Bestyrelsesmøde

1 – 3 – 2010

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  efter generalforsamling
 2. møde med samvirkende foreninger
  11.marts – finde rep.
 3. generalforsamling i
  Medborgerhuset 1.marts – finde rep.
 4. Annoncering af kurser osv. –
  Lof – kirkebladet – Vesthimmerlandsavis
 5. Afgøre hvilke kurser, foredrag
  og ture vi skal have
 6. leggatuddeling SPARNORD
  (annonce i avisen) – skal vi søge – og til hvad specifikt
 7. Vennepunkt, hvad er gruppens
  standpunkt
 8. Afsked med Erna, der var
  initiativtager til Kunstudstillingen for 11 år siden

………………………………………..

1.
Anette der blev nyvalgt træder ind som
næstformand og øvrige beholder ”gamle” poster.

2.
Jane tager til møde med De samvirkende til
Gedeskægs planlægning.

a.
Af
arrangementer har vi udstillingen, der forløber over 4 dage. Aktivitet for børn
på torvedagen: Workshop med skulptur/kostume oppe i atelieret

b.
Vores revisor Niels Heebøll kommenterede at vi
nok havde penge nok til også at skyde kapital ind til startbeløb for
festlighedernes planlægning. Bliver det foreslået af komiteen har Jane mandat
til at sige ja. Og det er 2000 kr der bliver indbetalt , men bliver
tilbagebetalt efter festen hvis der er overskud. Vi har i flere år fået del i overskudet uden
indskud.

3.
Ved Generalforsamling i Medborgerhuset,hvor Mona , Erna og Sonja deltog, blev det
foreslået at kunstnergruppen kunne hænge billeder op i Bog-cafeen. Først efter
samråd med Lokalhistorisk forening, der indtil nu har haft hævd på ophængning
af gamle fotos.

Der skal over for evt. kunstnere der hænger
op gøres opmærksom at det ikke er for låste døre. Men da alt andet bliver
behandlet godt til hverdag hvorfor så ikke også malerier?

Vi fik ”grønt lys” til at male i Salen!
Medborgerhuset betaler malingen. Lad junletrommerne lyde om arbejdskraft… først
vil Emil Bernhard tale med Dartklubbens medlemmer og foretagendet og om valg af
farver og junglen skal blive eller males over.

EVT. ansøge Punkt om tilskud til skinner og
kroge til huset for at gøre det nemmere også til udstillingen.

4.
Kun foredrag o.l. der skal udbydes offentligt skal
annonceres i Pressen.

5.
Foredrag planlægges om Frida Kahloo eller Edward Munch i April . Der søges om
tilskud fra Lokal Kulturråd.

a.
Kurser er under planlægning og uddelegeret
sådan:

b.
Croquis i marts med kvindelig model. Gebyr for 2
1/2time 450 kr. incl. Kørsel. Det bliver tirsdage da Lissen kun kan de dage. Har kontakt med mandlige modeller, hvis det ønskes. Hver deltager betaler 25 pr gang og
foreningen betaler resten. Sonja aftaler .

c.
Akvarel: Anette Jensen forestår vejledningen 6 onsdage 8-9 til 13-10. 40 kr pr gang. Pr
deltager. Der anskaffes masonitplader i passende mal til akvarel deltagerne
skaffer selv øvrige materialer. Første gang kan enkelte ark købes så
information kan gives om køb første aften. Der mailes information om kurset til
medlemmer og passive medlemmer.

d.
Tilmelding til Anette

e.
Der var enighed om vi ikke ville binde os til en
fast aftale med Lise Skriver Myrtue om kursus løbende over flere år. I stedet
vil Poul prøve at kontakte Felix Pedersen om han vil undervise under LOF evt.
med ekstra betaling. Det bliver til april 2011. Poul aftaler.

f.
Maledag i Rosenparken. Vi mødes d. 15 august, en
skøn sommerdag med staffeli under armen eller tegneblok. Poul står naturligvis for arrangement og der
kommer orientering senere, Følg med i kalenderen her på Sitet.

g.
Sommerudflugten d. 5 juni går ikke til kongens
have! Men royalt er det.. Vi skal besøge Skovgårds Museum i Viborg og se Dr.
Margrethe II – et livsværk. Nyde en
forfriskning i Museumshaven, måske madkurv, vi ser an…

h.
Mange ønskede at komme til AROS, så det ser vi
nærmere på til november. Jane undersøger hvilke kunstnere der udstiller.
Hvordan arrangementet skal forløbe kommer senere på kalenderen.

i.
Sommerudstilling er jo sikker også i år, men vi
planlægger senere. Der sendes indbydelse til alle medlemmer for at opfordre til
at tilmelde sig med nye værker.

j.
Kunstskolen kører igen til april efter påsken. Der
skal være tilmelding til Jane. Vi holder planlægningsmøde d. 8-3 Anette
inviteres med , for at få det på flere
hænder. Vi er inviteret til Løgstør efter påske til et dag eller eftermiddags møde om et
samarbejde med den kommunale kulturskole. Vi skal selv finde datoer.

6.
Der søges
ikke hos SPAR NORD.

7.
Der ændres ikke holdning, så vi bliver ikke en del af styregruppen for Vennepunkt.

8.
Erna bliver inviteret til at være standby ved
planlægning og udførelse af Udstillingen.
Og må nyde en flaske vin fra os, som tak for tro tjeneste over 10 år.

Ref.: Sonja