Bestyrelsesmøde 1 maj 2012

Fremmødte: Ingvard, Poul, Mona, Jane og Sonja

Formålet med mødet var at fremlægge og arbejde videre med de forslag til aktiviteter vi ved generalforsamlingen fik skitseret op.

1.
Fællesudstilling for Kunstnergruppen i PAKHUSET i Viborg.
( Ingvard indhenter oplysninger)

Der er ledige tider i 2013 og vi blev enige om det er bedst i efteråret, oktober hvis ledigt.

Foreningen betaler leje og udgift til udstillingen.

Udstillere deles om at sidde vagt i åbningstiden

Der sendes Nyhedsbrev ud til medlemmerne i god tid så de kan gå i gang med at male til udstillingen!

Der laves omtale til pressen i god tid inden udstillingen og laves opslag der kan sættes op strategisk vigtige steder.

2.
Udflugt til Kunstcentrum Funder ved Silkeborg søndag d. 2 september kl 10.
(Poul indhenter oplysninger)

Når og hvor vi synes det er passende spiser vi “Sammen-bragt” mad.
Hver især sørger for egne drikkevarer og kaffe og godt vejr!

Bliver der ekstra tid tager vi på tur i andre kunstudstillinger i Silkeborg og omegn.

Foreningen betaler kørsel til kør-sammen efter reglerne.
Passive medlemmer betaler 50 kr.

3.
Male til musik tirsdag d. 2 oktober kl. 19

Medbring selv lærreder eller karton – stor – lille som du synes.

Jane står for arrangementet og orienterer selv medlemmerne.

4.
Tegneudflugten kombineret med Udstilling på Gasmuseet. lørdag 12 maj kl. 13

Både Jane og Sonja har artdoors med i Udstillingen som I kan læse mere om her.

Turen kan forløbe sig lige efter dine ønsker: du kan bare tegne eller du kan først se udstilling og vi går ud og tegner bagefter.

Tag selv kaffe med eller gå på Cafe`Kaj!
Der er ikke egentlig tilmelding men det er rart at vide hvem jeg skal lede efter når tegningerne skal evalueres evt.