Bestyrelsesmøde 8/3 2011

Dagsorden:

Næste års program.
Hvem står for hvad hvornår?

– Udflugt i august til Fur. Anette planlægger.


Croquis kører til slutningen af april. Jane står som ansvarlig. Vi
tager det sandsynligvis op på programmet igen til efteråret.

-Felix kurset håber vi at kunne lægge til en weekend efter sommerferien. Sonja planlægger med Felix. Kurset køres gennem LOF.

-Vi regner ikke med at arrangere tegnekurser i år, men Sonja undersøger muligheder for et fremtidigt kursus.

– Gedeskæg i uge 25.
Mona og Jane vil blive repræsentanter på
møder med de samvirkende foreninger da de både står for børneaktiviteter
og er i udstillingsudvalget.

– Udstillingsudvalget (Poul,
Ingvard, Mona og Jane) vil holde første møde her i marts og står for at
hverve gamle og nye udstillere.

– Tirsdagsmaleaftener. Jane står som ansvarlig. Hun sørger for at
låse op tirsdag aften og ringer til Mona eller Sonja hvis hun er
forhindret.

Disse var ordene

Kærlig hilsen Jane