Stiftende
Generalforsamling i Gedsted Kunstnergruppe

d. 14/3- 2006

Til stede var Sonja Mørch, Margit Pedersen, Lene Bertelsen,
Niels Heebøll, Bent Clausen, Poul Spanggård, Malene Petersen, Erna Porskjær.

Vi diskuterede hvad foreningens navn skulle hedde, blev
enige om : Kunstnergruppen i Gedsted.

I gennemgik og godkendte foreningens vedtægter.

Kontingentet blev fastsat til: 200 kr. årligt for aktive
medlemmer

50 kr. for passive
medlemmer/støttemedlemmer

Valg til bestyrelse:
Formand: Sonja Mørch
Næstform.: Erna Porskjær
Kasserer: Margit Horn
Menig: Poul Spanggård
Lene Bertelsen

Som revisor valgtes: Niels Heebøll

Suppleanter: Bent
Clausen og Malene Petersen

Man vedtog at holde åben maleraften tirsdage mellem kl. 18
og 22.
Bent Clausen vil forhandle belysning med Hessellund.

Der afholdes reception den 21/4 kl. 15.30 Traktement:
champagne og ost.

ref.: Erna.