Generalforsamling

16/02 2010

Der var mødt ni af
foreningens medlemmer.

Pk. 1 Anette Jensen blev
valgt til dirigent.

Pk.2 Beretning og debat om
foreningens arbejde ved formand Sonja.

Ang.
Kursus/udflugten til Fur som blev aflyst på gr. Af manglende tilslutning
talte vi om at forsøge at annoncere gennem Lof.

Ang.kunstskolen for børn har kommunens
kulturskole henvendt sig.Er interesseret i samarbejde Sonja vil kontakte dem og
drøfte dette nærmere.

Ang. Tidl. Henvendelse fra
vennepunktet om at være med i styregruppen ,der var forskellige meninger om
dette, enighed om at den nye bestyrelse skal tage stilling.

Ekstra orientering fra Sonja om at
fremtidige kontakter/beretning lægges på computeren.Kunstgruppens hjemmeside
kan læses af medlemmerne.

Pk.3
Regnskabet blev godkendt ,dog med ønske om udspecificering af de
forskellige konteringer. Beholdning pr. 31-12-09 er kr. 12342,79.

Pk.4 Ingen indkomne forslag.

Pk.5 Budget for kommende år,
samt fastsættelse af kontingent.Der var diskussion om kontingentet forslag om
at forhøje ,kom til afstemning ,resultatet blev uændret 200kr.

Ang. Om fastsættelse af beløb til
forarbelde til skulptur ,var der enighed om at der måtte bruges et beløb på op
til 1000kr.

Pk. 6Valg til bestyrelsen

Poul Spanggård og Mona Damm blev
genvalgt,Erna Porskjær ønskede ikke genvalg nyvalgt blev Anette Jensen,tillykke
til hende!

PK. 7 Der blev snakket om
forslag til fremtidige kurser bl. andet akvarelkursus gentagelse af acrylkursus
måske over længere tid.

Der blev også snakket udflugt
,der var flere forslag BL. a. Dronninglund kunstcenter ,Galleri Rødhusgården,
Bovbjerg fyr ,Gimsinghoved, Silkeborg bad samt måske en lille tur til Paris.

Referent Erna

……………………………..

BERETNING OM 2009

Erfaringen siger nu at det første
halvår minder meget om fast arbejde.

Først lægger vi en plan. Det er
sjovt. Så uddelegeres opgaverne for at lette arbejdspres på den enkelte. Det er
vældig sjovt.
Men så kommer tålmodigheds-arbejdet med at vente på aftaler bliver lavet og
afleveret så folderen kan laves og kopieres og uddeles inden arrangementerne er
overstået ……….. og jeg arbejder stadig på at finde en kvindelig model til
croquis her i marts 2010 –kan I
hjælpe..?
Målet er nået når bare nogen af vores kurser og aftaler bliver en succes.

Vores kurser når de bliver
gennemført er så flot fuldtegnet at bliver der et ind imellem der er knap så
mange tilmeldte, lister LOF-Vesthimmerland det igennem alligevel. Vi har fået
et lille undseligt bidrag til slid på materialer forhandlet hjem pr. elev.

Nu er det sådan at jeg ikke behøver
remse alle kurser og udflugter op. Alle må gerne gå ind selv på www.gedstedkunstforening.dk og blive inspireret og følge med.

Vores acryl malerkurser er mest
eftertragtet. Måske er det også noget med annoncering. De kommer i LOF-vesthimmerlands
annoncer og folder og kommer derved længere ud.

Akvarel på Fur week-end turen med
ledsager – var ”kun” på vores hjemmeside. En rigtig god og spændende tur med
undervisning fra Jættestuen. Billig overnatning i hytter på campingplads. Kan
være det var upraktisk at lægge turen på FUR- Bryghus lige inden vi skulle
hjem? Men der manglede tilmeldinger…………….

Alle tiders aften var det hos Ninni
Lohdal Gjessing da vi besøgte hende i hendes atelier i Ranum. Hun fortalte om sin vej til maleriet og det
at ville det.
Der blev budt på kaffe og hjemmebag, men det Ninni sagde, var så spændende at
kaffe og at sidde ned, næsten blev glemt – og så skulle vi bryde op, uden
videre var aftenen gået.

Kunstskolen er en succes, det kan
jeg sige uden at blive flov over at rose os selv. Vi kontaktede Vesthimmerlands
Kommune for at få assistance økonomisk, men kunne blive optaget i Kulturskolen.
Vi kørte vores eget løb og nu kontakter De os for at få et samarbejde i gang da
De kan se det fungerer godt hos os. Vi mødes med dem og ser hvad der sker.
Den hedder kunstskole fordi det er mere end billeder der produceres.

Der bliver kunstskole igen dog har
vi ikke helt bestemt hvornår på året.

Der kom et brev fra Vennepunkt, Erik
Kragelund, om at komme og være en del af styregruppen. Der var frustration
efter dette tilbud, stemmer både for og imod. Det skulle op på møde til
flertalsbeslutning på demokratisk vis.
Frustrationen var min må jeg tilstå. Jeg ved hvor arbejdsbyrden havner her i
foreningen og jeg havde ikke mod på mere. Så jeg takkede nej til Kragelund på
forhånd.
Om det var misbrug af magt må stå til medlemmerne at afgøre og i så fald kan
tilbuddet nok tages op.

Som sagt er der meget her i vinter
og forår at lave i kunstens verden..
Allerede nu må vi også tænke i Sommer-udstillings-baner. Efterhånden kommer der
spontane forespørgsler fra kunstnere, der har hørt om os.
Sidste års udstilling havde mange besøgende, flest fredag i forbindelse med
Torvedag. Udstillere var vore egne medlemmer samt Gruppen Nordlyset. Derudover
var inviteret kunstnere med glas, papir, uld, skulptur.
Igen kig ind på hjemmesiden og se hvem og hvordan.
Missionshuset er jo som bekendt blevet solgt. Det er bestemt af bestyrelsen at
vi fremover udstiller i Medborgerhuset.. Der har vi fået udstillings væggene
opmagasineret i salen, så de ikke skal slæbes op og ned fra kælderen. Det
kræver et muskelbundt -der siger spar to- for at gøre det. Og hvor finder man
lige det?

Vi søgte Gedsted Spare-og
lånekasse’s fond for beløb til at male i salen og gøre den udstillingsegnet i
samråd med Medborgerhusets formand Emil Bernhard og Doris Lauritzen,
Beboerforeningen. Har aldrig fået svar så jeg går ud fra det var afslag.
RegionNord har en pulje hvor der kan søges til kunstneriske aktiviteter. Vi
søgte til vores projekt ”skulptur i
anlægget” med støtte fra
Beboerforeningen, men fik svar tilbage at det ikke ville give gavne Regionen,
at der stod en skulptur her!

Vores atelier er lidt lille når vi
opmagasinerer producerede malerier her. Der er mulighed for at sætte påbegyndte
og færdige malerier i udestuen på altanen – Emil Bernhards ide. Der er også
kommet lys derude. Vær opmærksom på det tændes i skabet lige frem, i
billardstuen!

For at gøre lidt reklame for den
enkelte i gruppen eller for os som gruppe, så brug reklamen, der kan fås på
hjemmesiden med at annoncere der med omtale og opslag. Send oplysninger til mig
og jeg oploader det på hjemmesiden.

Der er kommet en ny funktion på www.gedstedkunstforening.dk
med referater
og orientering.
Her fås oplysning om
møder og kontingent osv. Kun medlemmer
får login med adgangskode.
Det betyder også, at det er her referater kan læses – ikke i private mails
eller med brev.

Der er ingen indkomne forslag men
lad os få en snak om hvilke ønsker der er for 2010 – kun fantasien sætter
grænser.

Sonja Feldt Pedersen
formand