Konstituerende møde Torvet 27/03 kl 1900

Dagsorden
1 . valg af dirigent og referent Sonja

2 . godkendelse af referat fra sidst møde
Godkendt

3. Konstituering efter valg
Formand – Mona
Næstformand – Jane
menig Poul
Menig Angelina
menig Sonja

suppl Margit
suppl Lene

4. udflukter forslag

Åbne atlidører x Juni

Solo: Rita Kern-Larsen

Galleri Himmerland Gatten x august

Galleri NB, Viborg x vilkårlig en onsdag

næring efter tæring mht til kørsel

5. Eventuelt

Gedeskægskomite møde d. 3/4 19 kl 19.00

Budsjet over hvad foreningen skal betale af udflugter og udstilling til medlemmer.

Udstilling i Getamabygget
Vesthimmerlands Kunstforening udstilling
Sonja aftaler med Peter Stenild om samarbejdet , tidsrum, kl., fællesannoncering med gedeskægskomiteen
Mona udsender information til medl

Flagning:
Mona skriver til Doris