Bestyrelsesmøde

Tid: onsdag d. 30-01-2019

Sted: TORVET

Dagsorden

Valg af
dirigent

Valg af
referent

Godkendelse af
dagsorden

Godkendelse af
referat af 29-08-2018

Åben debat om
året 2018

planlægning af
2019 som

– udstillinger
( Vesthimmerland kunstforening)- udflugter osv.

Planlægning af
Generalforsamling, bespisning, regnskab osv.

Tid og sted
for næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt

Bestyrelsesmøde 30. Januar 2019

Fremmødt Mona, Angelina, Jane, Poul

1.

Referent Jane

Dirigent Angelina

3

Dagsordenen er godkendt

4.

Referatet er godkendt

5.

Året 2018

God sommerudstilling og hyggeligt julearangement. Der var
ingen udflugter i år.

6.

Mona vil gerne forberede udflugt til Viborgs Åbne
Atelierdøre i juni.

Vesthimmerlands kunstforening planlægger en kunstudstilling
i perioden 15. Til 23 juni på Getamas gamle tangfabrik” som de skriver. De
skriver til deres tidligere udstillere at Gedsted Kunstforening måske bliver
inviteret, men vi har endnu intet hørt.

Vi er her på mødet dog blevet enige om ikke at holde
udstilling samtidig uanset om vi er inviteret eller ej.

Det er også spændende om der bliver byfest. Torvedagen
bliver nok ikke længere til noget.

7.

Planlægning af generalforsamling

Onsdag den 13. Marts

Poul vil arrangere mad til os. Der kommer nok ca 10- 12
personer.

8.

Konstituerende bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af
generalforsamling.

Det næste bestyrelsesmøde afholdes i august.

9. Evt

Angelina indkøber maling