Generalforsamling
2014

i
GEDSTED KUNSTFORENING

tirsdag
den 25. februar Kl. 19.00

Dagsorden
ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens
beretning

3. Regnskab

4. Fastsættelse af
kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

På valg:
Mona Damm
Poul Spanggaard
Ingvard Pedersen

7. Valg af 2
suppleanter

Margit Horn Nielsen

Anne Lise Sørensen

8. Valg af revisorer

  • Niels Heebøll

9. Evt.

Referat.
Deltagere:
Ingvard Pedersen, Erna Porskjær, Poul Spanggaard, Angelina Damgård, Anne Lise Sørensen, Jane Bonnerup, Jette Hansen, Torkild Jensen, Sonja Feldt Pedersen

1.Dirigent& ref.
Jane dirigent og Anne Lise ref.

2. Beretning
Sonja læser beretning og hun fortæller om det nye rum til billeder + rengøringen m.m. og udstillingerne.
Sonja foreslog at holde udstillingen i Gedsted i 3 dage med fernisering fredag i stedet for torsdag.
Udstillingen i Pakhuset blev omtalt som en flot og overskuelig udstilling. Kunstforeningen skal gøre mere for at udbrede kendskabet til udstillingen.Weekend kurset løb af stabelen med kun 3 kursister.
Beretning blev godkendt.

Der var forespørgsel fra Ingvard om nye tiltag i Pakhuset.
Jette foreslog at man kunne vinde et maleri.
En anden foreslog atvt. lotteri.
Poul foreslog noget aktivitet for at trække folk til, evt. i centret ( lige i nærheden)
Der var snak om flere forskellige udstillingsmetoder bla. i centret..
Der skal reklameres mere for udstillingen i Pakhuset.

3. Regnskab

Jane læser regnskabet op og det ser fint ud. Ser er brugt lidt flere penge på byfesten.Jane foreslog at der skal købes nye stole. Der er brugt penge til ferniseringer, maling, Kunstavisen. Byfesten vil nok ikke mere give penge til foreningerne. det kostede os i år 95,00 kr. ( vores indskud på 2000 kr fik vi tilbage med 1904.50 kr. Sonja )
Regnskabet godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Ingvard foreslog at vi skulle droppe støttemedlemmerne. Ikke vedtaget.
Kontingent fortsætter med samme beløb.

5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse
På valg:
Mona Damm – modtog genvalg
Poul Spanggaard – modtog genvalg
Ingvard Pedersen – modtog ikke genvalg
Hanne Smed – nyvalg

Valg af suppl.:
Margit Horn Nielsen – modtog genvalg
Anne Lise Sørensen – modtog genvalg

Valg af revisor:
Niels Heebøll – modtog genvalg

7. Evt.
Bestyrelses møde skal finde ny dato. Det bliver 12-03-2014 kl. 19 i Atelieret.

Forslag om at nøjes med 3 dage til Gedeskægsfesten og holde fernisering om fredagen i stedet for tosrdag kl 17.00.
Forslag til aktiviteter i det nye år.
Det er svært at samle folk til kurser.
Ser blev diskuteret malig, undervisning via nettet. Poul mener det “går over”.
der er nogenlunde enighed om det sociale aspekt i at samles for at male.
Der er kursus 5-6 april med Hanne Skjold Knudsen. ( tilmeld på lof.vesthimmerland.dk)
Jane spurgte om der skulle gåes videre med en slags reklame til Pakhuset.
Ingvard foreslog at Poul Spanggaard skulle male på torvet for at give reklame.
Mona foreslog at der skulle stå nogle billeder også.
Ingvard mente at folks nysgerrighed så blev vagt.
Ingvard foreslog også at vi skulle betale 100 kr hver.
der blev foreslået mere presseomtale fra evt. aviser – MidtVest-TV og lign.
Forslag fra Mona om at lave en stand i Sct. Mathias Centret som reklame for Pakhuset – evt. fredag.

Mødet afsluttet.

Beretning 2014
– GedstedKunstforening –

Generalforsamling 25 februar 2014

Med tanken tilbage på året er
jeg godt tilfreds med vores lille forening.

Vi har godt gang i
tirsdags-aftenerne. Så meget, at vi har måttet organisere rummet og vores depot
på udestuen. Der har Jens efter planlægning i malergruppen sat et reolsystem
op, så færdige og igangværende malerier fylder intet i atelieret og mindre i
depot! Til glæde for os alle da der er mere albuerum atelieret og plads til
flere.

Rengøringen bliver som hidtil
varetaget af undertegnede. Og da rengøringsassistenten kræver ryddede gulve
klar til gulvvask er det ekstra fint med organiseret depotrum!

Der er ryddet op og sorteret
i gamle materialer fra tiden med kunstskole for børn.

Malerbøtter i brug er i skabet
i atelieret og ekstra står på hylden i køkkenet, for at holde det adskilt. Vores egne materialer hører til på tildelte hylder
i med den mængde der er plads til.

Papir og karton ligger stadig
på skabet i atelieret, – og kun ubrugte. Nogle af staffelierne sætter vi i
kælderen klar til kurser og der bliver bedre plads i køkkenet til pause-kaffe
og kopi og projektor maskineriet!

Vores sommerudstilling er
kendt og rimelig besøgt. Det tager tid og energi at opbygge netværk af
besøgende. Gæsteudstillere tager glade imod indbydelser til at komme og være
med. For gæsteudstillere gælder reglen med, har man udstillet må det være nye
ansigter næste gang. For foreningens medlemmer gælder stadig reglen med kun at
udstille nye malerier eller anden kunst. Derved kan udstillingen bevare sin
friskhed ved at vise nyt og udvikling i atelieret.

Måske er 4 dage med
udstilling for meget. Vi håber at kunne koncentrere besøgstallet på 3 dage. Så
bestyrelsen har vedtaget på bestyrelsesmøde d. 29 januar at droppe torsdag og først
lave fernisering om fredagen sammen med Gedeskægs torvedag. Ophængning er stadig onsdag, hvorefter
udstillingsrummet aflåses.

Klokkeslæt for fernisering
har vi ikke fastlagt da det skal passes ind i Gedeskægs programmet her d. 5.
marts hvor der er komitemøde.

Og så var det året hvor vi
fik lyst til at udstille samlet udenbys.

Vi måtte prøve PAKHUSET i
Viborg. Foreslået af Ingvard.

Der blev skabt kontakt til
Viborg kommune om leje og tid.

Det blev uge 43 med 1200kr i
leje for en uge.

Det skulle være et tilbud til
medlemmerne så foreningen stod for alle generelle udgifter. Altså er man medlem
af foreningen hvorfra du end kommer kan du udstille. Jf. vedtægterne.

Det blev i alt til 13
udstillere med et udvalg af maleri,
fotos, glas, tegninger, skulptur.

Helt igennem en flot
udstilling, rolig og overskuelig både på 1. og 2. sal og mellemgangen. Vi talte
gæster og satte streger efter at have annonceret vidt og bredt i aviser, blade,
online og fra mund til mund.

Taknemmelige var vi for hver
gæst, men der var ikke på noget tidspunkt trængsel! Gedsted Kunstforening må op
på barrikaderne næste år og få budskabet ud, fortælle hvem vi, hvad vi laver.
Vores folder skal måske revideres og deles rundt på turistkontorer og
biblioteker. Vores kunstskole gav god reklame engang!!

Angående vores øvrige
aktiviteter så som udflugter og kurser var planerne da de blev lagt rigtig gode
med tilslutning med drømmerier om hvad vi skulle opleve.

Jeg ved der var nogle der tog
til Tversted hos Bo Johansen på egen hånd, jeg havde i forvejen meldt fra da
jeg ville på højskole i Vrå på kursus med Verner Brems.

Vores week-end kursus hos
LOF.Vesthimmerland med Hanne Skjold Knudsen løb af stabelen i november. Der var
jeg LOF taknemmelig for vores kursus måtte foregå med 3 kursister. Der bliver
en næste gang i april så kan der godt være flere på holdet og tilmelding
foregår på LOF.Vesthimmerlands hjemmeside!

Udflugten til Skovsnogen var
speciel og hyggelig. Vi drog af i samlet flok i egne biler med smurt madpakke,
drikkevarer kaffe og kage!

Vejret var med os, høj sol og
børn med godt humør. Vi var 4 voksne og 2 børn samt 2 vovser.

Efter vandringer rundt i
skoven med klatretur i Skovsnogen og andre skulpturer indtagelse af frokost og
afslapning i skovbunden,gik turen hjemad med en afstikker til Brunkulslejrene.
Der ligger i nærheden og er et speciel tur værd. Vi nøjedes med turen rundt i
området med indtagelse af vores kaffe på et strategisk smukt sted.

*Disse var ordene for et godt
år i Gedsted Kunstforening.

Sonja Feldt Pedersen

Formand