Bestyrelsesmøde
onsdag d. 29 januar
kl. 19.00

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af udstilling i PAKHUSET

·
Udstillere

·
Velkomst/manglende

·
andet

4. Planlægge
generalforsamling

·
valg – regnskab – revisor – beretning – fortæring

5. Forslag
evt.