Bestyrelsesmøde 21 jan 2017 kl. 19.00

Dagsorden

1. valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidst.

3. Året 2016 v. Sonja

4. Planlægning ag generalforsamling

a. på valg:

formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane modtager genvalg

suppl. / kasserer: Margit Horn Nielsen modtager genvalg

suppl. Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Flarup ny suppl. på valg

revisor Niels Heebøll modtager genvalg

b. arrangementer

c. annonce om generalforsamling 21-2-2017

5. sommerudstilling 2017 med tilbageblik på 2016

a. skal der foregå noget på Torvet om fredagen

(male – slibe – sten – pølse ler op til skåle osv. )
6. aktiviteter i løbet af året

a. julemarked Torvet 2017 med tilbageblik på 2016

7. EVT.

8. Næste møde: Generalforsamling d. 21 februar kl. 19.00 på Torvet

REFERAT

1) Jane blev
Referent

der blev ikke valgt
dirigent, da vi mente det var unødvendigt da vi kun var 4 personer.

2) Referatet blev
godkendt

Der er opfølgning
på punktet om nøglen i Evt.

3) Sonja er syg

4) Planlægning af
generalforsamling

Margit foreslår at
kontonummeret står i mailen til indbydelsen til generalforsamlingen,
så man ikke behøver at slå op på hjemmesiden for at finde det når
man skal betale kontingent inden generalforsamlingen.

Dagsorden
til generalforsamling

1)Valg
af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens
arbejde samt beretning fra udvalg.
3)Regnskab.

4)Indkomne
forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af
kontingent.

6)Valg af bestyrelse.


valg er :

Formand Sonja Feldt modtager genvalg

Jane Bonnerup
modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen modtager
genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen modtager genvalg

Lene Maler
ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll modtager genvalg

7)Eventuelt

(bemærkning
til punkt 4. Vi har på forhånd to forslag . Et om at ændre
ugedagen på maleaftenen og et punkt om at danne et udstillingsudvalg
til årets udstilling)

b)
arrangement til generalforsamling.

Vi
tænker at spise smørrebrød.

Mona
kører igennem Skals og kan godt køre omkring og hente det.

Ellers
kan der måske være mulighed for at Sonja tager noget med fra Farsø

c)
generalforsamlingsindkaldelse sker ved mails til medlemmer, På
Gedsted hjemmeside.dk på beboerforeningens Facebookside og Brugsen
SMS

Jane
skriver indkaldelsen og sender til Sonja, som så sender til alle
medlemmer (Hun har en mailgruppe med alle kunstforeningens medlemmer
i) Jane fik alle mail-adr.)

Mona
hænger indkaldelse op ved Brugsen og snakker med dem om SMS besked.

Jane
sender Mail til Doris som varetager Gedsted-hjemmesiden. Og sætter
et opslag på beboerforeningens Facebookside.

5)
Flot udstilling. Vi gør det igen.

a)
det venter vi med at tage stilling til men vi tror ikke behovet er
der nu hvor torvedag har flyttet sted.

6)
julearrangementet har været hyggeligt, så vi regner med at spørge
folk i foreningen igen i år, hvem der er interesserede.

7)
evt.

Sonja
(formanden for medborgerhuset) skal have 200kr i depositum fra hver
af os med nøgle og alle nøglebærere skal registreres med navn.