Referat
Generalforsamling i Gedsted kunstforening d. 14/3 2018

Dagsorden
til generalforsamling :

1)
Valg
af dirigent og referent.

2)
Beretning
og debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

3)
Regnskab.

4)
Indkomne
forslag.

5)
Budget
for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent/ ungdom 13-18 år

6) Valg af bestyrelse.

på valg er :

·
Margit
modtager genvalg som suppleant/kasser.

·
Angelina
og Lene modtager genvalg som menige medlemmer af bestyrelse

·
Poul
– modtager genvalg som menige medlem af bestyrelsen

·
Mona
modtager genvalg som formand for bestyrelse.

·
Revisor Niels Heebøll, vides ikke om genvalg

7) Lave et Udstillingudvalg til
sommerudstillingen

8) Åben debat om udstillinger,udflugter osv.

Forslag til udflugter:

·
Åbne
atelierer døre i Viborg fra 24.3. 18 til 1 .4. 18 i ”Pakhusets”. Tema: ” Hvad
er der indeni”

·
Påske
udstilling 25.3.18 til 2.4.18 Fussing slot i Randers

·
Galleri
Himmerland Gatten

9) Eventuelt

Fremmødte:

Mona Damm, Sonja Feldt, Margit Horn
Nielsen, Annelise Sørensen, Erna Porskjær, Ingrid Sloth, Angelina Damgaard,
Jane Bonderup og Lene Flarup Kristoffersen

Ad
1.

Dirigent: Angelina Damgaard

Referent: Lene Flarup Kristoffersen

Ad
2.

Mona fremlagde beretning fra årets gang.
Beretningen er vedhæftet

Ad
3.

Margit Horn Nielsen fremlagde
regnskabet. Der var et underskud på 720,74 kr. i årets resultat, men der er
stadig en formue på 16.091,84.

Regnskabet blev godkendt.

Ad
4.

Der er fremkommet et forslag om
kontingent til en ungdomsgruppe.Dette blev vedtaget, og der er nu følgende
kontingentgrupper:

 • Aktive medlemmer
 • Unge fra 14 til
  18
  Tilføjelse: generalforsamling 2018
 • Børn ifølge med voksen
  ( ikke valgbar)
  Tilføjelse: generalforsamling 2012
 • Passive medlemmer
 • Passive husstand medlemmer

Ad
5.

Fastsættelse af kontingentet frem til
næste generalforsamling:

Aktive medlemmer
200
kr

Unge fra 14 til 18
150
kr Tilføjelse: generalforsamling 2018

Børn ifølge med voksen
100 kr ( ikke valgbar) Tilføjelse: generalforsamling 2012

Passive medlemmer, fra
50 kr

Passive husstand medlemmer
80 kr

Budgettet for 2018 forventes på samme
niveau som regnskabet 2017.

Ad
6.

Valg til bestyrelsen

 • Mona
  Damm modtager genvalg som formand for bestyrelsen
 • Poul
  Spanggaard modtager genvalg til bestyrelsen
 • Margit
  Horn Nielsen modtager genvalg som suppleant / ekstern kasserer
 • Angelina
  Damgaard modtager genvalg som suppleant
 • Lene
  Flarup Kristoffersen modtager genvalg som suppleant
 • Revisor
  Niels Heebøll modtager genvalg som revisor.

Ad
7.

Der blev besluttet, at der stadig skal
være sommerudstilling, selv om det stadigt er uklart om der kommer en eller
anden form for byfest.

Der blev valgt følgende
udstillingsudvalg:

 • Sonja
  Feldt
 • Mona
  Damm
 • Lene
  Flarup Kristoffersen
 • Mona
  vil spørge Poul Spanggaard og Thorkild Jensen
 • Der
  bliver fernisering torsdag d. 21. juni 2018.

Udstillingskomiteen holder møde d.
5/4-2018

Ad
8.

Forslag til udflugter

 • Galleri
  Himmerland
 • Udflugt
  til Fur med skitsebog
 • Midtjyllands
  Kunstcenter, Bryrup

Der tales videre om arrangementer på
maleaften.

Ad
9.

Maletid onsdag eftermiddag og onsdag
aften. Siden generalforsamlingen har Lene Flarup fået fat i en nøgle, og vil
åbne for galleriet onsdag kl. 14.00. Så må vi ændre på tidspunktet, hvis der er
behov for det.

Der er stadig åben værksted onsdag aften
19-22

Lidt spørgsmål omkring rengøring, klude,
poser m.v. Tingene bliver løst.

Spørgsmål omkring udsmykning af silo,
hvor kunstforeningen ikke er direkte involveret.

Medlemmer får rabat hos Thuesen Farver i
Viborg. 10%

Mødet blev afsluttet

Referent: Lene Flarup Kristoffersen

_____________________________________________

Året 2017 i kunstforeningen

Kære medlemmer så er året 2017 gået over til historie.

Sonja valgte at gå af som forman og jeg Mona tiltrådte som ny forman.

Jane fik næstformandsposten .

Sonja har vært forman siden 2006 ,og har valgt at være menig medlem.

Hun er grundlæggeren af vår hjemmeside og ekspert hvad computer gælder, derfor vil hun fortsat ta sig af den opgave.

Det er vi meget taknemlig for.

Jeg håber at kunne gøre et like så godt arbejde som forman som Sonja har vært for foreningen.

Hvad har så sket jo

Vi fik Facebook lavet af Lene og Kirsten

Den bliver brugt og man kan se at man er inde at kikke.

Meningen med den var at vi i bestyrelsen mente at det var Facebook
som alle kikket på og man kunne lægge bilder ind med aktiviter vi laver
eller begivenheder.

Og man kan dele med andre.

Male dagen blev ændret fra tirsdag til onsdag da det passet for flere at komme og male om aftenen.

Vi har vært 3 som har malt fast om aftenen. Vi hyggesnakker får
inspirer af hverandre fortæller noget man har set eller vært med på af
kurs osv. Vældig hyggelig.

Vi er også nogen som kommer op om dagen og svinger penslen.

Vi har haft to piger fra Syrien som har tegnet og hyggesnakke,

Foreløbig har de kun haft sine egne tegnesaker med, og Sonja har
hjulpet dem med ider til hvad de kunne lave. Formålet er også at de skal
lære dansk.

Vi har også fået nye hyller til vår maling, som gør det er nemt og overskuelig.

Galleri lister er monteret langs væggen.

Kunstforeningens aktiviter

Vi var 5 stk som rejste til Aars hvor kunstner Bigum holdt foredrag om hans opvækst,hans måde at male og hans ideer til bildene.

Det blev også købt en af hans Kunstbog som referere mye til hans foredrag hvor han har dedikeret på den første side.

Bogen ligger på atlie, det var en rigtig hyggelig aften.

Tur til Randers 21/04 Atelier 12 b

Vi var 5 stykker som tog afsted i gråvær og blæst.

I Atelie 12b er det 12 arbejdende kunstnere som arbejder med keramik, malerier.

De havde lokaler i en hyggelig gammel bygning rød tegelsten fabrik med en liten baggård.

Da vi havde vært der delte vi os, hvor tre af os tok videre in i
hjertet af Randers by til apotekergården . Det er en gammel
bevaringsværdig bygninger og gården gir en spænende kunstoplevelser af
malerier, keramik og glas ,meget inspirerende og sjovt at
se

Så kunne vi også li ta et kirkebesøg med, ( SCT Mortens Kirke. Her har vor tidligere præst, Flemming Kloster har arbejdet. red.) hvor vi kikket på altertavlen som var malet af Kirkeby.

En hyggelig dag med masse oplevelser.

Gedeskegsdagen 22/6-25/6 -2017

En fin udstilling

Godt besøgt torsdag ,fredag 84, lørdag og søndag.

Kan være at det var fordi vi sendte det over facbok så det kommer ud til flere.

Det blev serveret slik og lit frugt og vin, sodavand og kaffe.

Gæsteudstillerne virket fornøjede.

Doris Lauritzen holdt velkomsttalen.

Det var også fint at vi havde aftalt vagholdet på forhånd da det fungeret fint.

Oprydningen gik også fint, det var godt med frivillige hjælpere.

Julemarked 03/12-2017

Vi holdt igen i år julemarked i våre lokaler, en fin og hyggelig udstilling og godt besøgt.

Det blev også solgt bilder, kort og driv tømmer hus.

I 2017 var vi 11 betalende medlemmer af kunstforening.

Jeg syns vi har et dejligt Atelie med masse muligheder for bare 200 kr året.

Vi har plads til flere hvis nogen kunne tænke sig at bruge Atelie for den pris, så er de hjertlige velkommen.

Tak

Hilsen formand ( forkvinde) Mona Damm