Bestyrelsesmøde 10-08-2016
Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af året.

I. Sommerudstilling
– hvordan gik det i forhold til Sct.Hans faten
– udstillingens sammensætning og kvalitet.
– m.m.

II. Udflugten til Kunsten, Aalborg (ændring i program- vi spiste på Kunstens cafe’

4. Åbent værksted til julearrangement – salg og showroom i salen – har I ideerhertil?

5. SparNord – procedure omkring nyvalg af kasserer. Bestyrelsens underskrift på sidste 2 års generalforsamlinger samt konstituerende bestyrelsesmøder. (kopi til underskrift.)

6. Evt.

næste møde: januar 2017

REFERAT.

Til stede: Mona, Jane, Angelina, Sonja og Margit (kasserer)
Poul afbud.

1. Dirigent: Mone og ref. Jane

2. Referat fra sidst godkendt.

3. I.
-Det var ikke noget problem at udstillingen havde fernisering til sct.Hans aften. Der kom rigtig mange ca 70 pers.

-Det var en flot udstilling. Der var rigtig mange spændende gæsteudstillere
– god atmosfære
-Meget inspirerende åbningstale af Jane Bonnerup.
Godt besøgt udstilling (se afkrydsbogen) og gode tilbagemeldinger fra borgere i Gedsted.
– Børneworkshop var på et tidspunkt på idestadiet, men vi havde nok ikke overskud og mandskab og der var andre børneaktiviteter i anlægget og derfor ikke så stort behov.

3. II

God udflugt, fint med ægtefællerne med. Hyggeligt og inspirerende

4. Vi kan skrive til vore medlemmer om husmoderkredsens julearrangement 1. søndag i advent d. 27 november, så kan alle der har lyst til at møde op til åbent værksted have en lille salgsbod den dag.
Vi kan også lave udstilling i salen – ikke med de store vægge men staffelier og borde osv.

5. Bestyrelsen skrev under på referaterne fra de sidste 2 års generalforsamling og konstituerende bestyrelsesmøder til overdragelse af kasserer.

6. EVT.
– Sonja kunstf. vil spørge Sonja Medborgerh.om vi kan få en nøgle mere.

– Rengøring. Sonja har gjort rent nogle gange! og er næsten den eneste der gør det.
Vi kan nok lave en plan over hvem der gør det hvornår.

– Resten af huset bliver gjort rent af rengøringsfirma. Når Sonja snakker med Sonja vil hun også høre om vi kan være med i den ordning hvis vi rydder op.

Tirsdag d. 23 går vi igennem hvad vi har af spændende ting. Papir, lærreder og skrammel. Noget skal ud, og eks. lærreder kan købes til billig pris af medlemmer (evt.1/2 pris af pris hos søstrene Greene).
Og rydder op og gør rent.

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en rimelig leje.

Skrevet ind af Sonja