Kære bestyrelse,

vi må have afklaret omkring punkt under evt. fra sidste bestyrelsesmøde, hvor der står:

– Sonja blev opfordret til at undersøge hos Galleri14, Farsø om den ide’ hun
havde engang om at Gedsted Kunstforening kunne udstille fælles på 2. sal til en
rimelig leje.

Dagsorden


der skal tages stilling til evt. betaling fra foreningen eller alene
personlig betaling. Personlig betaling er betinget af hvor mange vi er
om pladsen.

– Udstillingsudvalget i Galleri14 er ansvarlig for udvælgelsen af kunsten der udstilles i galleriet.

– der er tale om et separat rum på 1. eller 2. etage
– pris pr mdr kan være 5 eller 600kr ( ca 15m )

– jeg vedhæfter en kontrakt, men betingelserne kan diskuteres.

– vi skal have fundet ud af hvem der vil være med af alle medlemmerne i www.gedstedkunstforening.dk

Fremmødte: Mona Jane og Sonja
fraværende uden afbud: Poul Angelina

Vi kan ikke afslutte og tage beslutning på medlemmernes vegne.
Diskussion om Foreningens penge til tilskud, pris og tidsrum, antal medlemmer der mon er interesseret i at deltage.
Vi lader det ligge lidt og undersøger
– hvem der er interesseret
– hvad den enkelte vil betale selv.
ref. Sonja