BYFEST STORMØDE Onsdag d. 3. april 2019 – kl. 19.00

Velkomst v/Louise

Programmet for
byfesten.

Drejebog og
opgavefordeling.

Kontakt
mail/telefonnummer?

– Hvordan kommer vi nemmest i kontakt med Jer? •
Fordelingsnøgle eller Fond?

– Casper Kaldal Rasmussen fortæller.

Hyrdepar 2019 –
forslag?

Fastelavn 2020 og
fremadrettet?

Evt.?