Bestyrelsesmøde

på Torvet 17 – 01 –
08

Til stede Sonja,
Poul, Lene, Jane og Erna.

1.
Fastlæggelse af dato for generalforsamling.

a.
26 – 02 – 08

b.
På valg: Erna Porskjær, Poul Spanggård, Lene
Bertelsen.

c.
Bent Clausen er udtrådt af foreningen, derfor
skal der vælges en suppleant.

2.
Orientering til medlemmerne om betaling af
kontingent.

a.
Sonja’s skrivelse til medlemmerne ang. Betaling
af kontingent blev godkendt.

3.
Udstillingens 10 års Jubilæum

a.
Skal markeres – forslag ønskes ved
generalforsamlingen.

4.
Der skal laves en ny folder. Hvad skal vi have
af kurser og udflugter ?

a.
Eva Jessen

b.
Forslag – foredrag med evt. Felix Pedersen

c.
Evt. lave kalender med malerier fra egnen –
lanceres som postkort til udstillingen.

d.
Evt. udflugt til andre grupper: Rammen i Nibe –
Eva Jessen

e.
Foredrag af Jane Bonnerup om Nolde

Ref. Erna