fremmødte: Poul, Sonja, Mona, Ingvard og Jane.

Dagsorden

1.ref. + dir.

2.godkendelse af sidste mødes referat.

3.Konstituering efter generalforsamling

4.Aktiviteter

5. Evt.
……………………………………………………………

1. Ingen dirigent valgt, Jane referent.

2. Referat godkendt.

3. Stor glæde over at bestyrelsen med nød og næppe blev samlet. Poul modtog (under mildt pres) genvalg sammen med Ingvard.

Sonja formand
Mona Næstformand
Jane kasserer
Poul menigt mdl.
Ingvard menigt mdl.

Margit suppl.
Anne Lise suppl.
Heebøll revisor

4. Aktiviteter:

Forslag om maleaften med musik som tema. Jane finder noget musik og et oplæg til medlemmerne,
Tidsat til tirsdag kl. 10.00 d. 2 oktober.

Ingvard undersøger om vi kan leje Pakhuset en uge: hvad det koster og hvornår det er ledigt.

Tegne / akvarel udflugt lørdag d.12 maj
Vi holder møde tirsdag d. 24 april og planlægger udflugten.

Udstillingsudvalget holder møde tirsdag d. 27 marts

Vi holder i år ingen kurser under LOF, men får vi et ønske og forslag til et godt kursus kan vi tage det op senere på året.

Forslag om tur til Galleri “Kunstcentrum” ved Silkeborg.
Poul undersøger sagen.

5. ……

ref. Jane.