d. 26 februar kl. 19.00 i Medborgerhuset, Gedsted

DAGSORDEN

 • Valg af dirigent og referent.
 • Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra
  udvalg.
 • Regnskab.
 • Indkomne forslag.
 • – Udflugt til SKOVSNOGEN
 • – Kursus i PHOTOSHOP
 • – Skal BLOGGEN være offentlig? ( uden kodeord for medlemmer )
 • – Forslag om at få Birthe Kærsgaard til at holde kursus i maleri
 • – Forslag om at tage til Bo Johansen, Tversted
 • Åben for flere forslag
 • Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Valg af bestyrelse.
 • – Jane Bonnerup, kasserer modtager genvalg
 • – Sonja Feldt Pedersen, formand modtager genvalg
 • – Margit Horn Nielsen, suppl. modtager genvalg
 • – Niels Heebøll, revisor modtager genvalg
 • Eventuelt.

Referat:

Valg af ref. og dirigent.

– ref.: Jane Bonnerup, dirigent : Poul Spanggård

Beretning for 2012

Så er tiden kommet hvor der
gøres status for året der gik – 2012.

Og se frem til hvad vi kan
opleve i 2013

Sidste år startede som dette
med en generalforsamling hvor vi havde mange forslag om aktiviteter.

Dem der foreslår dem ser dem
som det helt enestående at opleve. Når det kommer til afviklingen er der ikke
så mange deltagere. Oplevelsen for den enkelte står alligevel fint i
erindringen.

Sådan var det ved den
kombinerede tur med tegning og udstilling på Gasmuseet i Hobro.

Vores udflugt til Silkeborg
blev aflyst da fokus pludselig blev noget andet end kunst på Galleriet! – En
lille samlet flok tog til KUNSTEN i Ålborg og så udstilling fra private
samlinger, med cafe-besøg bagefter i stedet for.

At male til musik blev også
en fornøjelse, om end anderledes end troet.

Kvaliteten ligger ikke i
antal deltagere men i hvad den enkelte får ud af det.

Sommerudstillingen ved
Gedeskæg blev en succes med mange besøgende der så en masse dejlig kunst.

Jane var med på
Gedeskægs-pladsen med ansigtsmaling for børnene

Begge dele gav mange rosende
ord fra de besøgende.

Håber det bliver ligeså godt
i år.

Her har vi også planlagt
udstilling i Pakhuset i Viborg. Det vil I høre mere om senere når information
om forløbet kommer ud til medlemmerne der så kan tilmelde sig.

Lige for nylig har jeg også
fået aftale med Bistroen i Føtex, Skive.

Der kan vi udstille fremover.
Jeg skal have tilmeldinger fra medlemmer der vil være med og jeg laver et
system med skift.

Derforuden kan medlemmer
udstille på Plejecenter Søndervang, Gedsted og Bogcafeen, Medborgerhuset,
Gedsted.

Bare skal vi have
tilmeldinger fra medlemmer der vil have deres billeder op på væggene.

Dette år har vi ingen kurser
haft, men der er blevet malet og kreeret regelmæssigt i Atelieret.Mest af
tordenskjolds soldater –
Og de klarer heller ikke så lidt! Acryl – olie – akvarel – tegning – foto

Alle er velkommen i
fællesskabet.

Sonja Feldt, formand

Regnskab

Bilag ved Jane Bonnerup

Regnskabet godkendt

Indkomne forslag.

– Udflugt til Skovsnogen blev bifaldet – måske i maj.

– Hvis vi skal undervises i photoshop skal vi hver især have installeret programmet på computeren.

– Bloggen forbliver for medlemmer.

-Birthe Kjærsgaard kan vi forhøre os om priser på kurser her eller i Løgstør.

– Bo Johansen kok og maler

– Maleren fra Vrå, Mogens Andersen.

Valg til bestyrelsen.

– Jane Bonnerup genvalgt

– Sonja Feldt genvalgt

– Suppleanter: Margit Horn Nielsen og Anne Lise Sørensen genvalgt

– Revisor: Niels Heebøll genvalgt

Eventuelt.

Skulptur-projektet
i anlægget er gået i dvale, men Sonja kom med en ide’ om at bruge
betonelementerne hos Erik og få savet gede-silhuetter ud og placere
gederne rundt i byen.
reff. Jane Bonnerup