Bestyrelsesmøde august 2015

Gedsted
Kunstforening

PÅ TORVET d. 18 august kl. 19.00

August 18-08-2015

1. Valg
af dirigent og referent.

2. Godkendelse
af referat fra sidste møde

3. Evaluering
af Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til ændring i gedeskægs-arrangementet.
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

4. Åbent
atelier til jul – salg og showroom – har I ideer hertil?

5. Udflugt
– bring forslag med i lommen!

6. evt.

Mødet blev udsat p.gr.a. manglende fremmøde