Gedsted Kunstforening, Bestyrelsesmøde 4.8.09

1) referatet
godkendt

2) Sommerudstillingen
i medborgerhuset: Folk er kommet med positive tilkendegivelser.

Vi fik en god arbejdsgang med at
stille vægge op og næste år bliver det nemmere at stille op, da vi har fået lov
til at opmagasinere væggene i udstillingslokalet. Den øverste etage i
medborgerhuset kan ikke bruges af handicappede. Vi vil stille forslag om at
huset søger fonde til anskaffelse af lift/elevator (evt erstatte madelevatoren)
Der mangler desuden cykelstativ til brugerne (bla juniorklubben)

Der er kommet nyt lys op i
køkkenet Doneret af Hessellund, sat op af Sonja og Jens

Missionshuset er solgt til (endnu
ukendt) dame fra Gedsted, så vi regner ikke med at komme til at udstille der
igen.

3) Ninni Gjessing var optaget
2.9. Datoen for arrangementet er flyttet til 3.9. afgang fra torvet 18.3. Sonja sender mail til
medlemmer.

Akvarel på Fur fre/lør 11/12. 9.
Underviseren skal have 300kr i timen. Vores forslag er at lægge timerne fre 16
– 21 og lør 9 – 11 og igen 14 – 17 evt med udflugt til bryghuset i pausen.

Campingpladsen har hytter til
leje og evt rum vi kan male i. Poul finder ud af pris herpå i denne uge, så der
snarest kan mailes til aktive passive medlemmer og laves nyhedsbrev på nettet
og til brugsen og torvet.

Randersudflugten aflyses. Måske
vil maj være et bedre tidspunkt.

Kunstskole for børn skal
planlægges. Mona Sonja og Jane mødes Tirsdag aften.

4) Kunstforeningen kan få en
stand til julemessen næste år hvor vi informerer deler

foldere ud og tegner
medlemskaber. Enkelte medlemmer opfordres til selv at få en stand og sælge
malerier m.m.

Der er almindelig stemning for at
1 medlems møde. Generalforsamlingen , er nok. Referat herfra sendes til aktive
medlemmer.

5) Fremover lader vi blanketter/
kvitteringer sidde i hæftet i nummerorden, så vi er sikre på ingen bliver væk.

Nye medlemmer får vedtægter og
medlemslister tilsendt (mail)

6) Sonja er i gang med at forsøge at få os med i
turistbrochurer. Poul vil tage en lille brochure om vesthimmerlands kunstnere
og kunsthåndværkere med til hende.

Der kommer en hjertestarter i
medborgerhuset. Der vil blive afholdt kursus så så mange af husets brugere som
muligt vil kunne anvende den.

I vil gerne have en repræsentant
med på næste generalforsamling i medborgerhuset og fremføre foreslag til maling
af salens loft, cykelstativer, handicapvenlighed …og flere nøgler.

Bestyrelsen planlægger ekskursion
onsdag 12.8. til skive for at få inspiration til skulpturer.

ref. Sonja