Februar 2015 GENERALFORSAMLING

Tid: tirsdag d. 24 – 2 – 2015
Sted: TORVET
Kl. 19.00


Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
valgt blev Torkild Jensen og Anne Lise Sørensen

2. Beretning af Sonja Formand samt fra udvalg.
Sonja læser beretning. Årets gang = byfest, udstilling i Pakhuset i Viborg som desværre ikke var så godt besøgt.
Kursus med Hanne Skjold Knudsen fik ingen opbakning.
En tur til Horsens og besøgte en gruppe der kalder sig “slottet” . 4 var afsted.
November ” Åbent værksted” i galleriet.
Kunstforeningen har fået en drejebænk og skal finde plads til den .
I udstillingslokalet er der kommet nyt loft op. Skinnerne blev brækket ne. øv øv.
Der er sat nye skinner op ( Medborgerhuset)
Der er for lidt salg i kunstvinen, så den bliver sat til salg for indkøbsprisen.
Beretning godkendt og vedlægges som bilag.

a. Sommerudvalg – Hanne – Poul – Mona – Jane
ændring : Sonja – Jane – Poul – Mona og måske Hanne.
Jane fortalte på vegne af udvalget i Byfest: Fernisering om fredagen med Torvedag var fin.
Der var forslag om at udstille i hallen men det bliver alt for bøvlet på grund af flytning af væggene m.m.
Forslag om bedre annoncering af kunstudstillingen.
Godkendt.

b. Gedsted Ældre center – Sonja
c. Bogcafeen – Ingvard

3. Regnskab.
Udgift: 9041,85 kr Indtægt: 12.238,00 kr Balance: 3196,15 kr
Beholdning pr 31 – 12 – 14: 13.498,42 kr
Medlemmer ialt : 13
Regnskab er godkendt og vedlægges som bilag.

4. Indkomne forslag
a.Pakhuset? holder pause i år
b.
c.

5. Valg af bestyrelse.
På valg er :
Sonja Feldt Pedersen – modtager genvalg /genvalgt
Jane Bonnerup – modtager genvalg / genvalgt

Suppleanter
Margit Horn Nielsen genvalgt
Anne Lise Sørensen genvalgt

Revisor
Niels Heebøll genvalgt

6. Eventuelt.