Bestyrelsesmøde 08-09-08

Fremmødte:

Poul Spanggård – Mona Damm – Jane Bonnerup – Sonja Feldt
Pedersen

Punkter
der blev drøftet:

1. Kunstudvalget: Erna og Sonja

Efter 10 år med ansvaret for planlægning kunne jeg for min
del tænke mig lidt aflastning. Det kastes nu ud til eftertanke, så ser vi hvad
der sker. Udstillingen skal vare ved

2. Udflugt til Kirsten Kjærs
Museum.

Vi besluttede at turen skal finde sted 27-09-08 med afgang
kl. 10.00 fra Torvet.

Det
bliver for medlemmer – passive som aktive. Tilmelding 22-09-09. Pris: 50kr.

Der
bliver arrangeret kør sammen. Hver medbringer ret til sammenskudsfrokost.

Invitation
med mail eller brev, samt Nyhedsbrev på hjemmesiden.

3. Kunstskole for børn .

5 gange 16.30-18.00
pris 200kr. , materialer giver Kunstforeningen. Der males på karton.
Hvis der ønskes lærred er det til egen betaling. Vejledning gives af Mona, Jane
og Sonja, der ikke modtager betaling.

4.
Møde i Samvirkende Foreninger 25-09-08

Erna, Mona og evt Jane møder op.

5.
Skulptur / Udsmykning ved Anlægget.

Vi besluttede at alle medlemmer kan lave et oplæg hver
især.

Der vil så blive et
Visionsmøde – Udvælgelse, hvor Doris Lauridsen fra Beboerforeningen kan være
til stede og give orientering om hvad Vesthimmerlands Kommune ønsker,
henholdsvis vil yde af tilskud. Desuden skal jeg høre nærmere hos Erik, der vil
sponsorere beton om hvor meget han har mulighed for at ændre på formene. Der
vil blive kaldt ind til et medlemsmøde.

Ref.: Sonja