Referat
af generalforsamling d. 26.-2. 2008.

Valg
af dirigent. Jane Bonnerup.

Formandens
beretning: se bilag

Debat:Hvor
tit skal vi afholde kurses? Croki? udstilling af børnetegninger fra byfesten?

Forslag:
forespørgsel i brugsen om de vil have billederne til udstilling.

Forslag
om mere pr.

Aflægning
af regnskab: se bilag.

Overskud,
forslag til brug af penge :

Studieture
f.eks. Paris Lousianne, haven i Tune, Engelbrecht i Ansager.

Kunstaftner
her på torvet for byens borgere:Felix Pedersen, Poul kontakter ham.

Indkomne
forslag:Abonement på Kunstavisen.Vedtaget.

Oprettelse
af hjemmeside.Vedtaget.

Forslag
udarbejdes af Sonja, godkendes af medlemmerne.

Alle
udgifter dækkes af foreningen.

Aktiviteter
til Gedesf.: 10 års jubilærum markeres ved udgivelsen af en kalender.

Medl.
kan male efter eget valg , et billede til at få i kalenderen.

Bestyrelsen
udvælger 12 forslag.Skal være bestyrelsen i hænde midt i april.

Priser
for kal.undersøges af Poul, Margit og Annelise.

D.:
19.-6.:Fernisering af udstilling, champangne.

D.:
20.-6.:Torvedag, medl. inviteres ligesom sidste år til at male på torvet.

Fælleslærred
til fri afbn. for publikum.

D.
:21.-6. : Tegnekonkurrence for børn. Vinder off. kl. 13,30.

Valg:
På valg: Erna Poul og Lene.

Lene
udgår af best., genvalg til Erna og Poul.

Ny
bestml. :Mona Damm, supl. Margit h. Nielsen.

Ref.
Anette Jensen.

BERETNING

Endnu et år er gået – og det er gået godt.

Vi har fundet et niveau hvor atelieret synes at fungere godt.

Kurser der med møje og besvær blev planlagt og aftalt
med undervisere måtte igen aflyses pga. manglende deltagelse og/eller
forvirring omkring aftaler med LOF.

Egentlig er min personlige mening også at vi i
foreningen ikke kan ”overkomme” at være så mange gange på kursus her, hvis vi
også skal overkomme at være ude omkring og lære nyt. Vi må blive bedre til at
udvælge det vi vil og kan.

q
Kurser 2007:

3×3 timer aften –
Abstrakt maleri – Eva Jessen jan.
OK

lør/søndag dag
– Akvarel – Birte Mølgård sep.
Aflyst

6×3 timer aften
– Abstrakt maleri – Lise Skriver Myrthue
nov. Aflyst

Hovedsagelig skal kurserne være for medlemmer.

Vi tjener ikke noget som kurserne kører nu over LOF.
Men vi får et dejligt input med inspiration disse fremmede deltagere giver. –og
måske nye medlemmer.

q
Gedeskægsfestens
arrangementer for Kunstnergruppen var en ren succes

Fernisering på Kunstudstilling torsdag, ikke
mange fremmødte. De kommer først alm. Åbningsdage. Udstillingen blev lidt
kompakt, – for lidt afveksling og for tæt – og de spanske vægge var for store….

Torvedag fredag med Kunst på Torvet – kan vi
lave til fast del. Men om det skal være med den del: – Kendte maler malerier
– eller vi hvert år finder på noget
andet/nyt, – må vi have forslag om så vi
har noget at gå ud fra.

Tegnekonkurrence lørdag var en ren succes og
kan blive fast del. Vi skal have fundet et sted og lavet forhåndsaftaler om at
kunne udstille alle tegningerne efter byfesten for børnenes skyld.

Vi skal have programmet færdigt til torsdag da er der
møde i Samvirkende foreninger og det store program skal gøres færdigt

q Åbent Atelier

Tove og Annelise og Mona var primusmotorer! Ved et
åbent atelier-arrangement i dec- ember med stor succes.

Fremover kan vi sagtens holde udstillinger/åbent
atelier flere gange om året bare vi annoncerer det godt på hjemmesider, pr mail
eller opslag osv.

q
Fordele for
medlemmer.

1.
10% på
kunstnerartikler i 3 forretninger: Madonna-Art Aalestrup, Thuesen, Viborg og
PlusOffice mod forevisning af medlemskort til Gedsted Kunstnergruppe.

2.
Der indkøbes
Galleria Acrylfarver til brug i Atelieret og til Kurser her for medlemmer.

3.
Kontingent kan nu
indbetales via netbank til vores konto i SPAR NORD

q
Nye tiltag

Der har været forespørgsler på om vi ikke kunne lave
udsmykning i byen….

Vi har diskuteret 2 forslag.

1.
udsmykning
ved indgangen til anlægget ved Hallen

Vi er lang
fremme med ideer til dette. – en flot enkel eller to-delt stander i beton der
beklædes med mosaikker, ( – af gammelt porcelæn) evt. i symboler for
aktiviteter i Hallen

Der er taget kontakt til kommunen gennem den nye
Beboerforening ( Doris Lauridsen). Og de er velvilligt indstillet.

Vi skal tage stilling til om det kan være en aktivitet
til Gedeskægsfesten. .At smadre porcelæn?? Lade byens beboere medvirke

2.
udsmykning
af Medborgerhuset. – med en frise


men så skal vi
også lige huske at vi er en flok amatører og hvad tør vi og hvad kan vi?!


Vi er ikke
kommet længere…….

Sonja Feldt Pedersen