Dagsorden til generalforsamling :

1)Valg af dirigent og referent.

2)Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

3)Regnskab.

4)Indkomne forslag.

5)Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent.

6)Valg af bestyrelse.

på valg er :

Formand Sonja Feldt, modtager genvalg

Jane Bonnerup, modtager genvalg

Suppleant/ Kassere Margit Horn Nielsen, modtager genvalg

Suppleant Anne Lise Sørensen, modtager genvalg

Lene Maler ny suppleant på valg

Revisor Niels Heebøll, modtager genvalg

7)Eventuelt

Referat:

dirigent Lene
Referent Jane
Fremmødt. Lene Flarup Christoffersen Mona Damm, Kirsten Michaelsen, Erna Porskjær.
Torkild Jensen. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Angelina Damgaard. Jane Bonnerup

2)
Der var lidt debat om nøgler. Og enighed om at det er meget fair at
skulle betale depositum for nøgle og at det var dejligt at kommunen
sætter lokalerne på torvet til rådighed til os i foreningerne. Det
sætter vi stor pris på.
Det vil være godt hvis alle allerede nu holder øjnene åbne for mulige udstillere til årets kunstudstilling
Angelina
har snakket med en kunstner fra Randers der deler værksted med flere
andre. De vil gerne tage imod os hvis vi har lyst til at komme forbi og
se hvad de laver.
Der er kunstudstilling i Års med Martin Bigum vi måske også kunne se sammen. På tirsdag holder han foredrag om sit kunstsyn.

3) regnskab : tallene balancerer på nær 27 kr.

4) indkomne forslag.
Nedsættelse
af udstillingsudvalget : Sonja, Mona, Angelina, Poul og jane. Erna har
tilbudt at bage kage til os når vi hænger op onsdag.
Skal vi ændre dagen for maleaften. Der er stemning for onsdag, så det er vedtaget.

5) samme kontingent som vanligt

6) Formand Sonja Feldt
Jane Bonnerup, Margit Horn kasserer og Revisor Niels Hebøll er Genvalgt
Lene Flarup supleant valgt

Evt.
Det kunne være godt at have en facebookgruppe. Lene og Kirsten vil sætte hovederne sammen for at tænke noget i den retning.
Torkild
opfordrer os til at komme frem med ideer hvis vi har nogen i forhold
til byfornyelsen. Der kommer sansynligvis ikke noget kunst hvis vi ikke
kommer med foreslag selv.

Beretning 2017 – GEDSTED KUNSTFORENING

Der er tradition for at der på generalforsamlingen bliver
fortalt om året der gik i foreningen.

Så det gør jeg også i år.

Højdepunktet i år kan nok siges at være udflugten vi havde
til KUNSTEN i Aalborg.

Det var i maj


vi havde inviteret ægtefællerne med til kunsten hele
dagen .


Kun afbrudt af brunch i cafeen i huset og frisk luft i
parken.


Nogle enkelte skulle også have det store overblik fra
Aalborg-tårnet.


Jeg hørte endda at der var nogen der smuttede over og
lyttede til musik hos træerne i Kildeparken….

En virkelig dejlig dag.

Vores Sommerudstilling hører også med til højdepunkterne.
Det var lykkedes endnu en gang udvalget der var lig med bestyrelsen, at finde
nogle spændende og dygtige kunstnere.

At vi havde fernisering torsdag kl 17-18 var en udmærket ide
også selvom det var Sct. Hans aften. Der var god tilslutning. Og her skulle jeg
egentlig kunne citere Janes velkomst, men det overlader jeg til hende om
muligt. Det kunne være fint at få et kopi men også det er umuligt da hun har
evnen til at improvisere… ud fra dagens tekst … i aviserne.

Af andre tiltag har været Åbent værksted 1. søndag i advent.
Det var hyggeligt når der kom nogle op og var interesserede, måske var det nye
medlemmer – i hvert fald overvejede nogle af dem det.

Så har vi haft et tilbud om at udstille i Galleri14. Men det
kan alle jo for en stands betaling. Men det her var gruppen som sådan og til
reduceret pris. Men ingen interesse viste sig.

Flere af os har i forvejen arrangeret udstillingssteder og
der skal også overskud og interesse til det.

Så er der lidt af det praktiske.


Rengøringen bliver varetaget af husets rengøring nu så
alle i atelieret skal holde orden og gulvet ryddet så det er til at komme til.


Nøgler skal registreres hos Sonja Jensen, Søndergade
eller Søren P. Johansen, Tyttebærvej og der betales 200kr i depositum.


Medlemstallet ligger stabilt på ca 15


Der er stadig 10% ved køb hos Thuesen i Viborg og
PlusOffice, Viborg


Der er gratis maling i atelieret


Vi abonnerer på Kunstavisen og KUNST, de ligger i
Atelieret.

Vi ser ind i fremtiden:


Sommerudstillingen bliver i uge 25 som det plejer


Vi har fernisering torsdag kl. 17-18


Torvedag på TORVET er tilbage igen og vi må se om ikke
vi kan finde på aktiviteter.


Domænet til hj-siden er ændret så jeg ikke længere kan
arbejde i Frontpage kun hvis jeg kan bruge html koder og det kan jeg ikke! Så
jeg har måttet lave en ny side med det gamle indhold. Det er spændende men det
tager tid. Og så blev jeg gjort opmærksom på at der til det tilbud kun hørte 5
sider og der er behov for mange flere. Altså blev det en ekstra udgift på 648kr
indtil nu kun 168kr for domæet. Men budgettet kan bære det.?

Tak for året
Sonja