Blog Image

Referater - Orientering

Gedsted Kunstforening's BLOG

01 – 03 – 2010

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:48:29

Bestyrelsesmøde

1 – 3 – 2010

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  efter generalforsamling
 2. møde med samvirkende foreninger
  11.marts – finde rep.
 3. generalforsamling i
  Medborgerhuset 1.marts – finde rep.
 4. Annoncering af kurser osv. –
  Lof – kirkebladet – Vesthimmerlandsavis
 5. Afgøre hvilke kurser, foredrag
  og ture vi skal have
 6. leggatuddeling SPARNORD
  (annonce i avisen) – skal vi søge – og til hvad specifikt
 7. Vennepunkt, hvad er gruppens
  standpunkt
 8. Afsked med Erna, der var
  initiativtager til Kunstudstillingen for 11 år siden

………………………………………..

1.
Anette der blev nyvalgt træder ind som
næstformand og øvrige beholder ”gamle” poster.

2.
Jane tager til møde med De samvirkende til
Gedeskægs planlægning.

a.
Af
arrangementer har vi udstillingen, der forløber over 4 dage. Aktivitet for børn
på torvedagen: Workshop med skulptur/kostume oppe i atelieret

b.
Vores revisor Niels Heebøll kommenterede at vi
nok havde penge nok til også at skyde kapital ind til startbeløb for
festlighedernes planlægning. Bliver det foreslået af komiteen har Jane mandat
til at sige ja. Og det er 2000 kr der bliver indbetalt , men bliver
tilbagebetalt efter festen hvis der er overskud. Vi har i flere år fået del i overskudet uden
indskud.

3.
Ved Generalforsamling i Medborgerhuset,hvor Mona , Erna og Sonja deltog, blev det
foreslået at kunstnergruppen kunne hænge billeder op i Bog-cafeen. Først efter
samråd med Lokalhistorisk forening, der indtil nu har haft hævd på ophængning
af gamle fotos.

Der skal over for evt. kunstnere der hænger
op gøres opmærksom at det ikke er for låste døre. Men da alt andet bliver
behandlet godt til hverdag hvorfor så ikke også malerier?

Vi fik ”grønt lys” til at male i Salen!
Medborgerhuset betaler malingen. Lad junletrommerne lyde om arbejdskraft… først
vil Emil Bernhard tale med Dartklubbens medlemmer og foretagendet og om valg af
farver og junglen skal blive eller males over.

EVT. ansøge Punkt om tilskud til skinner og
kroge til huset for at gøre det nemmere også til udstillingen.

4.
Kun foredrag o.l. der skal udbydes offentligt skal
annonceres i Pressen.

5.
Foredrag planlægges om Frida Kahloo eller Edward Munch i April . Der søges om
tilskud fra Lokal Kulturråd.

a.
Kurser er under planlægning og uddelegeret
sådan:

b.
Croquis i marts med kvindelig model. Gebyr for 2
1/2time 450 kr. incl. Kørsel. Det bliver tirsdage da Lissen kun kan de dage. Har kontakt med mandlige modeller, hvis det ønskes. Hver deltager betaler 25 pr gang og
foreningen betaler resten. Sonja aftaler .

c.
Akvarel: Anette Jensen forestår vejledningen 6 onsdage 8-9 til 13-10. 40 kr pr gang. Pr
deltager. Der anskaffes masonitplader i passende mal til akvarel deltagerne
skaffer selv øvrige materialer. Første gang kan enkelte ark købes så
information kan gives om køb første aften. Der mailes information om kurset til
medlemmer og passive medlemmer.

d.
Tilmelding til Anette

e.
Der var enighed om vi ikke ville binde os til en
fast aftale med Lise Skriver Myrtue om kursus løbende over flere år. I stedet
vil Poul prøve at kontakte Felix Pedersen om han vil undervise under LOF evt.
med ekstra betaling. Det bliver til april 2011. Poul aftaler.

f.
Maledag i Rosenparken. Vi mødes d. 15 august, en
skøn sommerdag med staffeli under armen eller tegneblok. Poul står naturligvis for arrangement og der
kommer orientering senere, Følg med i kalenderen her på Sitet.

g.
Sommerudflugten d. 5 juni går ikke til kongens
have! Men royalt er det.. Vi skal besøge Skovgårds Museum i Viborg og se Dr.
Margrethe II – et livsværk. Nyde en
forfriskning i Museumshaven, måske madkurv, vi ser an…

h.
Mange ønskede at komme til AROS, så det ser vi
nærmere på til november. Jane undersøger hvilke kunstnere der udstiller.
Hvordan arrangementet skal forløbe kommer senere på kalenderen.

i.
Sommerudstilling er jo sikker også i år, men vi
planlægger senere. Der sendes indbydelse til alle medlemmer for at opfordre til
at tilmelde sig med nye værker.

j.
Kunstskolen kører igen til april efter påsken. Der
skal være tilmelding til Jane. Vi holder planlægningsmøde d. 8-3 Anette
inviteres med , for at få det på flere
hænder. Vi er inviteret til Løgstør efter påske til et dag eller eftermiddags møde om et
samarbejde med den kommunale kulturskole. Vi skal selv finde datoer.

6.
Der søges
ikke hos SPAR NORD.

7.
Der ændres ikke holdning, så vi bliver ikke en del af styregruppen for Vennepunkt.

8.
Erna bliver inviteret til at være standby ved
planlægning og udførelse af Udstillingen.
Og må nyde en flaske vin fra os, som tak for tro tjeneste over 10 år.

Ref.: Sonja04 – 08 – 09

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:34:08

Gedsted Kunstforening, Bestyrelsesmøde 4.8.09

1) referatet
godkendt

2) Sommerudstillingen
i medborgerhuset: Folk er kommet med positive tilkendegivelser.

Vi fik en god arbejdsgang med at
stille vægge op og næste år bliver det nemmere at stille op, da vi har fået lov
til at opmagasinere væggene i udstillingslokalet. Den øverste etage i
medborgerhuset kan ikke bruges af handicappede. Vi vil stille forslag om at
huset søger fonde til anskaffelse af lift/elevator (evt erstatte madelevatoren)
Der mangler desuden cykelstativ til brugerne (bla juniorklubben)

Der er kommet nyt lys op i
køkkenet Doneret af Hessellund, sat op af Sonja og Jens

Missionshuset er solgt til (endnu
ukendt) dame fra Gedsted, så vi regner ikke med at komme til at udstille der
igen.

3) Ninni Gjessing var optaget
2.9. Datoen for arrangementet er flyttet til 3.9. afgang fra torvet 18.3. Sonja sender mail til
medlemmer.

Akvarel på Fur fre/lør 11/12. 9.
Underviseren skal have 300kr i timen. Vores forslag er at lægge timerne fre 16
– 21 og lør 9 – 11 og igen 14 – 17 evt med udflugt til bryghuset i pausen.

Campingpladsen har hytter til
leje og evt rum vi kan male i. Poul finder ud af pris herpå i denne uge, så der
snarest kan mailes til aktive passive medlemmer og laves nyhedsbrev på nettet
og til brugsen og torvet.

Randersudflugten aflyses. Måske
vil maj være et bedre tidspunkt.

Kunstskole for børn skal
planlægges. Mona Sonja og Jane mødes Tirsdag aften.

4) Kunstforeningen kan få en
stand til julemessen næste år hvor vi informerer deler

foldere ud og tegner
medlemskaber. Enkelte medlemmer opfordres til selv at få en stand og sælge
malerier m.m.

Der er almindelig stemning for at
1 medlems møde. Generalforsamlingen , er nok. Referat herfra sendes til aktive
medlemmer.

5) Fremover lader vi blanketter/
kvitteringer sidde i hæftet i nummerorden, så vi er sikre på ingen bliver væk.

Nye medlemmer får vedtægter og
medlemslister tilsendt (mail)

6) Sonja er i gang med at forsøge at få os med i
turistbrochurer. Poul vil tage en lille brochure om vesthimmerlands kunstnere
og kunsthåndværkere med til hende.

Der kommer en hjertestarter i
medborgerhuset. Der vil blive afholdt kursus så så mange af husets brugere som
muligt vil kunne anvende den.

I vil gerne have en repræsentant
med på næste generalforsamling i medborgerhuset og fremføre foreslag til maling
af salens loft, cykelstativer, handicapvenlighed …og flere nøgler.

Bestyrelsen planlægger ekskursion
onsdag 12.8. til skive for at få inspiration til skulpturer.

ref. Sonja20 -04 – 2009

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:30:41

Bestyrelsesmøde

20 april 2009

Poul – Erna – Jane – Mona – Sonja

1. Konstituering efter valg på
generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig ved at alle beholder samme
post .

2. Endelig valg af kurser og
undervisere.


efter forslagene fra generalforsamlingen er type og tid
ca fastlagt.


croquis tegning …19 – 21 feb/marts 2009 Mona står for kontakt til model .uden LOF regi


acryl maling med Eva Jessen. .Eva J takker nej.
Sonja finder anden underviser. 3×3
nov..jan.


akvarel ……Poul arrangerer weekendtur til Fur Jættestuen
sept.


Kunstskolen.. 2 hold i uge 39-40-41-43-44 torsdage kl. 16-18

3
Udflugten


Jættestuen på Fur


Galleri Gaio Randers Mona kontakter Britt Lundby sætter et
program sammen. for medl + passive medl. Kør sammen


Kunst uden rammer i Nibe


Galleri Bryrup

4
Udstillingen til Gedeskæg


Kunstudvalg……som det plejer ………alle hjælper til


Hvor …Erna undersøger
Missionshus eller Medborgerhus


Udstillere…Kursister og medlemmer evt. annonce

5
Regler i Atelieret


Rengøring
Sonja og Erna tager rengøringen 2. uge (hver 1 gang om måneden)


Opbevaring af
kunstværker …….Sonja spørger Emil om muligheder

Ref. Sonja02-12-2008

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:27:13

Bestyrelsesmøde

02-12-2008

Kl. 19.00 i Medborgerhuset.

Fremmødte: Erna, Jane, Mona og Sonja

Fraværende: Poul

Emner:

Jeg har Fået
invitation fra Vennepunktet med ønske om at Kunstforeningen bliver integreret i
styregruppen fra september 2009

(vedlagt invitationen fra Erik Kragelund)

det vil jeg gerne drøfte godt igennem med jer.

Det giver et gevaldigt skulderklap til vores lille forening
.

Lad os mødes og diskutere.

———————————————————————————————————————-

Referat fra mødet.

Vi prøvede at opstille fordele og ulemper ved at deltage i
styregruppen.

Fordele.

 1. Nu
  har vi været med i arrangement omkring Gedeskægsfesten i 10 år. Fordelene ved det
  har været sommerudstillingen, -udgifter betalt af Gedeskægskomiteen
  og tildelt overskud flere
  gange.
 2. Atelieret
  i Medborgerhuset kom på tale (Søren P Johansen) ved en af udstillingerne,
  hvor vi måtte sande vi ikke kunne samle penge til køb og drift af Det
  gamle Missionshus.

Ulemper.

a. Det
var lidt svært at se mulighederne her. Vi er i forvejen en lille gruppe spredt
uden for byen også, så logikken med at
være med i et lokalt råd er ikke indlysende.

b. Vi
må regne med at skulle bruge en del tid og opmærksomhed på VennePunktets
arrangementer. I forvejen har vi arbejde med : kurser, kunstskole , kommende
udsmykning, udflugter, film, foredrag og Vi skal jo
male…….!

Konklusionen blev at vi gerne vil deltage som observatører
og så sætter vi det på som punkt til generalforsamlingen til januar 2009, og
tager det derfra.

Ref.

Sonja

Med venlig hilsen

Sonja08-09-08

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:25:49

Bestyrelsesmøde 08-09-08

Fremmødte:

Poul Spanggård – Mona Damm – Jane Bonnerup – Sonja Feldt
Pedersen

Punkter
der blev drøftet:

1. Kunstudvalget: Erna og Sonja

Efter 10 år med ansvaret for planlægning kunne jeg for min
del tænke mig lidt aflastning. Det kastes nu ud til eftertanke, så ser vi hvad
der sker. Udstillingen skal vare ved

2. Udflugt til Kirsten Kjærs
Museum.

Vi besluttede at turen skal finde sted 27-09-08 med afgang
kl. 10.00 fra Torvet.

Det
bliver for medlemmer – passive som aktive. Tilmelding 22-09-09. Pris: 50kr.

Der
bliver arrangeret kør sammen. Hver medbringer ret til sammenskudsfrokost.

Invitation
med mail eller brev, samt Nyhedsbrev på hjemmesiden.

3. Kunstskole for børn .

5 gange 16.30-18.00
pris 200kr. , materialer giver Kunstforeningen. Der males på karton.
Hvis der ønskes lærred er det til egen betaling. Vejledning gives af Mona, Jane
og Sonja, der ikke modtager betaling.

4.
Møde i Samvirkende Foreninger 25-09-08

Erna, Mona og evt Jane møder op.

5.
Skulptur / Udsmykning ved Anlægget.

Vi besluttede at alle medlemmer kan lave et oplæg hver
især.

Der vil så blive et
Visionsmøde – Udvælgelse, hvor Doris Lauridsen fra Beboerforeningen kan være
til stede og give orientering om hvad Vesthimmerlands Kommune ønsker,
henholdsvis vil yde af tilskud. Desuden skal jeg høre nærmere hos Erik, der vil
sponsorere beton om hvor meget han har mulighed for at ændre på formene. Der
vil blive kaldt ind til et medlemsmøde.

Ref.: Sonja25 – 03 – 2008

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 18:23:29

Bestyrelsesmøde d. 25
– 03 – 2008 hos Sonja

Til stede var Poul
Spanggård, Mona Damm, Sonja Feldt og Erna Porskjær

1.
Gedeskægsfesten fra 19/06 – 22/06

a.
Vi satser
på at kunne leje missionshuset, Erna spørger Ole andersen.

2.
Udstillere

a.
Sonja spørger medlemme samt tidl. Kursusdeltagereom
at udstille – vi skal have tilbagemeldinger inden 1/5. Vi spørger Felix
Pedersen om han evt. vil være med. Har lovning på silketørklæder fra Ålestrupgruppen
ved Ruth Adsersen. Forventer glas fra Karen Margrethe Larsen. Anette Jacobsen
samt flere om de vil udstille sten. Uklart men ønskeligt om vi kan finde keramike,
samt evt. en smykkemager.

3.
Angående foredragsaften med Felix Pedersen
aftalte vi at mødes på Torvet i vores lokale tirsdag d. ¼ og lave omtle og
annonce osv. . Poul taler med ham om evt. emne / titel på foredraget.

4.
Diskussion om kunstkalenderen, Poul havde nogle
eksemplarer med – han vil undersøgepriserpå at få lavet kopier i
ungdomsklubben. Vi var nok mest stemt for at droppe projektet, tror ikke på der
kan blive solgt ret mange, men vi tager stilling senere.

5.
Forslag til kursusprogram til folderen.

a.
Gudrun Elisabeth Kjær Løgstær – evt.
weekendkursus i september/oktober

b.
Eva Jessen 3 gange i november samt 3 gange i
jan/feb.

c.
Sonja undersøger

6.
Ang. Udsmykning i byen – vi aftaler en dag hvor
vi kan se på betonblokke hos cementstøberen . derefter kan der laves skitse til
portene ved hallen.

Ref. Erna Gedsted d. 26-0317 – 01 – 08

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:57:47

Bestyrelsesmøde

på Torvet 17 – 01 –
08

Til stede Sonja,
Poul, Lene, Jane og Erna.

1.
Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

a.
26 – 02 – 08

b.
På valg: Erna Porskjær, Poul Spanggård, Lene
Bertelsen.

c.
Bent Clausen er udtrådt af foreningen, derfor
skal der vælges en suppleant.

2.
Orientering til medlemmerne om betaling af
kontingent.

a.
Sonja’s skrivelse til medlemmerne ang. Betaling
af kontingent blev godkendt.

3.
Udstillingens 10 års Jubilæum

a.
Skal markeres – forslag ønskes ved
generalforsamlingen.

4.
Der skal laves en ny folder. Hvad skal vi have
af kurser og udflugter ?

a.
Eva Jessen

b.
Forslag – foredrag med evt. Felix Pedersen

c.
Evt. lave kalender med malerier fra egnen –
lanceres som postkort til udstillingen.

d.
Evt. udflugt til andre grupper: Rammen i Nibe –
Eva Jessen

e.
Foredrag af Jane Bonnerup om Nolde

Ref. Erna15 – 05 – 2007

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:56:31

Bestyrelsesmøde

15 – 05 – 2007

 1. Gedeskægsfesten
 2. Valg af kasserer
 3. Fonde………………………………………..

1)
Gedeskægsfesten.

a)
Udstilling holdes i missionshuset – Erna
aftaler.

b)
Onsdag hænge op kl. 16.00-18.00

c)
Udstillere: medlemmer, kursister og undervisere.

d)
Åbningstale: Erik Kragelund ( Niels Heebøll)
Erna aftaler.

e)
Traktement: vin, snacks /engangskrus

f)
Fernisering kl. 16.00-18.00 torsdag.

g)
Torvedag fredag .

(1)
Kendte maler : Pia Nielsen – Kåre Egholm –
Mogens Kristensen – Poul vejleder.

(2)
Kunstnere på Torvet –
åbent atelier , medlemmer maler ( billeder hænges op tirsdag kl.19.00)

h)
Lørdag

(1)
Tegnekonkurrence kl. 11.00-15.00 (Anette og Tove )

(2)
Borde og stole fra hallen /
papir og farver. (Tove spørger Peter)

(3)
Kl. 14.00 bedømmelse af Margit Høvring ( Sonja
spørger Margit)

i)
Søndag

(1)
Aktion kl. 16.15
( Kragelund og Heebøll)

(2)
Præmieuddeling kl. 16.15 ( Anette )

2)
Valg af kasserer

a)
Jane Bonnerup

3)
Fonde

a)
Afslag fra Nordea, SparNord, Kulturåd.

(1)
Opfordret til at søge igen fra kulturråd,
offentligt arrangement.

Forslag: foredrag i vennepunkt, udsmykning af byen eks. Vægmaleri: fra
fjorden, vægmaleri som frise på Torvet med historisk emne.

Ref. Sonja13-03-07

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:55:33

Bestyrelsesmøde

13-03-07

Jane , Erna,
Sonja – opfordret: Anette Jensen –
fraværende: Lene og Poul + suppleant Tove

Gedeskægsarrangement

1.
Kunstudstilling

a.
Udstillingssted: 1.prioritet er missionshuset 2.
er Medborgerhuset

b.
De samvirkende vil gerne have udstillingen op
til hallen for at tiltrække publikum til øvrige arrangement. Det skulle så være
i 2 mødelokaler.

i.
Peter er kontaktet og han skal bruge lokalerne
selv.

c.
Udstillere: kunstnergruppens egne medlemmer og
kursister fra det første år. Jeg har adresserne og tlf.nr. så der skal ringes
til den enkelte. Derudover vurderes der om der skal inviteres anden form for
kunst: keramik, glas, filt ect.

2.
Kunst på Torvet

a.
Fredag 22-05-07:
kl. 14-17.00

b.
Følge Anettes erfaring og ideer til kunst på
torvet

i.
Anette, Anne Lise, Poul, Mette, Tove, Jane og
Sonja maler på Torvet

ii.
Aftale med handelsstandsforeningen med stand. (
Sonja)

3.
Forslag til kendte maler på torvet: Søren P.,
Per Bisgård,John Jensen, Kåre Egholm, Jens Hove..

a.
Tema ( kun forslag ): samarbejdets kunst!

4.
Malerkonkurrence Lørdag 23-05-07 kl. 11-15.00
– for børn .

a.
aldersgrupper 2-4 og 5-8 og 8-12 og 12 – 15 år.

b.
Hvor?
Mødelokalet, Anettes telt? Aftale
med komiteen hvor vi kan være.

c.
Præmier 1-2-3 præmier til hver aldersgruppe.

d.
Erna spørger SparNord om gave.

5.
Søndag

a.
Konkurrencens vindere

b.
Auktion over Kendtes malerier.
…………………………………………………………………………………………………..

Folder

1.
Folder føres ajour når kurser osv. Er fastlagt

Medlemskort / dagsdato sedler for kontingent

1.
jeg laver medlemskort – aktiv og passiv for alrid
at have dem her oppe ved arrangementer og kunne tegne nye medlemmer.

6.
Opkrævning af kontingent: Erna og jeg deler
antal mdl. Og går rundt og opkræver.

7.
Fonde

a.
Jeg søger: Spar Nord, Nordea, Lokalt Kulturråd

8.
Udflugter arangerer vi når der er interesse for
det.

9.
Filmaften: Jane undersøger hvilke DVD’r der er
på biblioteket

10.
Kurser

a.
Jeg undersøger hos forskellige kunstnere og
prøver at lave års program – i folderen også

b.
Forslag: Eva Jessen 2 x aften for medlemmer –
Abstrakt maleri

c.
Weekend / sommer Birthe Kjærsgård – acryl maleri

d.
6 x aften 2008 forår Tatiane Verity – klassisk
tegning

e.
8 x aften Lise Skriver Myrthue – abstrakt maleri

Ref. Sonja01 – 08 – 2006

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:54:33

Bestyrelsesmøde

01 – 08 – 2006

Lene, Erna, Sonja fraværende Poul og Margit

1.
Siden sidst

2.
Maledage

3.
Rengøring

4.
persienner

5.
aktiviteter

………………………………………..

1)
Siden sidst.

a)
Margit trådt ud af bestyrelsen, Malene kaldt ind
som suppleant.

b)
Ole andersen foreslår at vi køber
Missionshuset!- eller lejer.

c)
Ikke betalt for leje af missionshuset til
udstillingen endnu.

d)
Antal besøgende på udstillingen ca 270 -300
personer.

2)
Maledage.

a)
Maledage
tirsdage 19-22 – turnusplan mailes.

3)
Rengøring

a)
Medborgerhusets bestyrelse har et krav med
gulvvask 1 gang pr. uge og vinduer 1 gang pr. måned.

b)
Bestyrelsen har bestemt at deltagerne om
tirsdagen sørger for gulvvask og pudse vinduer ( efter husets regler )når
maleriet er færdigt .

c)
Redskaber og rengøringsmidler er i rengøringsrummet.

4)
Persienner

a)
De er bestilt på Gedsted Byggemarked

5)
Aktiviteter

a)
Kurser for LOF og evt. kunstskole for børn

b)
Udstilling når der sker noget i byen – jul –
kulturaften – evt. julekort – maleri
– børn maler selv..

6)
Eventuelt

a)
Julefrokost

b)
Hver laver sin ret

Ref. Sonja23-05-06

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:53:06

Bestyrelsesmøde

23-05-06

1) Udstilling Gedeskæg d.22-25/06/06

2) Deltager: Lene Bertelsen, Erna,
Sonja, Poul, Afbud fra Margit.

a) Kunstudvalg.Erna, Malene, Ulla, Sonja

( Malene og Ulla meldte fra)

Gæsteudstillere, FOTO 10 stk. a’ 70×90
talsmænd: Ejnar Brandt, Robert Elkjær, Børge Børresen, Suss Larsen

Inviterede
gæsteudstillere: Eva Jesse, Tatiana,Gudrun Kjær, Annette Andersen, Susanne
Camille Petersen

GedstedKunstnergruppe

Velkomsttaler: Doris
Lauritsen – Gav gave, 2 bøger om kunst.

ref. Sonja18-04-06

Bestyrelsesmøder Posted on Sat, August 28, 2010 16:51:12

Bestyrelsesmøde

18-04-06

1) Reception i nyt atelier

Champagne –
cider – appelsinjuice

Snaks –frugt
– bananer, druer, pærer, orangestænger, staniol

Blomster,
(Karin)

Mødes alle
kl. 14.00 – handle og arrangere.

Champagne
til alle gæster

Velkomst
Sonja

Søren P.
(Heebøll)

SparNord,
overrække tilskud.

ViborgStiftFolkeblad
skriver artikel, selv tage fotos, sende mandag med tekst.

Fællesmaleri
70×90 /. 3 flag Plakat: Hurra, indvielse af atelier / Poul 60kr

Acrylmaling
– spandelåg / Sonja

25 stk
vedtægter + opslag Sonja

Udstilling:
Poul, Margit, Åse, Lene, Sonja – ophæng på fredag.

ref. Sonja