Generalforsamling i Kunstnergruppen den 6/2 — 2007.

Der var mødt 8 medlemmer.

Punkt I.
Annette Jensen blev valgt til dirigent.

Punkt 2.
Beretning ved Sonja.

Stadig lidt usikkerhed om, hvad
vi skal/kan bruge lokalerne til. Indtil nu har vi haft samvær samt afholdt
kurser, som der har været stor interesse for. Alle har været fyldt op.

Kurserne har været følgende:
Weekendkursus i august ved Gudrun Elisabeth Kjær, 3 aftener i efteråret med
abstrakt maleri ved Eva Jessen, klassisk tegning ved Titania fra Roum i alt
seks gange og Sonja har undervist 5 eftermiddage i juniorklubben. Sonja har
søgt medborgerhusets bestyrelse om at få udleveret flere nøgler til huset, men det er endnu ikke
lykkedes.

Udstillingen til Gedeskægsfesten
blev igen afholdt i missionshuset og var meget vellykket med ca. 300 besøgende.
Vi fik mange positive kommentarer. Udstillerne var medlemmer af gruppen samt
3 inviterede kunstnere.

Punkt 3.
Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdning kr. 3826,47.

Punkt 4.
Forslag om, at ændre navnet Gedsted Kunstnergruppe til
“Kunstnergruppen – Gedsted
Kunstforening” blev vedtaget dog i omvendt rækkefølge: Gedsted Kunstforening –
Kunstnergruppen.

Punkt 5.
Budget for det kommende år. Ikke noget
egentlig budget, da vi ikke ved, hvilke indtægter vi har ud over kontingent fra
vore 14 medlemmer.

Vi fortsætter
med de nuværende kontingenter. 50 kr. for passive og 200 kr for aktive medlemmer.
Vi vil forsøge at ansøge Nordeas fond om tilskud bl.a..


Punkt.
6.
Valg til bestyrelsen. På valg var Sonja Feldt Pedersen og
Marlene Pedersen. Marlene Pedersen ønskede
ikke genvalg. I stedet valgtes Jane Bonnerup. Suppleant blev Tove Lynge Hansen.

Punkt 7.Under evntuelt droftedes forskellige
forslag. ideer til forskønnelse af byen, foredragsaftener med en kunstner, evt.
se en film om en kunstner.

Forslag om aktiviteter ved Gedeskægsfesten. – at få nogle
kendte til at male et billede,
holde konkurrence for barn o.s.v.

Ref. Erna.

BERETNING 2007

God start for atelieret –
kunstnergruppen – altid svært at starte nye initiativer. Svært at vise sig frem
med så følelsesladede ting. At blive konfronteret med sig selv gennem andres
reaktioner på det man laver.

Det første år har været et
skelneår.

Der har skullet tid til at
skelne mellem, hvad det er for den enkelte. Hvor ligger behovet for den
enkelte. For fællesskab, for inspiration,
for fast undervisning, for kurser og meget mere.

Vi har været en 3-4 til 5
personer der regelmæssigt mødes om tirsdagen og maler, snakker og drikker
kaffe.

Det virker som om der er
størst glæde af undervisningen. Så stor efter-

spørgsel er der på
kurserne at de kører som fortsætter hold, hvor det alligevel er muligt at
starte som nybegynder. Og med den gode tilslutning bruger vi Dartklubben og
Juniorklubbens lokaler for at have plads til staffelierne

Vores penge er gået til
inventar og materiale som vi søgte pengene hjem til. Så vi nu kan tilbyde
rimelige forhold til både medlemmer og kursister,- de kommer fra Skørping i
nord og til Viborg i syd –Gedsted sættes på landkortet!

To gange har jeg ansøgt om
nøgle, skriftligt, hos bestyrelsen til Medborgerhuset, men fået afslag. Vi må
indrette vores trang til pensler og maling til den ene nøgle formanden har
eller når der tilfældigvis er andre i huset med nøgle .Men vi må blive ved,
finde bedre argumenter, flere underskrivere. Opnå frihed for dem der ønsker
–hvem ønsker reel nøgle og dermed mulighed til at gå ind og arbejde i fred og
ro.

Juniorklub drenge og piger
har malet her ca 5 gange kl. 15-17 – fået farvelære og malet. Der er mulighed for det starter igen.

Arrangementer og workshops
har vi ikke rigtig haft. Ideerne måske, men de blev ikke gennemført. Vi skal
nok lige finde vores ben og lade det udvikle sig

Jeg prøver at forhandle
med LOF og få lidt af betalingen fra kurser til foreningen ud over 10 kr til
kaffe for 3 kursusaftener. Vi der kommer tit ”sponsorerer” som regel ny
forsyning af kaffe!

Regnskabet bliver styret
over banken med kort, helst ingen rede penge.

Vedlagt kursusplan

KURSER 2006

Weekend kursus Gudrun Elisabeth Kjær 10 deltagere

Det fortællende maleri

26/27-08-06

Aften kursus Eva Jessen 10 deltagere

Abstrakt maleri

27-09-06 og
04/11-10-06

Aftenkursus Tatiana Verity 12 deltagere

Klassisk tegning

01/08/15/22/29-11 og
06-12-06

Juniorklub (kommunal) 5x 2
timer efterår ca 6 børn

KURSUS 2007

Aftenkursus Eva Jessen 13 deltagere

Abstrakt maleri

31-01 og 07/14-02-07

Foreløbig planlagt:

Aftenkursus Tatiana Verity indtil nu 10 tilmeldte

Klassisk tegning

25-04 og
02/09/16/23/30-05-07