Bestyrelsesmøde 22-01-2013

DAGSORDEN

1.
Ref. Jane Bonnerup, dirigent Poul Spanggård.
Fremmødte: Jane Bonnerup, Poul Spanggård, Mona Damm, Ingvard Pedersen, Sonja Feldt

2.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 1. maj godkendt – Bestyrelsesmøde i efteråret blev ikke til noget da kun Mona og Poul Spanggård var til stede.

3.
Generalforsamling fastsat til d. 26 februar kl. 19.00
Dagsorden efter vedtægterne.
Annoncering af generalforsamling: Ingvard laver en plakat til at hænge op ved Brugsen.
Nyhedsbrev sendes til medlemmer.
Som aktivitet ved generalforsamlingen laver vi et stort fællesmaleri 1×2 m og d. 28 ( på mandag) mødes vi og tager billede af lærred og bestyrelsen foran til omtale i avisen.

4. Pakhuset i uge 43
Alle medlemmer er velkomne til at udstille.
Sonja sender mail ud til medlemmer ang. udstillingen. Folk kan begynde at melde sig til – senere kommer en deadline ( ca en måned før ).

5.
Aktiviteter:
Det kunne være en mulighed at Ingvard kunne undervise i Photoshop.
Forslag om at få Birthe Kjærsgård til at holde kursus.
Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted ( kok og maler ) og få kursus.
Udflugt : Åben for forslag.