Fremmødte:
Ingvard Pedersen, Jne Bonnerup, Mona Damm, Poul Spanggaard, sonja Feldt

Dagsorden

REF.
Jane

Dir.
Sonja

Sidste referat fra 22-03 -2013
godkendt

Konstituering
Konstitueringen gik glat , alle beholdt posterne

Pakhuset
Vi sender snart mail ud til medlemmerne ang. udstillingen. vi sætter deadline for tilmelding til 22 april, så vi har en fornemmelse af hvor mange udstillere vi bliver. (og især hvor mange billeder/værker hver især skal have med.)

Ophængning i uge 43 = oktober d.21-27.
Ophængning mandag.
Fernisering tirsdag kl. 17.00

Ingvard laver digital layout på udstillingsplakat.
Poul får den trykt i A3
Poul maler plakat til plakatbukke med udstillernavne.

Sommerudstilling
Ingvard er ikke med til udstillingen til sommer ( mdl. af kunstudvalget, sekr.)

Ingvard laver udstillingsplakat

Møde i Kunstudvalget mandag d. 8. april kl. 19.00

Kurser:
Photoshop kurset starter
mandage: d. 2 og 16 september

Vi vil prøve at høre vore medlemmer om de to kurser ideer
( Bo Johansen og Birthe Kjærsgaard) er noget der har deres interesse.
Hvis de får en mail og svarer positivt tilbage går vi videre med at undersøge tidspunkter og m.m.
– og opfordrer til at bidrage med andre ønsker og ideer.

Udflugter:
Udflugt til Skovsnogen ( www.skovsnogen.dk ) er fastlagt til 25 maj 2013
som familieudflugt, venner og bekendte.
Egen kørsel – sammenskudsgilde, hver bringer en ret. Evt. grille.

Møde i byfestkommiteen:
onsdag d. 20 marts kl. 19.00
Jane og Sonja møder op.

hilsen
Sonja