Bestyrelsesmøde d. 25
– 03 – 2008 hos Sonja

Til stede var Poul
Spanggård, Mona Damm, Sonja Feldt og Erna Porskjær

1.
Gedeskægsfesten fra 19/06 – 22/06

a.
Vi satser
på at kunne leje missionshuset, Erna spørger Ole andersen.

2.
Udstillere

a.
Sonja spørger medlemme samt tidl. Kursusdeltagereom
at udstille – vi skal have tilbagemeldinger inden 1/5. Vi spørger Felix
Pedersen om han evt. vil være med. Har lovning på silketørklæder fra Ålestrupgruppen
ved Ruth Adsersen. Forventer glas fra Karen Margrethe Larsen. Anette Jacobsen
samt flere om de vil udstille sten. Uklart men ønskeligt om vi kan finde keramike,
samt evt. en smykkemager.

3.
Angående foredragsaften med Felix Pedersen
aftalte vi at mødes på Torvet i vores lokale tirsdag d. ¼ og lave omtle og
annonce osv. . Poul taler med ham om evt. emne / titel på foredraget.

4.
Diskussion om kunstkalenderen, Poul havde nogle
eksemplarer med – han vil undersøgepriserpå at få lavet kopier i
ungdomsklubben. Vi var nok mest stemt for at droppe projektet, tror ikke på der
kan blive solgt ret mange, men vi tager stilling senere.

5.
Forslag til kursusprogram til folderen.

a.
Gudrun Elisabeth Kjær Løgstær – evt.
weekendkursus i september/oktober

b.
Eva Jessen 3 gange i november samt 3 gange i
jan/feb.

c.
Sonja undersøger

6.
Ang. Udsmykning i byen – vi aftaler en dag hvor
vi kan se på betonblokke hos cementstøberen . derefter kan der laves skitse til
portene ved hallen.

Ref. Erna Gedsted d. 26-03