Generalforsamling 2011
dato ..1 marts kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
a. Sommerudvalg – Sonja
b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
4. Indkomne forslag
a. valg til Udstillingsudvalg – Sommerudstillingen 2011
b. kursus abstrakt maleri m. Felix Pedersen (weekend ell. 3×3 timer aften)
c. kursus croquis m. Tatania Verity som vejleder
d. uddelegering af funktioner blandt bestyrelsesmedlemmer.

5. Budget for kommende år, herunder fastsattelse af kontingent.
6. Valg af bestyrelse.

På valg er :
Sonja – Jane.
Suppleanter – revisor
7. Eventuelt.
a. vejledning i at logge på Referater og Orientering