Referat fra

Generalforsamlingen 1. marts 2011 – i
Gedsted Kunstforening!

1. Valg
af dirigent – Mona og referent – Margit.

2. Beretning
v/Sonja (kopi vedlagt referatet) samt debat om foreningens arbejde og fra
udvalgene, hvor Sonja har stået for sommerudvalg/byfestaktiviteter samt
udstillinger på Gedsted Ældrecenter og Ingvard for udstilling i Bogcafeen. Der
var debat om at LOF v/Jens Erik Andersen opfordrer til, at vi afholder flere
kurser, fordi der har været god tilslutning til dem vi har afholdt. Men generelt
vil Sonja snakke udenom, fordi det slider på vores staffelier, og der er større
rengøringsarbejde bagefter og vi får jo ikke noget økonomisk ud af det.

Debatten gik også på kunstskole,
skal der holdes en pause eller lægges en anden linie, der foreslåes evt. tegnekursus. Det har været
megen uro og griseri med maling, og igen et større rengøringsarbejde bagefter.
Der skal måske ikke være så mange på holdene?

Ingvard fortalte om udstilling i
bogcafeen, enighed om at det er en god ide, så flere af

Medborgerbusets brugere kan nyde
nyt/andet pynt på væggene. Der blev også snakket

om at udstilling der er på
udstilleres eget ansvar, da mange foreninger bruger lokalerne

og der også holdes en del fester i
det regi.

3. Regnskab
v/Jane (kopi vedlagt referatet) Kunstskolen har givet en god indtægt.

Annoncen efter udstillere til
Gedeskægsfesten var dyr og gav ingen henvendelser. Ingvard foreslår at
annoncere via internettet og Tove foreslår pressemeddelelser som ikke koster så
meget som en annonce.

4. Indkomne
forslag
– Sonja foreslår bred snak om valg af Udstillingsudvalg, hvem der
lyst til hvad! Udvalgene er ikke nødvendigvis bestyrelsen. Sonja ønsker ikke
genvalg til udstillingsudvalget. Jane, Ingvard, Mona, Poul vil gerne, Erna vil
gerne give en hånd med.

Kursus med Felix Pedersen skal gå
gennem LOF – den nye bestyrelse tager sig af det.

Kursus – Tatiana Verity som vejleder til croquistegning.

Kurserne der afholdes annonceres
på hjemmesiden – husk at tjekke der.

5. Budget
– fastsættelse af kontingent – enighed om at vi fortsætter med 200,00/år.

6. Valg
til bestyrelse – på valg Jane og Sonja som begge modtog genvalg.

Bestyrelsen består således af
Sonja, Jane, Poul, Mona samt Anette.

Valg af suppleanter: Annelise og
Margit modtog genvalg.

Revisor – Niels Heebøll.

7. Eventuelt
– forslag om udflugt til Fur for at
besøge Alek Krylows park og se galleriet

der. Også forslag om indkøb af
nye/mere stabile stole.

referent/Margit


Beretning for 2010

Vi
har haft et godt aar

Vi
er hele tiden 15 til 20 medl. Det går lidt op og ned som de forskellige har
overskud til og som nye får øje pa os – og har lyst til at bruge vores:

tirsdags
værksted – kunstskolen – kurser – udflugter

Vi
har haft kursus med LOF som arrangør en enkelt gang med Lise Myrthue som
underviser.

Ellers
har vi selv arrangeret os med vejledere af vore egne medlemmer, nemlig Anette
der gav os et gevaldigt puf med akvarel-teknik.

Og
det var en god ide. Eller vi har klaret os uden som ved croquis-modeltegning.

Kunstskolen
har haft et hold i foråret. Men vi har
givet den en lille pause, da vi har svært ved at have struktur nok på
!. – læs styre børnene..


var der al malerarbejdet med udstillingslokalet!

En
masse uvished om vi skulle og hvordan det skulle gribes an. Beslutningen blev
taget og det var i gang . Medborgerhuset
betalte maling og redskaber, vi arbejdede….

Jeg
måtte hele tiden købe nye malerruller, så enhver der ville hjælpe kunne være
med. En 7 til 8 personer var vi i gang
da vi var flest. Loft og vægge.

Bagvæggen
blev skånet med sin urskov, den bliver skjult bag et gardin ved
udstillinger. Gardinet består af nervøs
volour i seks baner, der trækkes på en wire der strammes op på kroge Jens har
sat i loftet.

Dartskabene
åbnes så det hænger pænt.
Nye ophæng fik jeg skaffet og bundet så det kan give et ensartet udtryk og nemt for enhver at
hænge op. Kan give problemer ved nedtagningen, da de straks de tages af
standene, skal vindes på pap for ikke at gå i fitte-wow…!

Det
blev som der stod i avisen, en: Kanon-udstilling i sommer

Siden
1999 har jeg haft glæde af at være aktiv i formidlingen af
Sommerudstillingen. Kontakt til kunstnere, presse, lave plakater, Nyhedsbreve. Ikke
mindst lave udstillingsplanerne, så der var ligelig fordeling af pladsen.
Sammensætte en bred vifte af kunstarter.

Og
jeg har virkelig taget det som en spændende udfordring lige fra starte at finde
kunstnere der ville være med og medvirke
til at det kunne blive gode udstillinger.

At
stoppe mens legen er god, er der et gammelt ord der siger. Entusiasmen er måske ikke så stor mere.
Processen med at få det skabt til gavn og glæde for os alle var en god drivkraft.

Nu
vælger jeg at følge vedtægterne, hvor der er mulighed for at lave underudvalg.
De er så ansvarlige for deres område for at aflaste formand og øvrige
bestyrelse.

Kunstforeningen
er os alle sammen og en god fordeling af ansvar og fordele er det der giver det
bedste sammenhold.

Derfor
har jeg foreslået at de forskellige
fortagender i foreningen deles mere ud på bestyrelsens medlemmer og andre
aktive medlemmer

Foretagender til fordeling

kasserer
– nye medlemmer– kontakt til
medlemmer

kursusansvarlig – webmaster
– indkøb

undervisere – LOF – ansvarlig ved kurser

kontaktperson til byfestkomiteen

ansvarlig ved tirsdags-maledage –

Lade
andres initiativer komme til, så vi hele tiden er i udvikling.

Procedurer i Kunstnergruppen

Bestyrelsesmøder x 4 om aaret


jan /formøde


febr/Generalforsamling


marts/konstituert/kalender

– august

næste
møde fast punkt paa dagsorden

Rengøring


kalender med afkrydsning for udført rengøring efter Medborgerhusets
regler hænger i atelieret.

Procedurer ved udflugter og
kurser


Indgang/rundvisning – kan betales af foreningen eks. 700kr


Kørsel til udflugt – 2 kr pr km / kør sammen


Croquis – mdl.
betaler 25 kr /foreningen betaler resten af 450kr pr gang – inviteres
udefra tages stilling til pris.


Interessegruppe – mdl. betaler
40 kr pr gang til underviser

Medlemsmøder

– fast om tirsdagen kl. 19.00


efter ønske fra medlemmer med speciel formål

Udstillingsudvalg

I. Sommerudstilling

Bestyrelsesmedlemmer
og medlemmer med interesse for at finde udstillere og opsætte udstillingen.

Der
foreligger materiale for fremgangsmåde og tidsrammer – -(som forslag.)


Antal Mdl.


Bestyrelsesmdl.

II. Ældrecentret

Formidlingen
varetages af Sonja

III.
Bogcafeen

Formidlingen
varetages af Ingvar