Bestyrelsesmøde

24-8-2010

Dagsorden:

1.
Valg
af referent.

2.
Godkendelse
af referat af 01-03-2010

3.
Opfølgning
på lagte plan for året 2010

4.
Procedure
for ture ud af huset

5.
Forud
planlagte tider for bestyrelsesmøder

6.
Tema
for værkstedsaftener

7.
Evaluering
af Sommerudstillingen

8.
Kunstskole
– efterårssemester

9.
Croquis
næste år

10.
Evaluering
af hjemmeside og Orientering /Referat

11.
Ekstra
udstillinger

12.
Tidspunkt
for næste bestyrelsesmøde
…………………………………………………………………………………………………………………….

REF. FRA BESTYRELSESMØDE

Valg af referent: mona

Godkendelse af referat: god
kent.

Opfølging på lagte plan for året: Frida
Kahloo kommer til efteråret til Ulits foreløbig datoer 21.9 eller
26.10 DET KOMMER I FARSØ AVISEN SÅ VÆR OPMÆRKSOM.

Croquis i
marts var et fint kurs , foreningen betalte 900 kr og kursistene betalte
1/3 . 25 kr pr pers. pr gang.

Akvarel med
Anette starter 8/9 kl 1900 intil videre er det til meldet 7 stk. Man tar
med sig malerting man har og så snakker hun om eventuelt hva man bør købe,
AKVARELPAPIR a 250g anbefaler hun at male på.

Felix
Pedersen: Sonja tar kontakt til Poul og så vil hun maile til Felix om han kunne
tænke sig at holde et kurs, det er interesse for at få ham til at holde et
kurs.

Maledag i
Rosenparken: 15/8 en fin dag for dem som var der at malte og det ble givet
gratis kaffe og kage.

Det kunne
godt ha vært bedre info. om kl.slet, pris, osv. Nestegang infomerer vi på vår
kalender på hjemmesiden.

Sommerudflugt
5/6 på Skovgårds muset blev aflyst da få tilmeldt.

Aros muset
bli ændret til Randers Museet hvor POUL
ANKER BECK
er udstilt. Turen laver vi som quidet.
700kr, indgang og kørsel kr. 2 kr pr. km betaler foreningen. Dette er kun
for medlemmer. Jane vil ringe Randers Museum og høre om fasiliteter til at
vi selv tar mad med og spiser der eller hva det koster at købe mad.

Sommerudstilling
i medborgerhusert (som vi hadde malet) har fåt en fin omtale af
borgere i byen og var godt besøgt, det blev solgt både bilder og smykker.

Velkomst talen
med Truls var en god tale som talt bildet og menesket utryk og indtryk
talen kan ses på hjemmesiden.

Det blev
også holdrt foredarag med Lissen Røtkjær som også var et fint
insalg ,blev godt besøgt.

Workshoop
med børnen var også en sucse hvor børnene kunne komme gratis op til vårt
værksted og lave makser eller pynte på vår hjemmelavede krionine ved at lime på
stof og pærler og hva det nu var samlet ind.

Sonja har
fåt lavet en fin tjekliste for møde om sommerudstilling som vi vil bruge
nesteår.

Kunstskolen
det har atltid vært populært blant børnen og fult belg. det vil si 12 til
14 børn siste gang vi havde kunsskolen var vår info. ikke nåd ud så det var
tilfeldig at en forældre hadde hørt at vi hadde kunstskole og hun sms til andre
forældre som hun vist at børnene ville med. Dette reultert i at vi blev en mere
en vi plejer. Vi havde et opløg med en gruppe maling og en gruppe skulptur
dette gik ikke så går da det var noen som ikke hørte efter og grattet med
maling osv. Dette resulterte i at vi havde kun skulptur og fik genomført dette
prosjekt med fernisering, hvor alle sanser skulle bruges det var en fin
fernisering.

Da det har
vært oplevelser hvor man føler at det ikke bliver hørt efter og at det er et
stort arbejde til forbredning lar vi nu kunsskolen ligge og hvile lit.

FORUD
PLANLAGTE BESTYRELSESMØDER:
det
har vært et problem da vi ikke på forhonde til hver bestyrelse møde ikke
har aftalt dato så vi har nu besluttet:

GENERALFORSAMLING
= februar. BESTYRELSESMØDE
= mars , konstituert og
år kalender, og august og januar .

BESTYRELSESMØDE
januar 1801-20011 KL 1900.
GENERALFORSAMLING Februar 0802-2011 kl 1900 .

Punkt til
generalforsamling kunstudstilling til sommerudstillingen.

Medlemstallene er fallende, Hvorfor
er det sån, Hva tanker vækker oret Gedsted kunsforenen i folk. skal det være
mære mere planlagte ting, workshoop eller skal en af os på rundgang så
for et oplæg? dette var noget som blev drøftet vi tar dette opp igen
senere.

CROQIS TIL NESTE ÅR. det var det
enighet om at det skulle det vi ser på det og finder en dato.
……………………………………………………………………………………………………………………..

Tjekliste

Sommerudstilling 2010
………………………………………………………………………………………………………………………

Opgave

Tidsfrist

Ansvarlig

Påmindelse
om formøde inkl. huskeseddel

Senest 1
uge før mødet

Formand /
sekretær.

Tage
beslutning om udstillere:
1.kunstforeningens medlemmer
2.inviterede

Sonja

Invitationer
sendes til kunstnere / su dato
(samle mails på udstillere)

Starten
af april

Sonja

Samvirkende
Foreninger -Komiteen

Marts-juni-aug-sep.

Sonja Jane Mona

Presse

Valg af
billede og pressemeddelelseskrives senest uge 24

i avisen uge 25

Sonja

Jane

Plakat og
indbydelser/Nyhedsbrev

Uge 23

Sonja

Information
og orientering til udstillere

først

Ophængning
af plakater

Sonja Mona

Fordelingsudvalg.

Hvem
udstiller hvor?

først i
juni

Sonja

Vagtplan

Sonja
(
Suss, Ingvard, AnneLise, Jane, Mona, Anette osv.)

Taler til ferniseringen
/ Velkomst

Vær i god tid, den første kan måske ikke

Sonja

Opstilling
af stande

Dagen før ophængning

Sonja
(Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …)

Evt. andre
indslag

Vand, vin,
øl, chips og blomster

Sonja Anne Lise Suss

Fremskaffelse
af flere pjecer

Sonja

Meddelelsesbog

Sonja

Røde
solgtmærker

Sonja

Husk at
tænde lys, når du har vagt.

Afhentning
af kunst
Ophæng
efterlades på krogene

Sidste udstillingsdag ell.efter aftale

Sonja

Nedtagning
af stande
Ophæng
nedtages og bindes på holdere først.
Ophæng på galleriskinnerne nedtages ikke.

Sonja
Ingvard, Mona, Jane, Anne Lise, Gunnar, Poul, …

Evaluering
af udstillingen