Aktive medlemmer 300 kr. pr år.

Støtte medlemmer 50 kr. pr. år Husstand 100 kr. pr. år

HUSK – den nye måde at indbetale kontingent, over
netbank, direkte i SPAR NORD banken
inden generalforsamlingen.

Reg.nr:9817 Konto nr. 4567 140 798 – navn og kontingent år opgives

( – eller til
kassereren ved generalforsamlingen -)