Januar 2015 Bestyrelsesmøde

Tid: tirsdag d. 20 – 01 -2015
Sted: TORVET
Kl. 19.00

Dagsorden

1. Velkomst v. Sonja

2.dirigent Mona

3.referent Jane

4.Godkendelse af dagsorden

5.Godkendelse af referat af 20 – 08 – 2014

6 Siden sidst v. Sonja

7.Åben debat om planlægning af årets forløb

udstillinger – udflugter osv.

8. Planlægning af Generalforsamling

9. Tid og sted for næste bestyrelsesmøde

10 EVT

Referat

fremmødte Sonja,
Mona og Jane

1. Velkomst ved
Sonja

2. Dirigent Mona

3. Referent Jane

4. Dagsordenen er
godkendt

5. referatet er
godkendt

6. Siden sidst:

Sommerudstillingen :

Udstillingen gik i
store træk godt. Der var desværre en udstiller der meldte fra i
sidste øjeblik, men Hannes søster trådte til. Vi solgte kun 21 ud
af 51 flasker Artwine.

Pakhuset:

Vi skal finde en
bedre dato. Fantastisk flot udstilling, fantastisk få besøgende.
Vores medlemmer var heller ikke godt repræsenterede som besøgende.

Kursus med Hanne
Skjold Knudsen:

Kurset blev
gennemført med kun tre deltagere.

Spontan udflugt til
Slottet i Horsens statsfængsel:

Vellykket udflugt.
God inspiration.

Vi har fået en
drejebænk fra Gedsted Skole. Den står foreløbelig i kælderen her
på Torvet.

Der er kommet nyt
loft i salen og sat nye lamper op. Vores galleriskinner blev taget
ned med brækjern. Nogle er ødelagte andre er sat op igen 10 cm fra
væggen. Taget ned igen og sat op på væggen. Der var ikke taget
højde for at de skal op igen. Loftet er sat op uden lister langs
væggen, så der ikke er noget at skrue dem op i.

7. Åben debat om
planlægning af årets forløb:

Gedeskæg. Næste år
er der snak om at flytte torvedag op på festpladsen. Det kan godt
betyde meget for fredags besøgende. Sidste år flyttede vi
ferniseringen til fredag for at få flere med. men nu kunne det være
en bedre dag torsdag, hvis torvegæsterne er langt væk fredag.

Udstillingslokalet:

Vi er nødt til at
købe nye skinner. Vi skal undersøge om der er nogle nye systemer,
der måske kunne være smartere. Mona snakker med Ingvard, som måske
har idé om hvilke systemer der ville være godt at bruge. Han har
stået for renoveringen i ålestrup Galleri og har måske erfaringer
herfra.

Pakhuset 2015

Oktober er pakhuset
optaget alle uger undtagen efterårsferien.

Det kunne være
november eller september.

Vi tager det op på
generalforsamlingen. Der skal være interesse blandt medlemmerne og
enighed om tidspunkt. Vi skal have oversigt over ledige uger klar til
mødet.

Artwine

Vi stiller de
resterende flasker op til generalforsamlingen. Fra nu af er de til
salg for medlemmer for indkøbspris: 35 kr stykket.

Udflugter:

Der er planer om at
besøge gruppen ”Rammen” i Hornum. Vi er blevet inviteret et par
gange og det kunne give lidt inspiration og ideer.

Kirsten Fredslund
Jæger i Randers (udstiller nu i plejecenteret Søndervang) inviterer
også til besøg på sin hjemmeside. Det var også en idé.

Mona har set et
kursus i Viborg i cementstøbning, som kunne være sjovt at melde sig
på.

Vi arrangerer kurser
hvis der er interesse eller noget spændende dukker op.

Derudover vil vi
gerne arrangere tegneaftener. Evt med model. Vi kan søge påklædt
model via beboersiden på facebook. Evt med betaling.

(I ”Rammen” får
modellen lov til at vælge en tegning, men vi er nok for glade for
vore egne tegninger til at give dem væk.)

8. Planlægning af
Generalforsamling.

24. 02. 2015

Vi skal have mad fra
pizzariaet. Sidste år var vi 10 til generalforsamlingen. Vi skaffer
et menukort og finder ud af hvad det skal være.

Sonja og jane er på
valg til bestyrelsen

Vi skal bestemme om
vi skal udstille i Pakhuset.

Undersøge opbakning
til de forskellige udflugter og aktiviteter.

Opfordre medlemmer
til forslag til aktiviteter.

Udstillingsudvalget:
hvem vil være med?

9. næste
bestyrelsesmøde er tirsdag den 3. marts

andet møde 11.
august.