Blog Image

Referater - Orientering

Gedsted Kunstforening's BLOG

Generalforsamling d. 21 februar 2017 kl. 19.00 på TORVET

Generalforsamlinger Posted on Thu, February 02, 2017 10:23:35

Dagsorden til generalforsamling :

1)Valg af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

3)Regnskab.

4)Indkomne forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

6)Valg af bestyrelse.

på valg er :

Formand Sonja Feldt, modtager genvalg

Jane Bonnerup, modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen, modtager genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen, modtager genvalg

Lene Maler ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll, modtager genvalg

7)Eventuelt

Referat:

dirigent Lene
Referent Jane
Fremmødt. Lene Flarup Christoffersen Mona Damm, Kirsten Michaelsen, Erna Porskjær.
Torkild Jensen. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Angelina Damgaard. Jane Bonnerup

2)
Der var lidt debat om nøgler. Og enighed om at det er meget fair at
skulle betale depositum for nøgle og at det var dejligt at kommunen
sætter lokalerne på torvet til rådighed til os i foreningerne. Det
sætter vi stor pris på.
Det vil være godt hvis alle allerede nu holder øjnene åbne for mulige udstillere til årets kunstudstilling
Angelina
har snakket med en kunstner fra Randers der deler værksted med flere
andre. De vil gerne tage imod os hvis vi har lyst til at komme forbi og
se hvad de laver.
Der er kunstudstilling i Års med Martin Bigum vi måske også kunne se sammen. På tirsdag holder han foredrag om sit kunstsyn.

3) regnskab : tallene balancerer på nær 27 kr.

4) indkomne forslag.
Nedsættelse
af udstillingsudvalget : Sonja, Mona, Angelina, Poul og jane. Erna har
tilbudt at bage kage til os når vi hænger op onsdag.
Skal vi ændre dagen for maleaften. Der er stemning for onsdag, så det er vedtaget.

5) samme kontingent som vanligt

6) Formand Sonja Feldt
Jane Bonnerup, Margit Horn kasserer og Revisor Niels Hebøll er Genvalgt
Lene Flarup supleant valgt

Evt.
Det kunne være godt at have en facebookgruppe. Lene og Kirsten vil sætte hovederne sammen for at tænke noget i den retning.
Torkild
opfordrer os til at komme frem med ideer hvis vi har nogen i forhold
til byfornyelsen. Der kommer sansynligvis ikke noget kunst hvis vi ikke
kommer med foreslag selv.

Beretning 2017 – GEDSTED KUNSTFORENING

Der er tradition for at der på generalforsamlingen bliver
fortalt om året der gik i foreningen.

Så det gør jeg også i år.

Højdepunktet i år kan nok siges at være udflugten vi havde
til KUNSTEN i Aalborg.

Det var i maj


vi havde inviteret ægtefællerne med til kunsten hele
dagen .


Kun afbrudt af brunch i cafeen i huset og frisk luft i
parken.


Nogle enkelte skulle også have det store overblik fra
Aalborg-tårnet.


Jeg hørte endda at der var nogen der smuttede over og
lyttede til musik hos træerne i Kildeparken….

En virkelig dejlig dag.

Vores Sommerudstilling hører også med til højdepunkterne.
Det var lykkedes endnu en gang udvalget der var lig med bestyrelsen, at finde
nogle spændende og dygtige kunstnere.

At vi havde fernisering torsdag kl 17-18 var en udmærket ide
også selvom det var Sct. Hans aften. Der var god tilslutning. Og her skulle jeg
egentlig kunne citere Janes velkomst, men det overlader jeg til hende om
muligt. Det kunne være fint at få et kopi men også det er umuligt da hun har
evnen til at improvisere… ud fra dagens tekst … i aviserne.

Af andre tiltag har været Åbent værksted 1. søndag i advent.
Det var hyggeligt når der kom nogle op og var interesserede, måske var det nye
medlemmer – i hvert fald overvejede nogle af dem det.

Så har vi haft et tilbud om at udstille i Galleri14. Men det
kan alle jo for en stands betaling. Men det her var gruppen som sådan og til
reduceret pris. Men ingen interesse viste sig.

Flere af os har i forvejen arrangeret udstillingssteder og
der skal også overskud og interesse til det.

Så er der lidt af det praktiske.


Rengøringen bliver varetaget af husets rengøring nu så
alle i atelieret skal holde orden og gulvet ryddet så det er til at komme til.


Nøgler skal registreres hos Sonja Jensen, Søndergade
eller Søren P. Johansen, Tyttebærvej og der betales 200kr i depositum.


Medlemstallet ligger stabilt på ca 15


Der er stadig 10% ved køb hos Thuesen i Viborg og
PlusOffice, Viborg


Der er gratis maling i atelieret


Vi abonnerer på Kunstavisen og KUNST, de ligger i
Atelieret.

Vi ser ind i fremtiden:


Sommerudstillingen bliver i uge 25 som det plejer


Vi har fernisering torsdag kl. 17-18


Torvedag på TORVET er tilbage igen og vi må se om ikke
vi kan finde på aktiviteter.


Domænet til hj-siden er ændret så jeg ikke længere kan
arbejde i Frontpage kun hvis jeg kan bruge html koder og det kan jeg ikke! Så
jeg har måttet lave en ny side med det gamle indhold. Det er spændende men det
tager tid. Og så blev jeg gjort opmærksom på at der til det tilbud kun hørte 5
sider og der er behov for mange flere. Altså blev det en ekstra udgift på 648kr
indtil nu kun 168kr for domæet. Men budgettet kan bære det.?

Tak for året
SonjaBestyrelsesmøde 21 jan 2017

Bestyrelsesmøder Posted on Thu, February 02, 2017 10:20:39

Bestyrelsesmøde 21 jan 2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst.

3. Året 2016 v. Sonja

4. Planlægning ag generalforsamling

a. på valg:

formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane modtager genvalg

suppl. / kasserer: Margit Horn Nielsen modtager genvalg

suppl. Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Flarup ny suppl. på valg

revisor Niels Heebøll modtager genvalg

b. arrangementer

c. annonce om generalforsamling 21-2-2017

5. sommerudstilling 2017 med tilbageblik på 2016

a. skal der foregå noget på Torvet om fredagen

(male – slibe – sten – pølse ler op til skåle osv. )
6. aktiviteter i løbet af året

a. julemarked Torvet 2017 med tilbageblik på 2016

7. EVT.

8. Næste møde: Generalforsamling d. 21 februar kl. 19.00 på Torvet

REFERAT

1) Jane blev
Referent

der blev ikke valgt
dirigent, da vi mente det var unødvendigt da vi kun var 4 personer.

2) Referatet blev
godkendt

Der er opfølgning
på punktet om nøglen i Evt.

3) Sonja er syg

4) Planlægning af
generalforsamling

Margit foreslår at
kontonummeret står i mailen til indbydelsen til generalforsamlingen,
så man ikke behøver at slå op på hjemmesiden for at finde det når
man skal betale kontingent inden generalforsamlingen.

Dagsorden
til generalforsamling

1)Valg
af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens
arbejde samt beretning fra udvalg.
3)Regnskab.

4)Indkomne
forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.

6)Valg af bestyrelse.


valg er :

Formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane Bonnerup
modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen modtager
genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Maler
ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll modtager genvalg

7)Eventuelt

(bemærkning
til punkt 4. Vi har på forhånd to forslag . Et om at ændre
ugedagen på maleaftenen og et punkt om at danne et udstillingsudvalg
til årets udstilling)

b)
arrangement til generalforsamling.

Vi
tænker at spise smørrebrød.

Mona
kører igennem Skals og kan godt køre omkring og hente det.

Ellers
kan der måske være mulighed for at Sonja tager noget med fra Farsø

c)
generalforsamlingsindkaldelse sker ved mails til medlemmer, På
Gedsted hjemmeside.dk på beboerforeningens Facebookside og Brugsen
SMS

Jane
skriver indkaldelsen og sender til Sonja, som så sender til alle
medlemmer (Hun har en mailgruppe med alle kunstforeningens medlemmer
i) Jane fik alle mail-adr.)

Mona
hænger indkaldelse op ved Brugsen og snakker med dem om SMS besked.

Jane
sender Mail til Doris som varetager Gedsted-hjemmesiden. Og sætter
et opslag på beboerforeningens Facebookside.

5)
Flot udstilling. Vi gør det igen.

a)
det venter vi med at tage stilling til men vi tror ikke behovet er
der nu hvor torvedag har flyttet sted.

6)
julearrangementet har været hyggeligt, så vi regner med at spørge
folk i foreningen igen i år, hvem der er interesserede.

7)
evt.

Sonja
(formanden for medborgerhuset) skal have 200kr i depositum fra hver
af os med nøgle og alle nøglebærere skal registreres med navn.