Generalforsamling 2012
dato 28 februar kl. 19.00
GedstedKunstforening, Medborgerhuset

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning og debat om foreningens arbejde samt fra udvalg.
a. Sommerudvalg – Ingvard – Poul – Mona – Jane
b. Gedsted Ældrecenter – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
a. Budget for kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

4. Indkomne forslag
a. Sommerudstillingen 2012 – kriterier for udstillere
b. Bidrag til Samvirkende foreninger
c. Medlemmers børn som passive medl. ifølge med voksne

5. Valg af bestyrelse.

På valg er :

Mona Damm
Poul Spanggård (modtager ikke genvalg)
Annete Jensen

Suppleanter
Margit Horn Nielsen
Anne Lise Sørensen

Revisor
Niels Heebøll

6. Eventuelt.
a. Indsamling af forslag til kurser

Fremmødte:

Poul Spanggård, Anne Lise Sørensen, Anette Jensen, Jane Bonnerup, Mona Damm, Ingvard Pedersen og Sonja Feldt Pedersen

1.
Dirigent: Mona
Referent: Jane

2.
Beretningen står på vores hjemmeside. (se her nedenfor)
Ingvard spurgte om foreningens bestyrelse havde visioner i fremtiden.
Vi vil gerne have flere til maleaften, men mange har måske svært ved at arbejde i fællesskab.
Vi udstiller – men vil gerne sælge mere, måske kunne vi leje et galleri i fællesskab og udstille sammen.
Det
er ikke muligt at melde sig ind iGalleri “åbne døre” i Viborg som
forening. Hver enkelt udstiller skal betale medlemskontingent og
udstillingsgebyr 200 + 600 kr.

a.
Det gik godt med at få udstillere.
Opfordringen går på at alle henter brochurer når de ser noget spændende .
De var stor hjpl til at finde kunstnere.

b.
Se Beretning nedenunder

c.
Billederne har hængt pænt og i fred, får ros.
Anette
har nogle “elever” fra Hvalpsund der gerne vil udstille i bog-cafeen,
men vi skal blive enige om, om det kun er medlemmer eller åbent: Flertal
for at vi alene råder. Vi inviterer ing P.T.

3.
Regnskabet godkendt

4.
a.
Gæster skal ikke betale, men udvalget bestemmer suverænt hvem gæsteudstillere er.

b.
Vi
vil gerne være officielt med i de Samvirkende foreninger hvis vi bliver
spurgt og også bidrage med 2000kr. i indskud. Eneste bekymring
bekymring er om vi bliver sat til på flere opgaver – da vi kun er få
aktive lokale der kan trække læsset.

5.
Poul og Ingvard blev ( under pres da vi ellers ikke kunne samle en bestyrelse ) valgt til bestyrelsen.

6.
Der var ingen forslag til kurser PT.. men snakkede om evt. fælles male projekt – male efter musik el. lign.

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til 13 – 03 – 2012 kl. 19.00

Beretning 2011

Vi har aktiviteter vi af
erfaring ved fungerer.

Maleraftenerne ser ud til at være for en fast lille flok
tirsdag aften. Måske er det lille antal
noget med at det at male og tegne fungerer bedst om dagen for dem der har tid
til det. Eller det at være en del af et fællesskab er dejligt men når der skal
arbejdes flyder det bedst i enrum. Enhver må finde sin vej som fungerer bedst.

Udflugt skulle vi også have.
I år var det planlagt at tage til Fur og spise medbragt mad i Alex
Krylows have. Men da vi var så få og kunne blive enige om det valgte vi at
spise for egen regning på restauranten – På herrens mark inden vi
besøgte Jette Herne og Alex Krylow. Der
var også tid til at se andre galerier. Men der kan sagtens bruges mere tid
derovre.

Sommerudstillingen blev rigtig flot.

Der var mange besøgende der gav vældig fin feed back på både udstillere og opstilling af
udstillingen.

Desuden var der blevet lavet en plakat der kan bruges
fremover , hvis udvalget vælger det.

Workshop for børn ved byfesten vr ikke så velbesøgt, men de
der kom havde det herligt i selskab med Poul, Jane og Mona bla.

Bog-cafeen synes mange var et godt tilbud for os at udstille
og der opfordres i øst og i vest – og Ingvard tager gerne mod udstillere, der
brænder for at vise deres billeder.

På Ældrecentret er der både udstillere fra gruppen og
gæsteudstillere. Gæsteudstillere har deres billeder i 2 måneder.
Gruppens medlemmer skifter også med samme interval. Kan det knibe for den
enkelte må tilbuddet med fast væg gå videre til en anden fra gruppen for en
tid.
Desværre har jeg ikke hørt om nogen der har fået solgt herfra

Vi har fået tilbud fra Kudahl der bestyrer Hallen om at udstille
der. Han vil hænge skinner og kroge op og
henvende sig når det er i orden. Det er Lisbeth der er ansvarlig.
Et er vi gerne vil vise vores malerier eller fotos, men gratis at stå
for skiftende udstillinger – dekorere samtlige virksomheder i Gedsted
med
vores billeder, er ikke det bedste en kunstner kan ønske sig.
Hvad skal der købes nye materialer for?
– det er en balancegang hver enkelt må tage stilling til.
Enkelte har meldt sig som udstillere.

Kursus med Felix Pedersen
i acrylmaleri, weekend-kursus.
Det fik god omtale at deltagerne, – måske ikke lige det at det var en
weekend!
Croquis – tegninger siden udstillet i bog-cafeen som fællesudstilling.

Julemarked havde vi som noget nyt sammen med knipleholdet
nedenunder. Vi har begge hold om tirsdagen
og kunne så også dele dette.
De der havde lyst kunne hver lave en lille stand. Der blev da også solgt …
Vi bagte vafler og solgte gløg og kaffe, saftevand til børnene. Det var
hyggeligt og rart at få hilst på de mange besøgende mens den ene vaffel efter
den anden gled ned…

Sonja