Bestyrelsesmøde i Medborgerhuset

torsdag d. 22-08 – 2019

kl. 19.00

Indkaldelse til
bestyrelsesmøde torsdag d. 22.08 2019 Kl 1900

i Medborgerhuset

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

3. Evaluering af :

Sommerudstillingen i Getama 2019 sammen med Vesthimmerland
Kunstforening.

– udstillingens sammensætning og kvalitet, reklamen før
udstillingen var den god nok.

– byfesten hvor meget skal vi være med i af opgaver.

– referat fra byfesten fordelingsnøgle, opgaver, bestyrelse

Hvad med overskud/tab

– Hvor skal vi holde sommerudstilling i 2020.

-Julearrangementet 2019

skal vi ha julemarked i 2020 ,skal det laves anderledes,
være et andet sted.

4. Fungerer Facebook og vår hjemmeside.

5. Udstillinger på Gedsted plejehjem, Føtex, Medborgerhusets
bogkaffe ,

Hvem stiller ud hvor og skal det rokeres?

6. Mangler vi noget som skal indkøbes.

7. Udflugter , kurser, osv.

8. Hvor meget skal vi være med i prosjekt Getama bygningen
hvis det bliver et

Prosjekt.

– hvem kunne tænke sig at være med/hjælpe

-hvilke tanker har vi om brug af bygningen

-hvilke tanker gør vi ang. økonomisk.

– vil vi fortsat være der vi er i medborgerhuset.

9. Fungere vårt Atelie godt nok.

10. Skal referatet kodkendæs før den kommer på hjemmesiden.

FORSLAG:

Jonna betale en sum hver gang man kommer for dem som ikke kan komme fast, istedet for Kontigent.

Sonja har kommet med et forslag om at vi som har lagringsplads af
bilder betaler lidt mere i kontigent en de som ikke har. Sonja orientere
om dette.

Dette skal vi ta stilling til.

11. Eventuelt.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 22.08.19.

Fremmødt: Mona,Sonja, Angelina, Poul

1. Mona dirigent, Angelina referent

2. Referat fra sidste møde blev godkendt.

3. Sommerudstilling i Getama.
Der
er udtrykt tilfredshed med udstillingen. Der var mange besøgende.
Indtægter og udgifter gik op. Der var flere udgifter forbundet med
udstillingen and vi plejer at have.
Vi vil gerne udstille der igen.

Byfesten Gedeskæg
Byfestens
komite er blevet til en forening. Mona og Sonja har overværet deres
generalforsamling. Komiteen kom med en forslag om at alle foreninger
skal i fremtiden bidrage men noget arbejde i forbindelse med Gedeskæg
festen. Vi kan blive bedt om at organisere fastelavn, Skt.Hans og andet.
Vi får mindre af overskuddet og flere opgaver. Vores arbejde i
forbindelse af udstillingen bliver ikke betragtet som bidrag til
forenings arbejde.
Vi blev enige om at træde ud af byfestkomiteen.

Julemarked
Det bliver som det plejer, første søndag i advent.

4.Der er ikke så mange der benytter Facebook.
Der var ingen forslag om at ændre noget.

5. Poul udstiller i Føtex og det fortsætter han med. Der var ingen andre interesserede.

6. Farver indkøbes løbende.

7. Udflugter og kurser
Der var ikke noget på programmet.

8.
Der blev diskuteret om hvor meget vil vi involvere os hvis projekt ”
Getama” bliver til noget. Der kom forslag fra Vesthimmerlands
kunstforening om at samarbejde omkring udstillinger. Det vi kræve meget
arbejde fra vores side og vi skal være med til at dække underskud hvis
det opstå.
Vi blev enige om at vi har ikke kapacitet til at involvere os i større projekter.
Vi vil stadivæk samarbejde med Vesthimmerlands kunstforening.

9. Atelier fungerer fint.

10. Bestyrelsen har bestemt at referatet skal godkendes inden det sendes videre til andre medlemmer.

11. Vi har ikke accepteret Jonnas forslag. Man skal være medlem af kunstforeningen og betale kontingent.
Sonja
foreslår at dem som har lagringsplads af billeder skal betale højere
kontingent. Vi blev enige om at indtil videre forbliver det som det er.