Bestyrelsesmøde

20 april 2009

Poul – Erna – Jane – Mona – Sonja

1. Konstituering efter valg på
generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerede sig ved at alle beholder samme
post .

2. Endelig valg af kurser og
undervisere.


efter forslagene fra generalforsamlingen er type og tid
ca fastlagt.


croquis tegning …19 – 21 feb/marts 2009 Mona står for kontakt til model .uden LOF regi


acryl maling med Eva Jessen. .Eva J takker nej.
Sonja finder anden underviser. 3×3
nov..jan.


akvarel ……Poul arrangerer weekendtur til Fur Jættestuen
sept.


Kunstskolen.. 2 hold i uge 39-40-41-43-44 torsdage kl. 16-18

3
Udflugten


Jættestuen på Fur


Galleri Gaio Randers Mona kontakter Britt Lundby sætter et
program sammen. for medl + passive medl. Kør sammen


Kunst uden rammer i Nibe


Galleri Bryrup

4
Udstillingen til Gedeskæg


Kunstudvalg……som det plejer ………alle hjælper til


Hvor …Erna undersøger
Missionshus eller Medborgerhus


Udstillere…Kursister og medlemmer evt. annonce

5
Regler i Atelieret


Rengøring
Sonja og Erna tager rengøringen 2. uge (hver 1 gang om måneden)


Opbevaring af
kunstværker …….Sonja spørger Emil om muligheder

Ref. Sonja