Generalforsamling
d. 24/02 – 2009

Der var mødt 11 af foreningens medlemmer

Jane blev valgt til dirigent.

Sonja berettede om de mange aktiviteter i foreningen i årets løb. Beretning vedlagt.

Regnskab ved Jane, kassebeholdningen ved årets slutning: 7053,86 kr. Regnskab vedlagt.

Der var ikke indkommet forslag, så vi drøftede ideer til kommende kurser, der var ønske om croquis tegning, ønske om igen at lave kurser i acrylmaling med Eva Jessen, der var forslag om evt. akvarel kursus, så bestyrelsen har ideer at arbejde videre med.

Der var stemning for igen i år at arrangere en udflugt, der var forskellige
forslag, bl.a.: Gaio i Randers
Jættestuen på Fur
Kunst uden rammer i Nibe
Galleri i Bryrup

Så der er noget at arbejde med.

Vi vil igen i lave udstilling i forbindelse med Byfesten, vi ved ikke på nuv. tidspunkt hvor det bliver. Vi vil også i år forsøge at få andet med foruden billeder, forslag om at kontakte texxtilformgiver Else Kirchen ( sonja har brochurer ) vi vil kontakte keramiker Mølgård fra Kunst uden grænser i Nibe.

Vi vedtog at næste års kontingent fortsæøtter uændret.

På valg var Sonja og Jane, de fortsætter – tak for det. Tove Hansen var suppleant, hun ønskede ikke genvalg, valgt blev Anne Lise, Ulbjerg.

Tilbud / opfordring fra Annette i Hvalpsund om at være med til at male ved Byfesten i Hvalpsund, vi får besked senere om dato osv.

Erna sakal tale med evt. forhandle om priser på maling med Kunstkompagniet i Års.

Ref. Erna

Beretning om 2008

Vores vedtægter giver
megen hovedbrud på den måde de holder os til ilden for at indfri dem. Men jeg
er glad for at give beretning i år da vi har haft et godt år med mange gode
aktiviteter og efterhånden lever op til vedtægterne.

KURSER: ikke alle
planlagte kurser blev gennemført. Hvis det ikke er helt klarlagt hvad det er
der ønskes og hvad der vil ydes og betales for et kursus inden det udbydes,
ender det med at gå i vasken. Sådan gik det med et weekend kursus med acryl
maleri. Vejleder Gudrun Elisabeth Kjær

Det der gik godt var
kursus med Eva Jessen, Abstrakt maleri, to korte forløb a’ 3 x 3 lektioner.
Endda med elever på venteliste.

”Kunstskole for børn”
er startet med 12 elever. Vi søgte Børne- og kulturforvaltningen om tilskud til
udgifterne. Vi blev henvist til det nye i Region Nord: Kulturskolen, hvor vi
kunne oprette et semester på 12 gange til 1068 kr. pr elev, og vejledere ansat
som timelærere. Vi valgte at køre vores eget 5 x 2 timer til 200kr pr elev og
vejledere på frivillig basis. Så ser vi tiden an om det kan ”bære” eller der
skal mere til.

FOREDRAG: I foråret
lagde vi ud med et foredrag af Felix Pedersen

Hvad
er kunst

Hvad indgår i et kunstværk

Hvad
kan kunst bruges til

Hvorfor
ser kunst ud som den gør

Her var det rart at se der var mødt nogen op også uden for
vores egen lille kreds. Det var en dejlig aften hvor Poul var den der tog imod
og styrede aftenen og det vellykket. Alle andre medlemmer hjalp selvfølgelig
som vi plejer når der er arrangementer.

UDFLUGT: En flok på 12
eventyrlystne medlemmer aktive som passive drog af sted til Kirsten Kjær’s
Museum med frokostkurven pakket. Vi så filmen om Kirsten Kjær og startede på at
se hendes portrætter. Som bekendt er de meget følelsesladede så det krævede en
pause efter et stykke tid i dette specielle univers. En frokost pause – vi
havde hver en ret med og drikkevarer. Kun en enkelt flaske vin. Det var jo
kunsten vi skulle nyde!

UDSTILLING I
MISSIONSHUSET —GEDESKÆG

10 ÅRS JUBILÆUM: Vi
havde i forvejen en masse ideer om hvordan det skulle fejres udadtil for
indtjenings skyld, men det blev ved en god udstilling og flot åbningstale ved
Erik Kragelund.

Og det lader til vi
fortsætter med udstillingen, det stemmer vi om her i aften.

UDSMYKNING: Til et
medlemsmøde havde vi besøg af Doris Lauritsen og Niels Heebøll for at undersøge
muligheder for udsmykning og tilskud. Det er stadig uvist men også stadig
undervejs og er uddelegeret til medlemmer der ønskede at engagere sig…..

MALERAFTENERNE: Der
dukker mange op efterhånden. Nogle maler seriøst, nogle snakker seriøst! Der er
også nogle der maler på andre tider deroppe, så vi mangler stadig nøgle til
udlån. Enkelte vil gerne male i weekenderne også.

MEDLEMSTILSLUTNING:
Lige nu er vi 18 medlemmer og 9 passive,
2 husstande = 4 personer. Passive
medlemmer bliver inviteret med på udflugter.

I debatten herefter vil jeg stærkt opfordre til at komme med
kommentarer til årets planlægning og ønsker virkelig at høre om nye ting vi kan
foretage os sammen her i år 2009.

Og så må jeg beklage at
jeg har sat Mona på valg. Det er hun ikke.

Sonja Feldt