Konstituerende
Bestyrelsesmøde d.8 marts 2017

Torvet
kl. 19.00

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
(vedhæftet )

3. Konstituering efter valg – valg af
formand og næstformand.

Ved generalforsamlingen blev jeg genvalgt som
medlem – jeg lader mig ikke konstituere som formand igen kun som menig medlem
for at have bestyrelsesmedlemmer nok til at foreningen kan bestå og vi kan have
atelieret fremover.

4. Aktiviteter for året

– Sommerudstilling – udvalget: Angelina, Mona,
Sonja, Poul, Erna, Jane

– Tjeklister for sommerudstilling som
inspiration (vedhæftet)

– Udflugter / galleribesøg – med
uddelegering af tovholder til de enkelte arrangementer

– Bigum ( 28-2-17..vi har været til
foredrag på Aars Kunstmuseum en flok på 5 blev det til)

– I forslag er: Atelierbesøg hos Anne Margrethe, Randers

5.Evt.

Næste møder:

Udvalgsmøder i planlægning

Bestyrelsesmøde i august dato fastsættes.

REFERAT

Til stede: Lene Flarup Christoffersen, Mona Damm, Poul Spanggaard, Sonja Feldt Pedersen, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup.

1. dirigent Lene Flarup
Referent Jane Bonnerup.

2. Referat godkendt

3. Konstituering
Sonja vil ikke længere være formand.
Hun fortalte lidt om hvad formandsposten indebærer.
Hjemmesiden vil hun stadig gerne stå for, vi skal blot være ansvarlige i bestyrelsen for at hjælpe med at finde materialer, billeder og nyheder tilsiden.
Mona er ny formand.
Jane er ny næstformand.

4.
Sommerudstilling
Udstillingsudvalget holder møde straks efter dette bestyrelsesmøde.

Udflugter
Vi laver en udflugt til Anne Margrethe i Randers her i foråret
og planlægger en efterårsudflugt på næste bestyrelsesmøde i august.
Margit og angelins er tovholder på førstnævnte.

5.
EVT.

Lene og Kirsten har arbejdet videre med facebooksiden.
Vi snakkede om at det var vigtigt at være klar på hvad formålet med siden er.
Er det en købs og salgs side eller udelukkende aktiviteter og inspirationsopslag.?

Vi blev enige om at der ikke skal være køb og salg på siden, men udelukkende små indslag om aktiviteter og nyt i foreningen. Vi laver link til hjemmesiden, hvor vi i forvejen har galleri og kontaktoplysninger til interesserede købere.
Alle medlemmer kan slå op på siden og alle udefra kan kommentere.

Vi kan også overveje at oprette en lukket facebook gruppe, hvor vi nemt og hurtigt kan udveksle informationer og links med nye ideer.

næste møde er sat til 9 august.

ref.: Jane