Kære bestyrelsesmedlemmer,

Nu må vi igen mødes efter vores lagte plan.
Og denne gang med speciel gæst, Ingvard. Da den vellykkede
sommerudstilling bl. a. skal evalueres. Har I flre punkter så bare send
dem med ved tilmelding.

Håber i alle kan denne dag.
Husk lige tilmelding.

Venlig hilsen
Sonja

Bestyrelsesmøde

23 -08-2011 kl. 19.00 på Torvet

Dagsorden:

1. Valg af referent.

2. Godkendelse af referat af 08-03-2011 ( se nedenfor )

3. Opfølgning på lagte plan for året 2011

4. Evaluering af Sommerudstillingen

5. Croquis og andre tiltag næste år

6. Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde

  • Januar
  • GENERALFORSAMLING = Februar. ( 4 ugers varsel – forslag 2 ugers varsel )
  • Marts , konstituert og år kalender
  • August

Ref.:………………………………………..