Referat
bestyrelsesmøde d. 23.08 2017

Tilstede: Lene Flarup Christoffersen.
Mona Damm. Poul Spangaard. Sonja Feldt. Margit Horn Nielsen. Jane Bonnerup,
Angelina Damgård


1. Valg af
dirigent og referent.

·
Angelina blev valgt til dirigent

·
Lene blev valgt til referent

2. Godkendelse af referat fra sidste
møde.

·
Referatet fra sidste møde blev godkendt

3. Evaluering af div. aktiviteter:

I. Sommerudstilling
– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før udstillingen var den
god nok.

·
Mange besøgende, og tilfredshed fra bestyrelsens side.

·
Der blev reklameret på

Ø Facebook

Ø Plakater i området

Ø Gedsted hjemmeside

Ø Avisen

Ø Via udstillerne

·
Forslag om, at udstillingen skal være åbent under optog søndag eller lige
inden optoget for at få folk ind.

·
Der blev besluttet at åbne kl. 11.00.

·
Fredag: Vente med at åbne kl. 13, hvor torvedag åbner.

·
Der blev diskuteret om, udstillingen skulle holdes nedenunder, men alle var
enige om at fortsætte på 1. sal.

II. Udflugten til Randers og foredrag i
Aars Martin Bigum.

·
God oplevelse med begge arrangementer.

·
Vedr. indkøbt bog af Martin Bigum, må den gerne lånes

Ø Skiv lånedato og navn på tavlen i
ateliet

lll. Julearrangementet , skal vi ha det til næste år , skal det laves
anderledes.?

·
Julen 2017. Kunstforeningen deltager sammen med husmoderforeningen og
bliver ovenpå.

·
Mona er tovholder vedr. udsendelse af mail og tilmelding.

4. Fungerer Facebook ok?

·
Der er rod i det, da der er 2 facebook sider, men Lene sørger for at få
ryddet op.

·
Gedsted Kunstforening er en offentlig side, og den eneste der skal anvendes
på nuværende tidspunkt.Der kan blive oprettet en lukket gruppe til medlemmerne,
når der bliver behov.

·
Alle medlemmerne bliver administratorer

·
Der var enighed om, at medlemmerne kan reklamere på facebooksiden for
arrangementer de deltager i, i andre sammenhænge.

5. Galleri lister – skal de sættes op?

·
Gallerilister sættes op – 1 i fuld længde og 1 der deles i 2

6. Hvad med udsmykning af grund når
huset ved torvet rives ned.

·
Ifølge Doris, ved man endnu ikke hvornår det sker, hvilket Mona følger op
på.

l. Sende mail til alle som har
lyst?

·
Alle medlemmer skal tilbydes at deltage.

·
Der skal undersøges nærmere vedr. økonomien i projektet – hvem skal betale
for bl.a. materialer.

ll. Nedsætte en komité?

·
Der nedsættes en komite, når der er kommet en afklaring på, hvornår huset
nedrives.

·
Forslag til medlemmer: Jane, Thorkild, Mona, Poul

7. Mangler vi noget som skal indkøbes,
er det ok med maledag onsdag?

·
Der laves en ønskeliste til indkøb af maling.

·
Der blev besluttet at finde en reol, hvor malingen kan stå for at få et
bedre overblik, når vi står og maler i atelieret. Den skal være 20 – 30 cm i
dybden. Vi vil forsøge at finde noget på genbrug.

·
Onsdag er ok

8. Udflugter f.eks. Åbne galleridøre,
osv.

·
Forslag til Galleri Nordenkær, Møborg

·
Gedsted Rejsehold har arrangeret i kombineret udflugt / kunsttur til
Nordsalling og Fur d. 14. september, hvor alle kan deltage.

·
Galleri Habsø – Der forsøges at lave en udflugt evt. en onsdag aften. Poul
Spanggaard er tovholder på arrangementet.

·
Der holdes fast i, at der skal arrangeres 2 udflugter om året. En før
sommerferien og en efter sommerferien.

9. Foredrag, er det noget i kulturaviserne.

·
Vi skal holde øje med, hvad der kommer i kulturavisen.

10. Evt.

·
Ikke noget under evt.

ref.: Lene