GEDSTEDKUNSTFORENING
Bestyrelsesmøde d. 8 – 3 – 2016 kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af:
– dagsorden
– referat fra sidste møde

3. Konstituering efter valg

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
b. finde gæsteudstillere
c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
d. aktiviteter

5. Kurser nye tiltag

6. Udflugter / galleribesøg

7. evt

Dato for næste bestyrelsesmøde i august d.

Dato for Udstillings udvalgs møder

REFERAT:

1. Valg af dirigent og referent.
Mona og Sonja

2. Godkendelse af:
– dagsorden
godkendt
– referat fra sidste møde
godkendt

3. Konstituering efter valg

Formand – Sonja Feldt

Næstformand – Mona Damm

Menige medlemmer:

Jane Bonnerup
Poul Spanggaard
Angelina Damgaard

Kasserer og suppleant – Margit Horn Nielsen
suppleant Anne Lise Sørensen

revisor Niels Heebøll

4. Aktiviteter for årets
· Sommerudstilling
a. dato for planlægningsmøder
Foreløbig fastsat d.6 april, hvor vi medbringer ideer brochurer visitkort m.m. for at udvælge gæsteudstillere. Lave og sende invitationer.

b. finde gæsteudstillere
svar fra inviterede gæsteudstillere d. 18 maj

SVAR FRA EGNE UDSTILLERE ( Sonja)

c. fernisering og åbningstider ( se nedenfor)
Foreløbig fastholder vi torsdag d. 23 juni til fernisering ( Sct. Hans Aften) afventer Gedeskægsfestens program.

ÅBNINGSTIDER i forslag:

Torsdag
D. 23/6-2015 fernisering kl. 17 – 18.00

fredag
12.00–17.00

lørdag
12.00-17.00

søndag 12.00-16.00

d. aktiviteter
workshop for børn i Atelier under udstillingen – garn – fiskenet – fællesmaleri – brug fantasien…

5. Kurser nye tiltag
Vi drøftede kurser under LOF bronze – træ – maleri og legeskulpturen er ikke glemt!

6. Udflugter / galleribesøg
Udflugt d. 22 maj
til det nye KUNSTEN i Aalborg med efterfølgende FROKOST i Papegøjehaven.

Der vil komme invitation ud til medlemmer senere med oplysninger om pris og tidspunkt.
Og følg med på www.gedstedkunstforening.dk
der vil være et opslag på forsiden der hedder AKTIVITETER med et link til aktiviteter og udflugter og andet socialt liv..


7. evt. ingen kommentarer.

Dato for næste bestyrelsesmøde i august – d.10 august 2016 kl. 19.00

Dato for Udstillings udvalgs møder – 6 april kl. 19.00 invitationer ud

– 18 maj kl. 19 svar fra udstillere