Bestyrelsesmøde d. 21 – 04 – 2015
Dagsorden
Velkomst til: Poul, Mona, Jane og Sonja. Afbud fra: Hanne

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for året

· Sommerudstilling

· Kurser

· Udflugter / galleribesøg

. Sponsorere et legeredskab til børn i Anlægget

6. evt

REFERAT

1. Dir. Mona, Ref. Jane.

2.Dagsorden godkendt
ref. godkendt.

3. Konstituering:
Sonja formand
Mona Næstformand
Jane Kasserer
Poul Bestyrelsesmedlem
Hanne Bestyrelsesmedlem.

4.Aktiviteter for året.
. Sommerudstilling byfest. Komiteen er kontaktet ang.
åbningstider:
Torsdag: kl. 17 – 18 Fernisering på Kunstudstilling
Fredag: kl. 12 – 18
Lørdag: kl. 12- 17 Kunstudstilling
Søndag: kl. 12 – 16 Kunstudstilling

Poul rejser til Budapest søndag og ugen frem, Jane spiller revy man.+tirsd derfor kunne løsningen være at vi stiller vægge op lørdag fra kl. 15.00

. Kurser: ingen planer.
. Udflugter og galleribesøg.
Vi planlægger hen ad vejen. alle opfordres til at ringe/maile hvis de hører om/ser noget spændende – så arrangerer vi.

5. Sponsorere et legeredskab til børn i anlægget.
der var fri snak om at lave skulpturer, købe udendørs legeinstrumenter, en fiskekutter, et legehus i træerne m.m.
Vi kunne tænke os at gøre noget godt for børn, vi får jo penge fra byfesten til gavn for børneaktiviteter.
vi vil gerne lave skulpturer til de små børn – at klatre og sidde på – fantasidyr.
slanger, heste, fantasidyr i flotte farver.Mona snakker med Kristian. Han har bygget i flamingo/hønsenet og fiberbeton.
vi skal hør Torkild der har været på kursus i Make Make fiberbeton om han vil være med til at holde planlægningsmøde.
Og vi skal senere søge kulturrådet om tilskud til projektet.

Vi skal høre Emil om vi må låne kælderen når vi laver skulpturen.
vi skal høre Peter ( hallen) eller Doris Lauritsen ( beboer- og Erhvervsforeningen ) om det er OK – om de har lyst til gaven / projektet ( i anlægget ).

Vi holder skulpturmøde igen 12 maj ( tirsdag 19.00)

Sonja kontakter Emil
Jane kontakter Doris
Mona kontakter Kristian
Jane kontakter Torkild.

mvh Sonja