Dagsorden til
generalforsamling 13.03.2019 kl 1900 i Atlieet.

1) Valg af dirigent og referent.

2) Beretning og debat om foreningens arbejde samt beretning
fra udvalg.

3) Regnskab.

4) Indkomne forslag.

5) Budget for det kommende år, og fastsættelse af Kontigent
for 2020

6) Valg af bestyrelse.

på valg er :

-Sonja

-Jane

– Margit

-Lene

-Revisor Niels Heebøll, vides ikke

7) Orientering om Vesthimmerland kunstudstilling 15-23 juni
i Getamas gamle fabrik,

8) Åben debat om udflugter osv.

Forslag til udflugter:

• Åbne atelierer døre i Viborg i Juni (Mona tar sig af det
og laver en rute)

• Galleri Himmerland Gatten

9) Eventuelt

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
13.3.19

Fremmødt : Poul,
Kirsten, Lone, Erna, Annelise, Ingrid, Thorkild, Sonja, Angelina, Margit, Jane,
Mona, Lene

1. Valg af
dirigent og referent.

Dirigent Lene,
referent Angelina

2. Beretning og
debat om foreningens arbejde samt beretning fra udvalg.

a. Vi har fået to
nye medlemmer Alice og Lone.

De nye medlemmer
blev informeret om hvornår de kan bruge atelieret og om mulighed for at få en
nøgle . Lene vil oprette facebook gruppe for medlemmer.

b. Der er enighed
om at sommerudstilling 2018 var vellykket og godt besøgt og det var også jule
arrangement med deltagelse af Margit, Sonja, Thorkild, Mona,Kirsten og Lene
også et hyggelig arrangement.

c. Der er købt en
printer , projektor og akrylmaling.

Ønskes bedre
netforbindelse, det arbejdes det på.

3.Regnskab

Margit fremlagde
regnskab for 2018. Der er underskud.

4. Indkomne
forslag.

Ingen

5. Budget for det
kommende år og fastsættelse af kontingent for 2020

a. For fremtiden
(vides ikke fra hvornår) vil kommunen ikke dække udgifter forbundet med drift
af Husets som: husleje, rengøring, indkøb af nye ting osv. De ca 20 foreninger
skal dele udgifterne. Det er ikke afklaret endnu hvem skal betale for hvad og hvor
meget.

b. Spare planer:
Vi vil kun holde kun en avis” Kunstavisen” og dropper bladet ”Kunst”. Poul
abonnerer på begge og er villig til at lægge bladet ”Kunst” i atelieret når han
har læst det.

c. Afstemning om
kontingent forhøjelse .

Der var enighed
for forhøjelse fra 200 til 300 kr. om året .

6.Valg af
bestyrelse

Sonja, Jane,
Margit og Lene fortsætter.

7. Orientering om
Vesthimmerland Kunstudstilling 15- 23 juni i Getamas gamle fabrik.

Mona har ikke hørt
noget fra dem , det har lovet at kontakte os. Sonja synes at vi skal kontakte
dem for vise at vi er interesseret i at deltage. Mona vil holde os orienteret
når hun ved mere.

8. Åben debat om
udflugter osv.

Margit foreslog at
besøge Galleri NB i Viborg.

Åbne atelier døre
i Viborg kan også være en mulighed.

9. Eventuelt