Bestyrelsesmøde i Kunstforeningen 29.
1. 2014

mødt: Ingvard, Sonja, Mona og Jane

1) Ingvard dirigent

Jane referent

2) Der manglede et referat fra sidste
møde, så der var ikke noget at godkende

3) Der var 13 udstillere til
efterårsudstilling i Pakhuset.

Det blev en flot udstilling.

Ingvard havde lavet et godt forarbejde
med optegningen af ophængningsvægge og derfor gik det fint med at
fordele udstillerne.

Vi fik ros for udstillingen, men
antallet af besøgende var skuffende.

Der var fordelt på dagene:
39+27+43+34+70+25 i alt 248

Vi havde ellers reklameret ved at
skrive til lokalaviser, sat det på hjemmesiden og facebook.

Vi havde ingen velkomsttale. Det var
der nogle der synes der manglede.

4) til generalforsamling er Mona, Poul
og Ingvard på valg. (ingvard modtager ikke genvalg)

Regnskabet viser 10302,27kr på kontoen
2875,69kr mindre end sidste år.

Heebøl er revisor igen i år.

Vi bestiller smørrebrød på kroen.

5) evt. Vi flytter ferniseringen af
sommerudstillingen til fredag under byfesten.

Hallen har fået skinner op til at vi
kan udstille billeder. Vi kan aftale nærmere med Lisbeth.

Vi har fået depothylder ude i
udestuen til vore malerier. Tak Jens.