Bestyrelsesmøde d. 19 jan 2016 kl. 19.00

DAGSORDEN

1. vag af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst

3. Siden sidst v. Sonja

4. Planlægning af generalforsamling.
a. på valg

Næstformand Mona Damm

Menig mdl. Poul Spanggård

Menig mdl. Hanne Smed er flyttet og udgået -Nyvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen

Suppleant Margit Horn Nielsen

Revisor Niels Heebøll

b. arrangement
c. plakat
d. annonce med Generalforsamling
samt omtale af Kunstforeningen i VesthimmerlandsAvis d. 25 januar

5. Kassebeholdningen
a. sponsorere sports-arbejde for børn med vores del af overskud fra byfest 2015
b. indkøb af nye kontorstole evt, 4 stk rimelig kvalitet.

6. Sommerudstilling 2016 med tilbageblik på 2015
a. skal der foregå noget på TORVET om fredagen
male – slibe sten – pølse ler op til skåle osv.

7. Aktiviteter i løbet af året
a.
b.

8. EVT:

9. Næste møde: Generalforsamling d. 23 februar kl. 19 på TORVET

bedste hilsen
Sonja

————————————————————————————————

REFERAT:

Bestyrelsesmøde 19. 1. 2016

fremmødte Mona og Jane

1. Dirigent Mona, Referant Jane

2. Referat godkendt

3. Siden sidst ved Sonja udebliver da Sonja er syg

4. planlægning af generalforsamling.

Der skal sendes sms til alle vore medlemmer om dato og tidspunkt for
vores generalforsamling. Samtidig kan vi minde om betaling af
kontingent. (husk svar udbedes)
Vi har erfaring for at ikke alle læser deres mails. Mona, Sonja og Jane
kan jo dele op og sendesms er til hver fem personer (det kan vi evt gøre
fremover, samme fem hver, når der sker noget impulsivt)

Vi skal have lidt godt til ganen, men Pizzamanden har lukket tirsdag
aften. Da vi ikke har andre spisesteder i byen regner vi med at købe
kiks, ost, kage og vin i Brugsen.

Næste tirsdag laver vi en plakat om kunstforeningen og generalforsamling til brugsens opslagstavle.

Jane skriver et lille opslag om kunstforeningen og generalforsamling til beboerforeningens facebookside

Hvis vi skal have annonce i avisen skal det nok være tættere på datoen
for generalforsamlingen, så folk ikke når at glemme det igen. Vore egne
medlemmer er jo varslet på mail og hjemmeside.
(og får en sms)

5. Vi har 17.000kr og 15 medlemmer

der kan nemt blive råd til kontorstole og nogle forlængerledninger og pærer til vore spots.

Punktet om at overføre penge til sportsarbejde for børn skal på generalforsamlingen.
Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
børn….

6. Sommerudstillingen gik fint. Vi havde ingen tale, men boblevin,
snacks og god stemning. Der kom ca. samme antal besøgende som der
plejer, bare fordelt anderledes. Torvedag kommer ikke tilbage til
torvet. Det vil også blive markedsdag ved hallen til sommer, så vi skal
tage stilling til om vi vil have fernisering torsdag eller om det var
fint som denne gang.

7. Vi har ikke haft mange aktiviteter i 2015
Vi har sommerudstillingen. En enkelt udflugt og indbydelse fra croquis i
Års som blev sendt til alle medlemmer og vi var 3 afsted den ene gang
og 2 næste. Vi har før været flere med at udstille i Fjends og det er
jo også en mulighed at arrangere igen.
Mona udstiller i Føtex Skive, Sonja udstiller i Bogcafeen. Jane udstiller i hallens cafeteria. Plejehjemmet har også udstilling.

8. evt.
intet at bemærke. God ro og orden ved mødet

ref. Jane