Generalforsamling 23. 2. 2016 på Torvet

1. valg af dirigent og referent

2. godkendelse af referat fra generalforsamling februar 2015

3. Siden sidst beretning ved formanden

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Mona Damm
Menig mdl. Poul Spanggaard
Menig mdl. Hanne Smed (er flyttet til Viborg)
Suppleant Anne Lise Sørensen
Suppleant Margit Horn Nielsen
Revisor Niels Heebøll

5. Regnskab

6. Foreslag til brug af penge til børn
(egentligt står det i vedtægterne at byfestoverskuddet skal gå til foreninger med aktiviteter for børn)
Vi kan overføre penge til sportsarbejde for børn
Det kunne også være en mulighed at arrangere en kunstnerisk dag for børn
hvor vi betaler lærerens løn. Eller et andet kreativt tiltag for
børn….
Vi havde oprindeligt planer om at lave legeskulpturer, men de var ikke ønskede i halanlægget.

7. sommerudstilling
a.Udstillingsudvalg
b.Ideer til aktiviteter under sommerudstillingen 2016.Vi kan evt have
materialer fremme børn kan benytte sig af. Male, lave collage eller
lign.
Det store fællesmaleri fra generalforsamlingen kan komme frem igen…..
Måske har Torkild lyst til at arbejde med sten…

8.Forslag til aktiviteter og indkøb
Alle er velkomne til at komme med foreslag til aktiviteter, kurser udflugter eller lignende
Torvets bestyrelse har planer om renovering af vores rum, men vi har måske andre ideer til vores værksted.

9. Evt.

REFERAT:
Tilstede: Poul – Mona – Sonja – Angelina – Asger – Torkild – Jane.

1. valg af dirigent: Mona Referent: Jane
2.Godkendelse af referat af generalforsamling 2015
Godkendt.
3. Beretning ved formanden (vedlagt som dokument og udleveret på skrift til alle
mødedeltagere) – findes nedenunder referat. Godkendt.
4. Valg af bestyrelse.
næstformand Mona Damm – genvalg
Poul Spanggård – genvalg
Hanne Smed er flyttet – nyvalg: Angelina Damgård
Suppleanter: Anne Lise Sørensen og Margit Horn Nielsen begge genvalgt
Revisor: Niels Heebøll genvalgt
5. Regnskab ved Jane Bonnerup
Godkendt med forbehold.
6. Forslag til brug af penge til børn. se mere ovenfor.
Løs snak om muligheder for aktiviteter, intet vedtaget, men der er åbent for forslag hvis nogle af medlemmerne finder en god ide.
7. Udstillingsudvalget:
a. Jane – Poul – Mona -Sonja
b. Torkild tænker lidt videre på ideen med at at arbejde med sten sammen med
børnene.
c. Vi finder også ud af en ide med fællesmaleriet.
8. Forslag til aktiviteter og indkøb.
a. Angelina vil gerne med til medborgerhusets generalforsamling. Der vil hun bl.a.spørge om det er muligt at flere medlemmer får nøgler.
b. Indkøb: Sonja har set en model kontorstol vi sandsynligvis køber 4 stk af.
c. Forslag om en tur til KUNSTEN i Aalborg.
d. Vi vil gerne have led armaturer i udestuen
e. Vi vil kæmpe stærkt imod at få sænket loftet
f. Ønsker varmt vand i køkkenet
g. Vinduerne i køkkenet er utætte
9. EVT.
a. Torkild har meldt sig til et bronze støbekursus. Selve støbningen foretages af proffessionelle. Det kunne måske også være en ide som aktivitet da det ikke kræver så meget at lave voksfigurerne.
b. Torkild foreslår at man laver et madhold. Hvis I hører om nogen der er interesseret i at være med er ideen at man skiftes til at komme med opskrifter m.m.
c. Vi diskuterede Gedsteds fremtid bl.a.
1. Gedsteds hjemmesides muligheder.
2. Fælleskanoer og båd.
3. Muligheden for at gøre Menighedsbladet til foreningernes talerør.
4. Det gamle Getama er erklæret for bevaringsværdigt og der vil sandsynligvis
blive fortalt om ideer til brug af huset på Beboerforenigens generalforsamling.
INTERESSEREDE opfordres til at møde op.
d. På kunstforeningens hjemmeside www.gedstedkunstforening.dk er referater og orientering åbnet for alle til læsning og kommentarer.

BERETNING OM 2015

Nu har vi haft
udstillingerne i 16 år og Kunstforeningen i 10 år.
I 2016 var vi 15 medlemmer men Hanne er flyttet og Else fra Horsens synes der
er for langt og får ikke noget ud af det når vi ikke udstiller i Pakhuset.

Meget har vi oplevet
og afprøvet og fungerer nu på den måde at en 3-4 stykker mødes tirsdag aften
nogle kommer når der spilles billard og huset er åbent. De øvrige har andre muligheder og er med når
der udstilles om sommeren til Gedeskæg.

Flere af os
udstiller flere steder hos gallerier rundt om i landet. Så det er ikke fordi
medlemmerne er inaktive i kunstneriske udfoldelser.

Vi blev inviteret
til croquis i Aars af gruppen Rammen og Jane Mona og jeg har været med en til
flere gange. Jeg nyder samværet og inspirationen. Og især undervisning af
henholdsvis Margit Høvring og Gudrun Elisabeth Kjær.
Hjemmesiden www.gedstedkunstforening.dk har jeg været nødt til at nystarte på
One.com, før var det i Frontpage, men One.com tillader det ikke mere. Så den
gamle side eksisterer ikke normalt. Er der stadig interesse blandt medlemmerne
for at fortsætte så vi der kan se tilbage på alle vore oplevelser sammen. Og
ikke mindst gøre opmærksom på det enkelte medlems virke og værker!

Udflugter har der
ikke været interesse for i fællesskab i år. Kun Jane og jeg var til en enkelt
udflugt i Lundby. Godt at komme ud omkring og se og finde nye udstillere til
sommerudstillingen
Økonomien er selvsagt fin når vi ikke har nogen aktiviteter og særlige indkøb.
Jeg har dog lige købt maling for knap 1000kr! Og jeg håber på nye kontorstole
til malerne/tegnerne.
Vi har tilbudt legeredskaber til børn i anlæget men det faldt ikke i smag i stedet blev vi foreslået at lave dem nede
ved Svanesøen, men det afslog jeg med begrundelsen at det var for farligt. Det skulle
ikke tiltrække småbørn alene til søen.

Endelig er
drejebænken kommet op i køkkenet så den kan komme i sving – måske titrækker den nye medlemmer.
Der har været lidt tumult omkring renovering af lokalerne inde hos
billardfolket og vi er blevet varslet at vores lokale også står for tur.
Vi er ikke interesseret – vores rum er udmærket og vi ønsker ikke lavere loft og
andet lys som det er blevet i de andre rum. Men jeg ved ikke om vi kan bestemme
selv.

Jeg er ikke på valg
men energien og det der skal til for at holde blusset i gang og tiltrække nye
medlemmer, er ikke den samme som engang, derfor vil jeg bede alle om at være
mere på banen med initiativer og fastholdelse af aftaler.

Vi elsker vort rum her
og sammenholdet. Det at der er nogen der lytter og fortæller. Og det skal nok
fortsætte, – men med friske kræfter på deres betingelser og med alle
erfaringerne som grundlag til en ny tid.

Venligst Sonja Feldt
Pedersen

Næste møde i bestyrelse: Konstituerende møde d. 8/3 2016 kl. 19.00