Referat fra
bestyrelsesmøde 31/01/2018

Tilstede: Lene
Flarup Christoffersen, Mona Damm, Margit Horn Nielsen, Jane Bonnerup, Angelina
Damgaard

1) Valg af
dirigent

Lene blev valgt
til dirigent

2) Valg af
referent

Angelina blev
valgt til referent

3) Godkendelse
af dagsorden

Dagsorden blev
godkendt

4) Godkendelse
af referat fra sidste møde.

Referat fra
sidste møde blev godkendt.

6) Diskussion:
Skal vi være med til at betale 900 kr om året for at hejse flag.

Vi blev enige
om at vi betaler i år men ikke fremover.

Mona
kontakter Dorid

7) Åben debat
om udstillinger,udflugter osv.

Forslag til
udflugter:

Åbne atelierer
døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad er der
indeni”

Påske
udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

Galleri
Himmerland Gatten

8) Planlægning
af generalforsamling

Generalforsamling
finder sted 14.3.18 kl 19.

Emner:

a) Valg af
bestyrelse.

På valg:

Margit modtager
genvalg som suppleant/kasser.

Angelina og
Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

Poul – modtager
genvalg som menige medlem af bestyrelsen

Mona modtager
genvalg som formand for bestyrelse.

b) Sommer
udstilling, gruppe bestemmes på generalforsamlingen.

c) Information
fra Mona: for fremtiden er det dirigent samt referent der underskriver
generalforsamlingsreferatet føres til vedtktene våre.

9) Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde: ikke bestemt endnu.

Bestemmes på generalforsamlingen

10) Vedtægt
ændring af punkt 6.2

Medlemskontingentet
for unge uden ledsagende voksen.

Fastsættelse af
kontingent 150 kr

11) Eventuelt

Kunstavisen og
magasinet ”Kunst” bliver sendt til Mona.

Lene vil
udstille i Medborgerhusets.

ref. Angelina