteråret med
abstrakt maleri ved Eva Jessen, klassisk tegning ved Titania fra Roum i alt
seks gange og Sonja har undervist 5 eftermiddage i juniorklubben. Sonja har
søgt medborgerhusets bestyrelse om at få udleveret flere nøgler til huset, men det er endnu ikke
lykkedes.

Udstillingen til Gedeskægsfesten
blev igen afholdt i missionshuset og var meget vellykket med ca. 300 besøgende.
Vi fik mange positive kommentarer. Udstillerne var medlemmer af gruppen samt
3 inviterede kunstnere.

Punkt 3.
Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdning kr. 3826,47.

Punkt 4.
Forslag om, at ændre navnet Gedsted Kunstnergruppe til
“Kunstnergruppen – Gedsted
Kunstforening” blev vedtaget dog i omvendt rækkefølge: Gedsted Kunstforening –
Kunstnergruppen.

Punkt 5.
Budget for det kommende år. Ikke noget
egentlig budget, da vi ikke ved, hvilke indtægter vi har ud over kontingent fra
vore 14 medlemmer.

Vi fortsætter
med de nuværende kontingenter. 50 kr. for passive og 200 kr for aktive medlemmer.
Vi vil forsøge at ansøge Nordeas fond om tilskud bl.a..


Punkt.
6.
Valg til bestyrelsen. På valg var Sonja Feldt Pedersen og
Marlene Pedersen. Marlene Pedersen ønskede
ikke genvalg. I stedet valgtes Jane Bonnerup. Suppleant blev Tove Lynge Hansen.

Punkt 7.Under evntuelt droftedes forskellige
forslag. ideer til forskønnelse af byen, foredragsaftener med en kunstner, evt.
se en film om en kunstner.

Forslag om aktiviteter ved Gedeskægsfesten. – at få nogle
kendte til at male et billede,
holde konkurrence for barn o.s.v.

Ref. Erna.

BERETNING 2007

God start for atelieret –
kunstnergruppen – altid svært at starte nye initiativer. Svært at vise sig frem
med så følelsesladede ting. At blive konfronteret med sig selv gennem andres
reaktioner på det man laver.

Det første år har været et
skelneår.

Der har skullet tid til at
skelne mellem, hvad det er for den enkelte. Hvor ligger behovet for den
enkelte. For fællesskab, for inspiration,
for fast undervisning, for kurser og meget mere.

Vi har været en 3-4 til 5
personer der regelmæssigt mødes om tirsdagen og maler, snakker og drikker
kaffe.

Det virker som om der er
størst glæde af undervisningen. Så stor efter-

spørgsel er der på
kurserne at de kører som fortsætter hold, hvor det alligevel er muligt at
starte som nybegynder. Og med den gode tilslutning bruger vi Dartklubben og
Juniorklubbens lokaler for at have plads til staffelierne

Vores penge er gået til
inventar og materiale som vi søgte pengene hjem til. Så vi nu kan tilbyde
rimelige forhold til både medlemmer og kursister,- de kommer fra Skørping i
nord og til Viborg i syd –Gedsted sættes på landkortet!

To gange har jeg ansøgt om
nøgle, skriftligt, hos bestyrelsen til Medborgerhuset, men fået afslag. Vi må
indrette vores trang til pensler og maling til den ene nøgle formanden har
eller når der tilfældigvis er andre i huset med nøgle .Men vi må blive ved,
finde bedre argumenter, flere underskrivere. Opnå frihed for dem der ønsker
–hvem ønsker reel nøgle og dermed mulighed til at gå ind og arbejde i fred og
ro.

Juniorklub drenge og piger
har malet her ca 5 gange kl. 15-17 – fået farvelære og malet. Der er mulighed for det starter igen.

Arrangementer og workshops
har vi ikke rigtig haft. Ideerne måske, men de blev ikke gennemført. Vi skal
nok lige finde vores ben og lade det udvikle sig

Jeg prøver at forhandle
med LOF og få lidt af betalingen fra kurser til foreningen ud over 10 kr til
kaffe for 3 kursusaftener. Vi der kommer tit ”sponsorerer” som regel ny
forsyning af kaffe!

Regnskabet bliver styret
over banken med kort, helst ingen rede penge.

Vedlagt kursusplan

KURSER 2006

Weekend kursus Gudrun Elisabeth Kjær 10 deltagere

Det fortællende maleri

26/27-08-06

Aften kursus Eva Jessen 10 deltagere

Abstrakt maleri

27-09-06 og
04/11-10-06

Aftenkursus Tatiana Verity 12 deltagere

Klassisk tegning

01/08/15/22/29-11 og
06-12-06

Juniorklub (kommunal) 5x 2
timer efterår ca 6 børn

KURSUS 2007

Aftenkursus Eva Jessen 13 deltagere

Abstrakt maleri

31-01 og 07/14-02-07

Foreløbig planlagt:

Aftenkursus Tatiana Verity indtil nu 10 tilmeldte

Klassisk tegning

25-04 og
02/09/16/23/30-05-07Stiftende Generalforsamling 2006

Generalforsamlinger Posted on Sat, February 06, 2010 10:45:50

Stiftende
Generalforsamling i Gedsted Kunstnergruppe

d. 14/3- 2006

Til stede var Sonja Mørch, Margit Pedersen, Lene Bertelsen,
Niels Heebøll, Bent Clausen, Poul Spanggård, Malene Petersen, Erna Porskjær.

Vi diskuterede hvad foreningens navn skulle hedde, blev
enige om : Kunstnergruppen i Gedsted.

I gennemgik og godkendte foreningens vedtægter.

Kontingentet blev fastsat til: 200 kr. årligt for aktive
medlemmer

50 kr. for passive
medlemmer/støttemedlemmer

Valg til bestyrelse:
Formand: Sonja Mørch
Næstform.: Erna Porskjær
Kasserer: Margit Horn
Menig: Poul Spanggård
Lene Bertelsen

Som revisor valgtes: Niels Heebøll

Suppleanter: Bent
Clausen og Malene Petersen

Man vedtog at holde åben maleraften tirsdage mellem kl. 18
og 22.
Bent Clausen vil forhandle belysning med Hessellund.

Der afholdes reception den 21/4 kl. 15.30 Traktement:
champagne og ost.

ref.: Erna.